2018. február 25., vasárnap

„Kifelé a papokkal az iskolákból”

Nem keltett mély felháborodást, nincs sajtóvisszhang, nincs tiltakozás és senki nem szalad a nyugati gazdáihoz panaszra, mint tették a „független” bírók, vagy teszi szakmányban a hazai ellenzéknek nevezett csürhe. 

Ám, még a nemzeti TV-k és a nemzeti nyomtatott sajtó sem foglalkozik a diáktüntetésen megjelent molinó szövegével (ami nagy szégyen ránk nézve, és mélységes hozzá nem értést, ostobaságot vagy nemtörődömséget tükröz egyben!), amely mindent elárul a tüntetést szervező „független diákszervezetről”.Mondhatnánk nemes egyszerűséggel, hogy egy sima gondolat, egy másképpen gondolkodó gyermekded követelés csupán az, amit ez a molinó hirdet. Azonban máig ható történelmi sebeket tép fel ez a mondat, s a történelmi tények nem ismerését, a feneketlen liberális butaságot is magában foglalja.  

Másrészt jelzi, hogy a „demokrácia” jegyében a keresztény magyar állampolgároknak mindent kötelező eltűrni, amit ez a söpredék, külföldi pénzen, a hazaárulás – egykori – büntetőjogi kategóriáját kimerítve tesz, mond, hirdet.Ha ugyanis valaki azt mondaná, hogy kifelé az országból a zsidókkal, akkor azonnal antiszemitizmust kiáltanának azok is, akik ma az említett keresztényellenes molinót oly büszkén hordták körbe a diáktüntetésen, s joggal felmerülne a tiltakozó cikkekben - amelyek elárasztanák a világsajtót -, az a történelmi sérelem, amely máig súlyos fájdalom minden magyar és nem magyar ember számára.A  keresztényellenesség viszont - úgy tűnik -, a kereszténynek mondott Magyarországon más kérdés. Ha egy diáktüntetésen "keresztényelleneskedik" az efféle primitív csürhe, akkor az a demokrácia része, akkor az megengedett, „belefér” - mondják az okos demokraták jobbról és balról egyaránt. Pedig nem fér bele! Nem fér bele sem a zsidóellenesség, sem a keresztényellenesség egyetlen demokráciába, egyetlen emberi társadalomba sem. Ám, a kettőt azonos mérce szerint illenék megítélni.Miért rendkívül veszélyes és büntetendő e molinó cinikus és ostoba körbehordozása? 

Mert olyan történelmi tragédiát idéz és egyben vetít előre, amely máig ható következményekkel járt 1948. és 1950. után.  Olyan történelmi drámát idéz, amely tudós emberek, papok és szerzetesnők halálával, az oktatás máig tapasztalható lezüllesztésével járt. Olyan történelmi tragédiát vetít előre, amelynek körvonalait már jól láthatjuk a nyugati civilizáció megsemmisülésében és a primitív, keleti magyarellenességben (marosvásárhelyi katolikus gimnázium bezárása, a magyar oktatás szűkítése, nemzetiségi jogos csonkítása stb…).Számokban nem lehet kifejezni a veszteséget, amelyet a kommunista söpredék okozott az iskolák államosításával és a magyar oktatás, ezáltal való lezüllesztésével, a tudós szerzetestanárok és világi tanítók megölésével, bebörtönzésével, deportálásával, elüldözésével. Tette ezt az a kommunista párt, amelynek generalisszimusza korábban Hitlerrel együttműködve emberek millióit mészárolta le 1938-tól. Ma más gúnyában, de ugyanez a gyilkos szellemiség köszön vissza erről a molinóról, amelynek létét és mondanivalóját nem tudomásul venni, nem reagálni rá, nem tiltakozni ellene végtelen ostobaság a nemzeti oldal részéről. Ugyanis a diákoknak fogalmuk sincsen arról, hogy akik ezt a molinót lobogtatták, milyen szándékkal és kiknek a megbízásából tették, s mit üzen maga a cselekmény, a szöveg. A halált. Az amfiteátrumok vérszagú kínjait! Az Andrássy út 60. Ravasz Lászlót, Mindszentyt, Ordass Lajost megkínzó gyilkos, aberrált, nyilas, kommunista,  liberális hörgését... A terrorista bombától szétszaggatott keleti keresztény gyermek véres testrészeit... 

Mert a keresztényellenesség idevezet! Magyarországon is és mindenütt a világon! És ezt a szellemiséget a gyökereinél kell elfojtani!A diáktüntetés most megmutatta, hogy mi is a valódi célja annak a sátáni erőnek, amely Európát és benne hazánkat is megsemmisíteni próbálja, amely a kereszténységet és a hithű zsidóságot is nemkívánatosnak tartja ezen a földrészen, és amely úgy kezdi a gyilkolást, hogy egy molinóra rápingálja: „Kifelé a papokkal az iskolákból.”Kikérem magamnak tehát ezt a gyilkos indulatból született molinó-feliratot. Mint katolikus író-újságíró, mint egyszerű keresztény magyar polgár, aki felelősséget érez a papságért, az egyházi iskolákban tanítókért, az erkölcsi nevelésért és a magyar nemzet fiatalságáért - tiltakozom e fasiszta-kommunista szellemiség potenciális halálos veszélyt jelentő léte miatt.Mert jól tudjuk, hová vezet az efféle molinókkal indított út: hol Auschwitzba, hol a Gulágra… Csak a táborhely változik… az idevezető szellemiség 1789. óta változatlan.Stoffán György