2018. május 26., szombat

Oláhok a Hősök terén… avagy a magyar suicidium

Amikor arról beszélünk, hogy mi magyarok milyen toleránsak, mennyire megértők, bűnbánók és ki tudja, mi a fenék vagyunk még, mindig felmerül bennem, hogy itt valami félreértés lehet. Vagy nem egy népről beszélünk, vagy kötelező azt mondani, amit mondunk magunkról… Ugyanis én nem vagyok toleráns, nem akarok elnéző lenni és nem akceptálom a hazaárulást sem.... 

Ám, nem csak a mondással van a baj az utóbbi években, hanem a támogatások gyakorlatával. Mindenkinek, aki véletlenül túl hangosan felsír álmában, pénzt adunk, nehogy azt mondja ránk valaki is a nagyvilágban, hogy szemét antiszemiták, nacionalisták, rasszisták vagyunk. Határon túli - nem magyar - temetőket és imaházakat újítgatunk fel horribilis összegekért, noha volna ugyanott magyar temető, magyar templom, magyar iskola etc. 

A tüntetéseken deviáns magatartást tanúsítóknak hajuk szála sem görbül, nehogy azt mondják ránk  Brüsszelben, hogy itt nincs demokrácia, mi több fasizmus van, s mint egy, ma Rómában székelő argentin érsek mondta, már-már koncentrációs táborokat építünk a menekülteknek. Ezért tehát a tüntetők sértegethetik a rendőröket, bármit szabadon rongálgatnak, és bejelentés nélkül táborozhatnak az Oktogonon bejőve, tökrészegen.

Az állami támogatás pályázatain olyanok nyernek, akik véletlenül sem tartoznak a nemzeti elkötelezettségű társadalomhoz, de annál inkább ostorozzák, gyalázzák a magyar nemzetet, a kereszténységet, a határon túl élőket. Kitől várjuk ezért a dicséretet?  Ki mondja majd nekünk, hogy mi megértők, demokratikusak és toleránsak vagyunk… Nem vagyunk... csak simán és egészen egyszerűen önámító hülyék ... Öngyilkosok!

A legbosszantóbb ostobaságaink egyike: Amíg Csíkszeredában elkobozzák a székely zászlót, mi a Hősök terén hagyjuk, hogy az oláhok hatalmas zászlóval, fülsiketítő hangosítással, népviseletben ugrándozzanak… mert hát az ő kultúrájuk is megérdemli. Hát NEM! Legalábbis nem itt a Magyar Hősök terén, ahol egykor Ceausescu falurombolása ellen tüntetett egy ország...

A nemzeti politikánkban elharapódzott az a beteges felfogás, miszerint egyetlen csóré fenekünkkel, két muraközi söröslovat akarunk megülni. Ez pedig lehetetlen. Nem lehet megfelelni a liberális Brüsszel elvárásainak, s ezért büntetlenül hagyni a hazaárulást, busásan támogatni a hazaárulókat bármely művészeti ágban, magára hagyni a nemzeti elkötelezettségű művészeket, írókat, nehogy egyoldalúsággal vádolják a döntéshozó grémiumot.

El kellene dönteni végre, a választások után az újabb kétharmados felhatalmazás birtokában, hogy a de facto, de jure és kimondottan csak a magyar nemzet érdekeit szolgáljuk-e a politika, a kultúra és a gazdaság minden szegmensében, vagy egy mindenkinek megfelelni akaró két ló egy segg politikát folytatunk, ami megfelelhet Brüsszelnek is, és meg a választóknak is…

Haladéktalanul változtatni kell ezen a botor, fél-liberális felfogáson. Ne támogassunk milliárdokkal nem magyar épület felújításokat, temetőket, mert akik birtokolják azokat az épületeket, azok ujjongtak a legjobban, amikor Trianon elvitte őket a magyar fennhatóság alól, s ma is ők ujjonganak, ha a magyart baj éri, s ők szaladgálnak Brüsszelbe panaszkodni, s ők gyalázzák a keresztény magyarokat. E tulajdonosok menjenek a mai hatalomhoz pénzért…

