2017. szeptember 30., szombat

Európa sorsszerű megsemmisülése

Vannak helyzetek, amikor az ember már nem tehet semmit. Még akkor sem, ha maga idézi elő azt, amiben élni kénytelen. A sorsszerűt megváltoztatni lehetetlen. Így élünk ma itt, Európában. A hazudozás, az álszentség, a liberálisnak nevezett szabadosság, a rossz jóként való elismerése és persze a leglényegesebb: az alapvető erkölcsi normák teljes felszámolása… majd a végkifejlet, a  pusztulás. S mindez a szabadság, az alapvető emberi jogok és a „mindenki egyforma” betegesen ostoba, de valójában szándékosan félreértelmezett, erkölcs-, érték-, és Isten ellenes elvek alapján történik. 
Egy civilizáció végét látjuk magunk körül, amely civilizáció megsemmisülésével mi magunk is megsemmisülünk, mert az emberiség egyik része felépítette ezt a civilizációt, az emberiség másik része pedig lerombolja - mint a rák a testet - önmagát is elpusztítva. A jó és a rossz állandó harca ez, amelyben a jó soha nem győzhet, mert a kezét megkötik az ostoba és értelmetlen, saját maga által megalkotott törvények, s az Isten által adott, de politikai okokból - az ember által szándékosan - félreértelmezett parancsok. Noha ez volna az ember használati utasítása, a Tízparancsolat. A végeredmény pedig, így elkerülhetetlen…


Miért? Mert vannak bűnösnek kikiáltott nemzetek, amelyeknek a bűneit naponta halljuk. Vannak kötelező szánakozások, mea culpák,  bocsánatkérések. Vannak bűnös népek, amelyeknek a bűneit nem szabad említeni, mert az sértő lehet és "izmusokat" szülhet. Vannak törvények, amelyeket a történelem során – olykor hazug látszatként de –, betartottak és betartanak, és vannak kiváltságosok, akikre nem érvényes a pórnépre szabható büntetés, ha e törvények ellen súlyosan vétenek. Vannak, akik hatalmukkal visszaélve kiraboltak országokat büntetlenül, s vannak, akik nem rabolnak, mégis ezt harsogja róluk a rablók pénzelte média. Vannak kifejezések, amelyeket nem szabad használni, mert a liberális füleket zavarják, de  ugyanazokat a kifejezéseket a liberális lapok "jogos felháborodással" közölik. Vannak bíróságok Európa szerte, amelyeket kötelező „tisztelni”, de amelyek nem tisztelnek sem törvényt, sem embert, sem nemzetet, sem békét, sem biztonságot, de amely bíróságok a társadalmak erkölcsi normáit megsemmisítik, egy-egy ítéletben világosan felismerhető elfogultsággal, részrehajlással, a politikai megrendeltséggel, vagy politikai elkötelezettséggel. Vannak kémek, akik kiszolgáltatnak hazát, nemzetet, s vannak, akiket ezért felmentenek, vannak csalók, akik kicsiny dobozkákban kapták a néptől elrabolt pénzt, amit magukra költöttek törvénytelenül… ám ezeket tétován „megejnyebejnyézik” a pulpitusról, míg a tyúktolvaj éveket ül. S vannak törvénytelenül lázítók, akik miatt a rendőrség fizet büntetést, mert megtiltotta a nyilvános és aljas hazudozással alátámasztott lázítást. És mindez csupán a jéghegy csúcsa, csak egy a parányi részecske abból az embertelenségtömegből, amely miatt elveszünk, amely miatt minden megsemmisül, amit ma ismerünk, látunk, és amiben élünk. 
Illiberálisnak mondjuk magunkat, de a liberalizmushoz alkalmazkodunk, mert mit mond majd a világsajtó, ha másképpen teszünk, ha kiosztunk néhány pofont a hazaáruló lázítóknak… ellenségeinket pénzeljük, s akitől a pofont mi kapjuk, azt segítjük a legjobban. Két lovat akarunk megülni egy fenékkel, s olyan unióhoz ragaszkodunk, amelyet megváltoztatni nem tudunk, mert a világhatalom már megírta Európa és a világ pusztulásának forgatókönyvét… amelyben persze, minden bizonnyal ők maguk is elpusztulnak. 
Vak és sátáni, megsemmisülést kívánó korszak ez, telis-tele értékeket nem ismerő gazemberekkel, fizetett hazaárulókkal, az európai nemzetek megsemmisítőivel, a kereszténységet lépésről lépésre kiirtó kereszténynek mondott egyházi vezetőkkel és őket követő helytartókkal, akik imamalomként ismételgetik a keresztény tanítás ellenkezőjét, s védik a védhetetlent, lenézve azokat, akik hitükhöz hűen élnek és mernek ellenkezni a gonosszal.


