2017. május 31., szerda

A kitilthatatlan tetű…


Amíg minden nap arra ébredünk, hogy a NAV, a rendőrség, a gáz, a víz, a villany, a szemétszállító, a közlekedésrendészet és ki tudja még hány szervezet és szolgáltató újabb és újabb fenyegetésekkel, büntetésekkel, törvénnyel és belső utasítással lepi meg a jó magyar polgárt, valamint a szolgáltatók csalnak, lopnak és hauzudoznak is szabadon, addig a valódi bűnöket sem torolja meg az állam.Valami nem stimmel ott, ahol a kisembereken csattog az ostor, a fenyegetés, még a klozettrajárás bejelentésének a kötelezettsége is, de az igazi ócska bűnözőket, a nagyhalakat mosolyogva engedi ki a kezéből a bíróság, az ügyészek, de sok közülük feljelentés nélkül röhög a pofánkba... s képzeletben középső ujjával integet felénk... mint a nemzet tetűje is, akit állandóan magyar származásúnak emlegetnek... de a magyar törvények ereje nem éri...

Lehet itt 167 milliárdot lopni a metróépítkezésből, és lehet hamis vagyonbevallást leadni, vádaskodni és rágalmazni alaptalanul. S teszik ezt azok, akik ma ellenzékben, de Magyarország vérgőzös ellenségeként ücsörögnek a magyar nép által befizetett adóból kapott díj ellenében az ország házában… és nagy pénzekért idegen érdekeket szolgálnak, a magyar nemzet és a magyar állam megszüntetésének érdekében. A magyarok meggyilkolásának, kiirtásának érdekében, a keresztények tömeges leölésén röhögve... Mert nekik szabad. Ilyen a magyar bíróság, ahol az sem bűn, ha a szabadságharcot egy gyilkos párt volt tagja ócsárolja külföldön, hazudozva... nem is tudom miért van hányingerem....

A magyar büntető törvénykönyv bár rendelkezik az efféle magatartásokról, de nincs taláros, aki merné is alkalmazni ezeket az amúgy jól érthető passzusokat. A jogi útvesztők és ez a jogrendszer, amely nálunk divatos, mindenre jó, csak az igazságszolgáltatásra nem. Inkább arra használják manapság, hogy annak alapján a legnagyobb gazemberre is kimondja a bíróság, hogy ártatlan és, hogy megsértették az emberi jogait… (mert elmondták róla azt, amit a törvény ellenében tett). De inkább hagyjuk is ezt, mert a maga egyszerűségében olyan bonyolult, hogy már beszélni is veszélyes lehet róla. Hiszen jogállamban élünk… 

...Olyanban, ahol a liberálisnak igaza van, s nem liberálisnak nincs igaza, mert ha a liberális újságíró hazudik, akkor a bíróság azt mondja, hogy aznap úgy tűnt, ahogy a liberális újságíró leírta… ergo nincs rágalmazás, jó hírnév megsértése… Na, de ezt is hagyjuk.
Egy tetűről akarok írni, mert tűrhetetlen az is, ami vele kapcsolatban folyik. Hazaárulást finanszíroz, demokratikusan megválasztott kormány ellen lázít, zendülést vagy forradalmat szít, erőszakra ösztönöz… és mi balfékek, csendes többség hagyjuk, nehogy baj legyen belőle… És nem tiltjuk ki ezt a szarzsákot, ezt a háborús bűnöst, mert magyar állampolgár. No, de kedveseim… Minden magyar állampolgár elkövethet a Btk. ellen mindent, vagy csak ez a tetű? Mindenki lázíthat, erőszakra szólíthat, vagy csak ez a tetű? Minden magyar állampolgár veszélyeztetheti büntetlenül gyermekeink, unokáink épségét, vagy csak ez a tetű? Mindenkire egyaránt vonatkozik a Btk. vagy csak erre a tetűre nem? Megint ideidézem a Btk. vonatkozó részét, mint már tettem nem egyszer… Abból látszik, hogy Magyarországon valamiféle tragédia zajlik, mert vannak egyenlők és egyenlőbbek.