Ne hagyjuk, hogy a tüntetők romboljanak és sértegessék a szolgálatot teljesítő magyar rendőrt, hanem vágjuk végre pofán azt, aki átlép egy bizonyos határt. Mert ha nem szólunk, akkor sem leszünk jobbak a hazudozó és Brüsszelben hazát áruló ellenzéknek, és a liberálisoknak. S Brüsszel sem fogja jobban összehúzni a szemöldökét, ha elcsattan a Kossuth téren néhány indokolt pofon, és egy-egy taláros végre ítéletet mondhatna már a rendbontók felett. Mert ha ez, kommunista-liberális parancsra az ártatlan emberek felett sikerült 2006-ban, talán megy igazi rendbontókkal szemben a jog szellemében... is 2018-ban.

Ne támogassunk magyarellenes írókat, könyveket, hazaárulókról szóló filmeket, s ha lehet, az egyházak között is úgy osszuk el a pénzt, hogy ne az üres, nem keresztény imaházakat és látogatatlan temetőiket újítsuk fel ostobán a határon túl – persze jó hivatkozási alapként –, hanem a feldobolyi református, és a futásfalvi katolikus templomról kellene úgy gondoskodni, hogy egyik se omoljon a hívekre az  istentisztelet és a mise alatt…


Van tennivaló, s talán az új kormány felesküdött miniszterei jobban odafigyelnek majd a részletekre, s szavuknak is nagyobb hitele lesz, mint az előző kormány egy-két miniszterének és államtitkárának. Mert van min javítani, van mit helyrehozni. Mert a rend, a fegyelem, a hűség és a hazafiság nem csak a választók kötelessége. Van ennek egy másik oldala is. 

A választók iránti hűség, a többség iránti kötelesség. A felelősen gondolkodó magyar polgárok biztonsága, a rend, a jog érinthetetlensége, a nemzeti értékek védelme, támogatása… és sorolhatnám, amit a magyar kormány feje ért, tud és gyakorol. Kérdés azonban, hogy a Miniszterelnök környezete és az alárendeltek tisztában vannak e felelősségükkel és kötelezettségeikkel? Erre csak később kapjuk meg a választ… néhány hónap elteltével, amikor a korábbi sötét útvesztőkből végre kibotorkálnak a rossz szokások... 

S miért írtam le mindezt? Mert vénülök… és szeretnék ebben a gyorsan elillant életben pár évet egy viszonylag normális országban élni... ahol végre nem kellene bírálni a saját magam választotta vezetés intézkedéseit, mert minden állami tisztségviselő megértené végre, hogy ő nem kiskirály, hanem a nemzet egyik alázatos szolgája, aki felelősséggel tartozik azoknak, akik megválasztották…

P.s.; A társadalom hangulatát, a folyamatosan rongálja az ellenzéki médiában alapkövetelményként megjelenő hazudozás, rágalmazás, a kormánypártokat és a választókat dehonesztáló  cikkek, megszólalások tömege. Jó lenne, ha láthatóvá válnék a jogbiztonság. A "talárosok isteni egyesülete" , azaz a magyar igazságszolgáltatás helyett működő szervezet eddig a kampányra hivatkozva engedte a legádázabb mocskolódást, mert ilyenkor a politikusoknak mindent el kell viselniök. (Ez persze az emberi méltóságot illetően nem így van, de ezek kitalálták... tehát isteni elgondolásukat nem lehet megvétózni, azzal nem lehet ellenkezni.) Rendet tartani azonban, csak a jog erejével és fegyverével  lehet. Fel kell állítani egy sajtófigyelő csoportot, és minden hazugságra bírósági eljárással kell válaszolni. És ki kell jelölni egy bíróságot is, amely speciálisan az ilyen esetekben jár el. Mert a jobboldali választó csak azt látja, hogy ömlik a liberális mocsok mindenkire, de egyetlen politikus vagy párt sem él a jog adta komoly lehetőségekkel. Ez is sérti a választópolgárokat... Mert minden aljas rágalom és vádaskodás, jtja azokat is, akik a kétharmados  felhatalmazást adták...  remélve a rendben és jogbiztonságban, amelynek hírnöke sincs egyelőre... 


Stoffán György