2018. január 4., csütörtök

Stoffán György: Néhány gondolat a liberális fenyegetőkhöz
Önök a tehetetlen gyűlölködés és fenyegetőzés legmélyebb szintjére süllyedtek. Önök – Konrád György, Vona Gábor és a többi háborodott háborgó – vagy nem is tudnak, vagy nem is akarnak gondolkodni. 

A liberális eszme bukása és a nemzeti keresztény szellemiség tapasztalható, gyűlöletmentes felemelkedése olyan zűrzavart okozott az Önök fejében, amelyhez hasonlót csak abban a bírósági tárgyaláson készült jegyzőkönyvben találunk, amelyben a biatorbágyi viaduktrobbantást kommunista megbízásra kivitelező Matuska Szilveszter vallomásait örökítették meg. 

Önök is hasonló helyzetben vannak. Önöket is felbérelték, Önöket is megfizetik, mint Matuskát az Önök szellemi elődei. És Önök is – egyelőre csak szóval, de – robbantanak folyamatosan, akárcsak az őrült Matuska. Ő Leóra hivatkozott, aki belülről inspirálta a robbantásra. Önök szintén a belső liberális hangra hivatkoznak… egy képzelt világrendre, amelyben nincsenek keresztények, nincsenek nemzetállamok, de vannak hullák, akiket fel lehetne dobálni a ZIL-ekre, mert előtte a Fideszre szavaztak… és vannak szép fekete, írástudatlan emberek, akik segítenek az Önök eszement és aljas összeesküvését megvalósítani.

Csak azt nem tudom, milyen jogon és kinek a felhatalmazása alapján képzelik magukat egyedül üdvözítőnek a józan többséggel szemben? Azokkal szemben, akik jobban élnek, akik világosan látják a fejlődést, amelyet minden ellenkezésükkel szemben sem lehet megállítani. Nem értem, hogy veszik a bátorságot arra, hogy immár ISMÉT halállal fenyegetik azokat, akik nem az önök torz szellemiségét követik, akik Önökkel nem kívánnak egy követ fújni. A magyar történelemben már több esetben megtették azt, amiről ma is beszélnek, de Önök olyan aljas férgek utódai, akik saját elvtársaikat sem kímélték, ha a hatalomvágyuk és az idegen hatalom Önöknek adott simogatása ezt megkívánta.

Az Önök szellemi elődei, a 19-es Lenin-fiúk, Kun Béla és Szamuely Tibor emberek tízezreit ölték meg 133 nap alatt, csak azért mert magyarok, keresztények, katolikus papok, és a nemzethez hű egyszerű parasztok voltak.

Az Önök szellemi elődei 1945. után ismét csalással jutva hatalomra újra százezreket gyilkoltak meg, telepítettek ki, adtak át idegen hatalom statáriális bíróságainak, katonai ügyészeinek, csak azért mert magyarok, keresztények, katolikus papok, és a nemzethez hű egyszerű parasztok voltak. Azoknak szolgáltattak magyar életeket, akiknél az egyetlen ítélet a halál volt.  

1956 után megint magyar emberek ezreit tették tönkre csak azért mert magyarok, keresztények, katolikus papok, és a nemzethez hű egyszerű parasztok voltak, mert az a kenyéradó gazda ezt kívánta. És az a gazda is idegen volt…

Ma újra egy idegen hatalom, idegen elvek szerinti szerény kérésének tesznek eleget, amikor hazudozva és az emberi aljasság minden lehetőségét bevetve, embereket uszítanak egymás ellen, az emberi természet legrosszabb tulajdonságait használják fegyverül saját érdekükben, de a rágalmazás, a gyalázkodás, a gyűlölet és a primitív vádaskodás is ott van a fegyvertárukban, s remekül használják is, mert Önök máshoz nem értenek. Nincs Önökben szeretet, nemzeti érzés, önzetlenség, a nép iránti tisztelet, alázat. Önöknek az a fontos, hogy a magyarság és a kereszténység ellen lépjenek föl, mert ma ez a parancs, ez az elvárás, ezért fizet a megbízó.

Önök, egykori gyilkosok és egykori áldozatok egy csapatba álltak össze a keresztény magyar nemzet, annak demokratikusan megválasztott és hatalomban tartott kormánya, valamint az ezt a kormányt megszavazók ellen... magyarok, keresztények, katolikus papok, és a nemzethez hű egyszerű parasztok  ellen. Az Önök eszméjének számláján százmillió ártatlan ember halála éktelenkedik, s ma ismét „munkában” vannak, hogy újabb milliók kipusztításában legyenek elődeikhez méltó részesek, s ez által gazdagon jutalmazottak.

Nem jó amit tesznek. Nem jó, mert a keresztény magyar nemzetnek is fogytán a türelme és Önök vannak kisebbségben immár egész Európát tekintve is. Nem lesz többé magyar, aki az életét kockáztatva mentse Önöket, mert Önökben nincs hála és nincs köszönet. Azt is gyűlölik, aki megmenti Önöket… ha keresztényként és magyarként teszi. Ám vigyázzanak, mert ha egy szikra ma Európában rossz helyre esik, akkor a tűz fellobban és terjed… 

Hagyják abba tehát, ezt az immár céltalan, és a sarokba szorított patkány sikongatásához hasonló éktelen vinnyogást. Mert Önök is tudják, hogy minden szavuk hazug, minden gondolatuk a gyűlölet gondolata, amely Önöknek árt, minket viszont erősít.

Próbálják ki életükben legalább egyszer, milyen tisztességesnek lenni, érezni, hogy van hazájuk, vannak honfitársaik. Higgyék el, kényelmesebb és jobb érzés a nyelvükkel fényesre tisztított idegen ülepeknél… még ha nem is kapnak érte annyit...

...vagy maradnak a Matuska-féle elmebetegségnél, amelynek bizarr emléke az – az Önöknél akár standardnak is nevezhető – levél, amelyet a viadukt alatt, a huszonkét ártatlan áldozat mellett találtak?

„Munkások!
Nincs jogotok, hát majd mi kierőszakoljuk a kapitalistákkal szemben. Minden hónapban hallani fogtok rólunk, mert a mi társaink mindenhol otthon vannak. Nincs munkaalkalom, hát majd mi csinálunk. Mindent a kapitalisták fizetnek meg. Ne féljetek, a benzin nem fogy el.

Csak ne felejtsék el átfogalmazni… valahogy így:

Liberálisok! Nincs már jogotok, hát majd mi kierőszakoljuk a keresztény magyarokkal szemben. Minden hónapban hallani fogtok rólunk, mert a mi társaink mindenhol otthon vannak. Nincs munkaalkalom, hát majd mi csinálunk. Mindent a keresztény magyarok fizetnek meg. Ne féljetek, a harminc ezüst nem fogy el.