A 2012. évi C. törvény a hazaárulásról a 258. §-ban, a következőket rendeli:
 • Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztésha a hazaárulást
 • a) súlyos hátrányt okozva
 • b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával
 • c) háború idején vagy
 • d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.
 • Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Jogi tárgy
A bűncselekmény jogi tárgya a Magyar Köztársaság alkotmányos rendje, függetlensége, területi épsége. Alkotmányos rend alatt értjük az alkotmányt, az alkotmányban foglalt elveket és intézményeket, valamint az azok zavartalan működéséhez fűződő érdeket.
Elkövetési tárgy
Elkövetési tárgya kettős: egyrészt kapcsolat felvétele, másrészt kapcsolat fenntartása külföldi kormánnyal vagy szervezettel. A kapcsolat felvétele feltételezi, hogy az elkövető a fent nevezett szervvel ténylegesen érintkezésbe kerül. A cselekmény ebben az esetben akkor befejezett, ha a másik fél a közeledést elfogadja. Ez történhet bármilyen módon. Kapcsolat fenntartása esetében már a két fél közti együttműködés a lényeg. A bűncselekmény elkövetéséhez külföldi kormány vagy szervezet megléte szükségeltetik.
Befejezettség
Akkor tekinthető a bűncselekmény befejezettnek, amint az elkövető a külföldi kormány megbízottjával vagy a külföldi szervezet képviselőjével kapcsolatba kerül. Kísérlete elképzelhető.
Alanya
A bűncselekmény alanya tettesként csak magyar állampolgár lehet, vagy kettős állampolgár. Hontalan állampolgár egyáltalán nem követheti el. Felbujtó vagy bűnsegéd azonban bárki lehet.
Szándékosság, gondatlanság
Fontos a célzat fennállása. Az elkövető azért kell, hogy létesítsen vagy tartson fenn kapcsolatot, hogy ezzel sértse a Magyar Köztársaság függetlenségét, alkotmányos rendjét vagy területi épségét. Ily módon csak egyenes szándékkal követhető el: az elkövetőnek tisztában kell lennie tettével, és annak eredményét kívánja. Motívuma sokféle lehet: bosszúvágy, sértettség, netalán a fennálló rendszerrel szembeni ellenérzet.
Minősítő körülmények
 • Súlyos hátrányt okozva:itt a nemzetnek okozott súlyos hátrányt kell érteni.
 • Állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával:ez lehet saját vagy más személy szolgálatának a felhasználása.
 • Háború idején:rendkívüli állapot, valamint az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények miatt elrendelt szükségállapot.
 • Külföldi fegyveres erő:külföldi kormány fegyveres testülete, zsoldosok stb. és fizetett civilek....
Ennyit a hazaárulásról… de emlegettem az egyenlősdit, amely állítólag a demokrácia alapja. Ám, ahogy demokrácia sem létezik, úgy egyenlőség sincs. Hiszen politikusoknak hitt, vagy mondott agyalágyult árulók, fizetett gyilkosjelöltek kerítést akarnak bontani, fel akarják számolni a magyar nemzet biztonságát, ráengedni a négert, a pogányt, megszüntetni az országot. És mi hagyjuk... Tessék mondani: miért hagyjuk? Hogy ne legyen baj belőle?
Nem értem tehát, hogy ma Magyarországon miért nincs rend, miért állunk sorba pofonért az Unió ócska söpredék vezéreinél, és miért hagyjuk, hogy "majd ők mondják meg", mit tehetünk és mit nem… Egyetlen seggel akarunk számtalan lovat megülni, de ez nem megy. Már próbáltuk többször a történelem folyamán. 1920. lett belőle...
Mi tehát a teendőnk? Megmondom: Engedjük be azt a tetű magyar állampolgárt, és tartóztassuk le. Induljon ellene vizsgálat, és kapja meg azt, amit amúgy háborús bűnösként és a jelenlegi magyar törvények megszegéséért kaphat. Hiszen magyar állampolgár és ezért kitiltani nem lehet! Ha ez érvényey rá, akkor legyen érvényes minden más törvény is! Ha Wiesenthalék kergetik a háborús bűnösöket, hát segítsünk nekik is… Hiszen ez a tetű, akiről szó van, a zsidókat adta ki a Gestaponak… ha jól értettem, amit egy interjúban mondott önmagáról… és nem is bánja…  – ezt is mondta…
Tegyünk hát rendet, s ne jussunk el odáig, ahol ma a Nyugat áll, s ahol ma már nem lehet visszafordítani semmit. S ahol csak a pusztulás jelent majd megoldást… Nekünk, magyaroknak meg kell maradnunk! Belső ellenségek nélkül és békességben! Erre van a Btk, a rendőrség, a gumibot és a vízágyú…. (is).

Stoffán György