2012. február 18., szombat

A Szent Koronától a Jobbikig


Hiába várom a köztársasági elnöktől a bocsánatkérő levelet, nem jön. Pedig ideje volna már megkapnom, hiszen az, amiért huszonhárom éve három bő esztendeig járt a Szent Korona újság szerkesztősége bíróságokra, ma már aligha lenne büntetendő cselekmény, s aligha kapna az eljáró bíró magasabb beosztást – a bírói függetlenségéért” –, mint azok a bírók, akik az akkoriban Szent Korona Per-ként hírhedté vált tárgyalássorozat bírái voltak.

Mi is volt a vád? Ki volt a feljelentő?

A vád az Antall-kormány kusza politikai ostobaságát tükrözte. A politikai megfelelni vágyás, a megfelelés kényszere, a hűség bizonygatása. Ugyanis a feljelentő nem más, mint Horváth Balázs és a Mazsihisz. Mi több! A feljelentés hírét maga az akkori – nem túl jó hírű – belügyminiszter jelentette be egy esti híradóban. Emlegetett szegény rasszizmust, antiszemitizmust, Btk. 269.§.-t, és mindent, ami akkor a frissen alakult SZDSZ és a Mazsihisz szerint büntethető lehetett volna. Mindent, ami a liberális söpredék elvárása volt a frissen alakult „nemzeti kormánnyal” szemben.

Nem átallott feljelenteni ez a bohóc társulat egy nyolcvanas éveit taposó, egykor a románok kötele elől menekült újságírót, Bujdosó P. Gyulát, aki a két világháború között a Brassói Lapok, majd a Székely Nép szerkesztője, főszerkesztője volt Brassóban és Sepsiszentgyörgyön.

A vád: románellenesség volt! A vád alapja, egy általam Marosvásárhelyről hozott kézzel „gyártott” plakát, amelyen az állt, hogy a „románok románul viselkedtek”. Történetesen Marosvásárhelyen, amikor Sütő András szemét kiverték, amikor botokkal és fejszékkel támadtak a magyarokra… Ez 1990-ben, Magyarországon kimerítette a zsidók szerint a gyűlöletkeltést. 1990-ben Magyarországon nem azokat ítélték el, akik a magyarság ellen támadtak, hanem egy Mikó(!) nevezetű bíró, aki – azóta is – az egyik budapesti bíróság elnöke, kemény szavakkal illette a szerkesztőség munkatársait, köztük Bujdosó P. Gyulát is, mert egy ilyen plakátot meg mertünk jelentetni a lapban. (Az igazságtalan és előre megírtnak tűnő bírói szavakat dr. Nagy László ügyvéd-politikus verte vissza hasonló, és a bírót keményen megfeddő beszéddel.)  Nincs min csodálkozni, hiszen Magyarország ma sem más, ma is pontosan ilyen. A Szent Korona című lap nem szidta a zsidókat, egyetlen szóval sem cigányozott, de látta előre, hogy ami akkor történt mivé fajul, hogyan válik a magyar nemzet kiszolgáltatott, leszegényített és kirabolt koldussá, nemzettudat nélküli szürke tömeggé. Láttunk, hogy a zsidó betelepítés és a zsidó tőke beáramlása milyen veszélyeket rejt magában Európára nézve, különösen pedig Magyarországra, hiszen a környező országok vezetői – tudva, hogy a föld, ahol élnek „nem jogtiszta körülmények között” lett az övék -, sokkal nacionalistábbak, mint a magyar társadalom. Minden olyan gondolatot megjelentettünk, ami a nagy rendszerváltozási eufóriában hasznos lehetett volna a nemzet számára, ám a megírt vélemények, tények nem találkoztak a hatalmukat akkor erősítő zsidó klánok és a liberális maffia elképzeléseivel. Azaz, azoknak nem tetszett a Szent Korona című lap, akik előkészítették a mai brüsszeli hazaárulást, és a magyarság, a magyar társadalom és a magyar kormány elleni támadásokat.  Ám, Horváth Balázsék, Antallék „lefeküdtek” a „ki a magyar?” - társadalmat roncsoló kérdés feltevőinek, a mai európai helyzetünk akkori előkészítőinek, noha a Szent Korona címmel megjelent lapban közöltünk húsz évre előre mindent…  Hiszen világosan lehetett látni már akkor, hogy az, ami történik, nem magyar nemzeti érdeket szolgál. És jött a per, amely megjárt néhány kerületi bíróságot, odakerült a nullás bírók (a politika által kijelölt, politikai pereket vállaló, megbízható káder) asztalára, aki aztán forgatta, tette vette, de elítélni nem tudott senkit. Illetve, a lap később meggyilkolt(!?) főszerkesztőjét, Romhányi Lászlót némi pénzbüntetésre, a magyar kormány által meghurcolt székely újságírót, Bujdosó P. Gyulát és a többi szerkesztőt ejnye-bejnyére. Azonban ez az ejnye-bejnye sem volt véletlen.