A társadalom kihal, mert a magzatgyilkosság, azaz a gyilkosság a nők alapjoga lett… de már Európa egyes részein nem beszélhetünk nőről és férfiról sem, mert egy pokoli elmélet az isteni elrendeltetéssel is ellenkezve – esztelenül és lehetetlenül – „megszüntette a nemeket”, őrült eszmeként felszámolni készül a család, a gyermek, a szeretet szentségét. Az őrjöngő szexualitás, mint egy erkölcstelenség-cunami minden érzelmet és érzést elsöpör, mert már nem elég az, aminél nincs több. Állatkuplerájok nyílnak, s a gyermekek elleni aberrációk is hamarosan megengedetté válnak. Kivált, hogy ezt még a megszállók is megengedett vallási törvényeik közé sorolják. A homoszexualitással pedig immár láthatóan megfertőzték a fiatalságot. Divat lett az azonos nemű fiatalok szexuális kapcsolata…


Feltehetném a kérdést: mit tehetünk mindezen ördögi világ megállítására, mit tehetnénk az ellen, hogy minket kikerüljön a vég? Ám, a globális megsemmisülés ellen nem tehetünk semmit. Ahogy nem tehettek semmit Sodoma, Gomora és a környékbeli városok sem. Persze nem lehet széttárt karokkal megállni és semmit sem tenni. Küzdeni, harcolni, az élni akarás ösztönével a fennmaradás reményében kapálódzni kötelező. Nemzeti érdekeinkért ugyancsak kötelező kiállni, de megfékezni is kötelező az árulókat. A törvények betartása is kötelező, s a bíróságok becsületének visszaállítása is az volna. Ám mindez nem mentesít attól a végső megsemmisüléstől, amely Európára és a világra vár. Mert Európát és a világot nem tudjuk megmenteni. Civilizációk jönnek-mennek… és a mi keresztény európai civilizációnk most épp menőfélben van. Akár belátjuk, akár nem. 
Kár hazudozni önmagunknak és kár áltatni magunkat azzal a sok ostoba politikai állítással, amelyek szerint reformálható még Európa, megszüntethető a migráció, visszaállíthatók az erkölcsi normák... A sorsszerűséggel nem tudunk, mert nem lehet szembemenni. Ezt önmagának készítette elő az emberiség, önmagán hajtja végre. Isten nélkül, hit nélkül, embertelenségben, árulásban tobzódva. 

Ha nem alakul ki egy egész földünkre kiterjedő forradalom a liberális megsemmisítők ellen, és az emberiség nem írtja ki ezt a nyomorult, értékromboló és pusztító sátáni eszmét akkor minden a fentiek szerint történik majd. Ám, egy efféle forradalom szinte elképzelhetetlen. Hiszen a jólét, a kényelem, az hazug ígéretek hitele, az egzisztencia, a pénzhajhászás és a szabadosság gyönyöre mindet felülír.


Egyetlen forradalom persze még segíthetne. A hit, az Isten felé fordulás, a bűnbánat forradalma. Mert nem Isten fordult el az emberiségtől, hanem az ember fordított hátat Istennek, visszautasítva az isteni szeretetet, az atyai jóságot, amely kiáradt az emberiségre… Megmaradásunk egyetlen lehetősége az önmagunkkal való szembenézés, az önvizsgálat, a bűnbánat és a könyörgés Máriához, a Magyarok Királynőjéhez.Mert ma már sem a politika, sem a gazdaság nem menti meg a világot a pusztulástól! Október hatodika közeledtével pedig keserű érzéseim támadnak, a Parlamenthez közeli Neudegebäude udvarára gondolva… de ez már egy másik gondolatsor…Stoffán György