2018. május 20., vasárnap

Stoffán György: Csíksomlyó üzenete - gondolataim
Ha az ember egyszer beteszi a lábát Erdélyországba, akkor attól a pillanattól kezdve -  élete végéig - vágyik és mindig hazamegy Erdélybe. Megmagyarázhatatlan vonzalom alakul ki a varázslatos Tündérország iránt, amelynek a nyugalma, hite, erőt adó tájai, és az ott élő emberek embersége, magyarsága, lelki gazdagsága feltölt, megerősít, boldoggá és szabaddá tesz, egyben elkötelez. S ez nem csak a magyarokra érvényes, hanem más nációkra is, akik a "magyar Erdélybe" látogatnak. A lélekre hat ez az ország, amelyet nem lehetett elvenni, elcsatolni, és csupán egy öntelt, nacionalista, történelmet hamisító buta politikai elit vél magáénak, s – mint a pestist –, terjeszti a magyarok elleni gyűlöletet, mert nem érti meg, hogy száz esztendő nem ezer év, s a gyűlölet nem örök. Ideig-óráig lehet uralkodni, lehet elnyomni a testet, de a szellemet és a lelket még egy elmebajos világhatalmi elgondolás alapján sem lehet megváltoztatni, átformálni, a vizet az olajjal elvegyíteni.  

Ma már a román értelmiség is kezdi felismerni és erről kezd nyíltan beszélni is, hogy a hazugságokkal összelopott ország egysége a végéhez közeledik, mert száz évig gyűlölködni és az energiákat nem a jóra és a szeretetre, hanem a gyűlöletre pazarolni, az öngyilkossággal ér fel. Lehetett volna Trianon áldás is, mind románoknak, mind a szászoknak és a székelyeknek, ha azzal a méltósággal, azzal szeretettel, s azzal a testvériséggel közelítenek a szülőföldjükön élő magyarokhoz, székelyekhez, mint amellyel ők közelednek mindazokhoz, akiktől jó szót, szeretetet és megértést kapnak. Hiszen a magyar, a székely nem ellenség, hanem partner, de csak azzal, aki ezt igényli, akinek hasonlóak az érzelmei, a céljai és az embersége.

A román elszigetelődés és a hazaárulás pont a nacionalizmusukból és a gyűlöletükből fakad, válik természetessé, és számukra hovatovább, minden fegyverkezés ellenére is - végzetessé. Nem a székelynek, a magyarnak kell megváltoznia ahhoz, hogy a soviniszta román rettegők végre nyugalmat leljenek önmagukban, hisz sem a magyar, sem a székely nem kívánja mindennapjait lelket nyomorító gyűlölködésben élni. Csak élni akar, nyelvén beszélni, s nyelvén imádkozni saját megmaradásáért és a békéért. 


Képzeljük csak el, milyen csodálatos élet, és milyen virágzó gazdasági helyzet lehetne ma Erdélyben és Romániában, ha a románok partnert, nem pedig ellenséget láttak volna, s látnának ma is a székelységben… ehelyett épp úgy hazudnak maguknak ellenségképet. Vajon a szellemi képesség és az intelligencia kapcsolatba hozható-e ezzel? A válasz egyértelmű: Igen.De nem is erről akartam írni… hanem a csíksomlyói búcsúról, s a Budapestről Somlyóra, és az ezeréves határra érkező, a vallási turizmust példásan szolgáló vonatról. S arról, hogy jó volt magyarnak lenni ma is. Jó volt látni, hogy a nemzet végleg levetette magáról 2018-ban a politikai határok súlyát, s a Magyarok Nagyasszonyának hívására – még ha sokan nem is hallották meg ezt a hívást, de mégis – a csíksomlyói Segítő Szűz Máriához látogattak, hogy a kiváló lengyel pálos szónok, lelkesítő és lelket építő beszédét hallhassák. Ez az ünnep a magyar nemzet ünnepévé vált, s ezen az ünnepen félmillió magyar imája szállt az Ég felé. A lengyel pálos atya igazi és megszívlelendő útmutatást adott a magyar nemzet számára - "Legyen nekem a te Igéd szerint", megtoldva egy örök érvényű intéssel: - "Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van az Isten." (Fekete István)Valamit azért engedtessék meg megjegyeznem: - Az áhítattal énekelt, 20. századi himnuszok szépek, s kifejezőek is, de két gyönyörű magyar katolikus Mária-himnuszunkat – akár Csanádi György és Mihalik Kálmán himnusza, akár a Tamás Győző lelkész által írt himnusz helyett – méltóbb lenne énekelnünk a Somlyó-nyeregben: A Szonsza Demeter és Lancsics Bonifác benedekrendi szerzetesek által, egy régi cancionale alapján 1715-ben lejegyzett „Boldogasszony Anyánk” címűt, és az 1527. után keletkezett igazi népéneket, a „Nagyasszonyunk, hazánk” reménye kezdetűt…  
Mert tessék elhinni: Magyarország Védőasszonya, Királynője, e két gyönyörű ősi himnuszból is megértené, hogy – hazajöttünk, mint a vándor fecskék, és azért imádkozunk a csíksomlyói Segítő Szűz Mária lábainál, hogy ne hagyja az Úr elveszni Erdély…