Történt ugyanis, hogy Landeszman főrabbi az egykori munkásőr Mazsihisz-vezetővel Zoltai (Zuckermann?) Gusztávval alázta egy cikkben a magyarságot, miszerint ha ők, azaz a zsidók nem lennének Magyarországon, akkor a magyarság kultúrája mindössze a fütyülős barackpálinkából és a bőgatyából állna. A két elkövetőt feljelentettem azon Btk. paragrafusok alapján, amelyek alapján ők a Szent Korona újság szerkesztőit beperelték. Igaz, a két prominens zsidót nem ítélte el a bíróság, mert egy Nyilasi nevű ügyész – sokszor volt hallható a neve akkoriban a „független igazságszolgáltatás” hasonló ügyeiben – megírta, hogy Landeszman és Zoltai ócska, és a mai brüsszeli állásfoglalást is előlegező aljas és gyűlölködő véleményének nincs alanya… A magyar nemzet nem (volt) alany – jogilag! – Nyilasi ügyész számára. A Szent Korona pernek azonban napok alatt – három év elmúltával – vége lett. „Véletlen egybeesés”…
Azóta magyar igazságszolgáltatás számomra nincs! Romhányi, Bujdosó P. Gyula, és ki tudja még hány szerkesztő meghalt, a Jurta Színház rendszerváltásban való pozitív szerepe köddé vált, az ott alakult pártok alakuló üléseiről és az ezt megelőző vitákról készült felvételek a BM-hez vándoroltak, a Jurta Színház maga pedig egy ócska népligeti lebuj lett. Akik akkor még liberális, nagyhangú, nemzetellenes niemandok voltak, mára a legnagyobb Fidesz pártiakká, véleményformálókká nőtték ki magukat, állami megrendelésekkel (milliókkal) a zsebükben, és senki nem emlékszik már arra, hogy 1956. óta a Jurta Színházban emlékeztek meg először 1989-ben az 56-os eseményekről úgy, hogy a Jurtát körülvevő rendőri egység vezetője azt mondta: „Ha egy széket felborítanak, szétlőjük magukat”.  Nem emlékszik senki arra - mert az amnézia nemzeti betegséggé lett - hogy Mindszenty hazahozatalának gondolata ott született meg, hogy Márton Áronról, Erdélyről és az erdélyi magyarságról ott hallott a nagyközönség először nyilvánosan Domokos Pál Pétertől, s ott szentelték fel a később ellopott első köztéri Mindszenty szobrot is. Arra sem emlékszik senki huszonhárom év után, hogy az első gyűjtés is ott, a Jurtában volt az Erdélyből idemenekültek számára, s ott ettek, háltak azok a menekültek, akiknek nem volt szálásuk az első nenekült-éjszakákon. Ott szerveztük meg az odahagyott diplomák Erdélyből való áthozatalát az elhelyezkedéshez… és sorolhatnám mire nem emlékszik a mai kor. Tettük, mert kötelességünk volt, s tettük annak ellenére, hogy tudtuk, ott a Securitate, a magyar III/3… tudtuk kik a besúgók. Hittünk abban, hogy lesz változás, lesz Magyarország, lesz keresztény nemzet. Nem lett! Per lett, meghurcolás, bírói figyelmeztetés a semmiért, s lett volna talán börtön is, ha a két oktalan Síp utcai zsidó nem nyilatkozik a magyarságról olyat, ami miatt be kellett fejezni a pert. Bocsánatot azonban még senki nem kért… és nem is fog, mert kellemetlen volna beismerni, hogy a hazaárulás 1990-ben a Szent Korona perrel kezdődött Magyarországon, s most, Brüsszelben is ugyanazt a folyamatot látjuk kiteljesedni. A magyarellenesség és a keresztényüldözés folyamata.

Miért is jutottak eszembe a fenti gondolatok? Mert láttam Vona és Pintér beszélgetését a TV-ben. Az általam levont konzekvencia ezzel kapcsolatban az, hogyha 1990-től 2012-ig ennyit változott a Btk. megítélés, akkor mi lesz itt még huszonhárom év múlva… Bizonyára nem élem meg, de nem tartom jónak ezt a társadalmi és erkölcsi folyamatot sem. Mert a kommunisták által kitalált irányított gyűlölet pártjának elnöke ma már, mint egykor Szálasi - a belügyminiszterrel való beszélgetéssel - szalonképessé vált. Helyrehozhatatlan hiba volt a kormány belügyminisztere részéről ez a nyilvános egyetemi beszélgetés! Mert a jobbikos proli mentalitás és gyűlölet huszonhárom év múlva is az lesz, amilyennek ma látjuk. S ki tudja, hogy akkor kiket, és hova visznek majd a vagonok… Pintérnek köszönhetően…

Stoffán György