2012. szeptember 9., vasárnap

In memoriam István…


Sokat hallottunk Rólad az utóbbi években. Műfelháborodásokban és hisztériás rohamok közepette adta közre a szélsőjobbos média, hogy "besúgó" voltál. Sőt! Pap voltál. Sőt! Szerzetes voltál, és mint ilyen, rendtársaidról és rokonaidról is jelentettél… Tele volt a szélsőjobbos sajtó, mert valami miatt útjukban voltál. Tönkre kell tenni – volt a parancs minden bizonnyal -, és mint mindig, ez a szélsőjobbos csürhe igyekezett is minden erejével teljesíteni ezt a parancsot, Izraelből hazatelepült újságíróján keresztül. (Miközben több "neves" egykori spicliért teljes mellszélességgel kiállt... - érthetetlen világ ez.)

Barátként igyekeztem erőmből telhetően írni… s elmondani ezeknek a primitív bujtogatóknak, gyűlölködőknek, hogy ki vagy Te valójában, s mit tettél, de mert ez a csürhe tele van volt spiclikkel, akárcsak az egész magyar parlament, és a társadalom… - sokat nem tehettem. Nem is bánom, hogy nem tehettem mást, mint barátságunkból eredően emberi módon védtelek. A sakálok azonban ott lebzseltek a kurucinfó mocskos küszöbén, s várták, mikor jön újabb parancs és újabb dokumentum, amelyet mint jó kommunisták ismét ellened fordítanak és még nagyobb hisztériát keltsenek. (Tették ezt úgy, hogy közben igazi spicliket védtek nyilvánosan, Izraelből hazatelepült újságírójuk pedig igazi kommunista spicli ártatlanságáról prejudikált két cikkben is. Olyan spicliről, aki a bár Csehszlovákiában szolgálta a kommunista hatalmat - magyarok ellen is, majd ideőgyelgett Magyarországra, magyar állampolgárrá vált, magyar keresztyén egyetemen taníthat (s ki tudja jelentget e még odakint), s a magyar bíróságokat nézi hülyének, nem minősíthető Jobbikos ügyvédje oldalán… s várja, hogy a magyar bíróság feloldozza Csehszlovákiában, majd Szlovákiában elkövetett, ma pedig itt tagadott bűnei alól. Mert a messziről jött ember esete és a magyar bíróság teljes tájékozatlansága, és immár csaknem bizonyítható Jobbikos befolyásoltsága remek lehetőség a tisztára mosakodásra…

De nem is ez a lényeg István! Hiszen erkölcsileg selejtes, tobzódó emberekkel tele van ez a maradék kis haza. Lopnak itt mindent. Barguzint, Petőfit, Teleki Pált… Lopják a kutatásaid eredményét, lopják az elképzeléseidet, lopják az igazságot, s mindent úgy használnak, mintha saját tulajdonuk lenne. egyet nem lopnak - a tisztességet, az alázatos megbánást! Mert az erkölcs nem kell itt senkinek. „A magyarokat ott kell keresni, ahol vannak”… - mondtad. Itt, Magyarországon viszont hiába keresel efféle tömeget. Csak nyomokban találsz néhány tízezret belőlük. A többinek mindegy hol él, mit tesz, mit engednek neki, s milyen nyelven beszélhet… Nekik mindegy lenne ma Trianon. Megtanulnák az új nyelvet és az új főhatalmat szolgálnák tovább teljes erővel…

Tudom, hogy Neked nem az oly sokszor rád olvasott, ötven évvel ezelőtti jelentések voltak életed mérföldkövei. Ezreknek kellene ma bocsánatot kérni, lemondani, sőt szégyenükben elsüllyedni. Ezreknek azok közül, akik ma mellüket döngetve lobogtatják Árpádsávos zászlójukat, s a templomban az első sorban ülnek, hogy mindenki jól lássa mekkora keresztények. De nem teszik! Azok sem teszik, akik papként paptársaikat jelentgették fel, ma pedig – igaz immár többnyire nyugdíjasként – közmegbecsülésnek örvendve töltik öreg napjaikat… áldozataik hamvai, derékba tört életük fölött. Egy sem teszi a sok áruló, aljas, hazátlan és hitetlen közül. (Passuth jut eszembe: Magyarország a hitetlen papok és az áruló főurak országa....) Pedig van, aki példát mutatott erkölcsi nagyságból, haza iránti szeretetből, Isten és Egyház iránti elkötelezettségből, bűnbánatból és alázatból!

Igen István, Te voltál az, aki megtetted. A gyarló és gerinctelen embereknek lehetetlen ezt a példás tettet utánozni, kellemetlen és tilos is írni róla… Tudományos munkád és erkölcsi mércéd azonos magasságban vannak. Magasra állított mérce ez. Hiszen Te azt tetted, amit a lelkiismereted diktált. Elmentél Pannonhalmára és nyilvánosan bocsánatot kértél, mert mint mondottad, „tehermentesen” akarsz meghalni. Így is tettél. Tehermentesen költöztél el egy olyan világból, amelyben csak bűn, aljasság, spicliskedés, egyház és Isten-ellenesség van, s amely világ hamarosan összeomlik, mert nem képes a bűnbánatra, a tisztességes beismerésre, és az alázatra. Omladozik az a fundamentum, amely eddig fenntartotta a világot, és amelynek nyilvános bocsánatkéréseddel egyik utolsó nagy erkölcsi tanúja Te voltál…

Tudom, egy nekrológban csak dicsérni volna szabad, nem pedig felemlegetni egykori – meggondolatlanságból, emberi esendőség által elkövetett – bűnöket. Azonban a Te életednek két kiemelkedő jelentősége van: A tudományos munka és az az erkölcsi nagyság, amellyel egyszerűen semmissé tetted fiatalságod – akkori meggyőződésből vállalt, de később felismert – eltévelyedését. Számomra persze életed utolsó huszonkét esztendeje a megtisztelő, őszinte barátságról, a segítőkészségről, a nemzeti elkötelezettségről, a tartalmas beszélgetésekről – „baráti kurzusokról” – is szólt, de ez magánügy, s mert nincs benne semmi botrányos… tehát, nem is érdekel senkit ebben a világban.

Tehermentesen mentél el… oda tudtál állni meggyőződésből, hited által diktált tudattal és bocsánatot kértél… megbocsájtást kaptál mind Istentől, mind a főapáttól… mind pedig önmagadtól. Egy országnak kellene megtennie ugyanezt… mert egy ország népe támadt saját védtelen hazájára, s támadja azt máig minden fórumon… nem állt meg egy pillanatra sem, nem nézett magába, nem követte meg hazáját, elődeit, történelmi nagyságait, vértanúit, s főleg önmagát. Menetel a végpusztulásba, pedig odaállhatna bocsánatért esedezve…

Amikor a Püski Könyvesház kiállítóstandjánál dedikáltunk az idei nyári könyvvásáron, beszélgetésünk végén – amikor Ildikó érted jött –, mintegy huszonkét év barátságát lezáró búcsútanácsként ezt mondtad: - „Gyurka, soha ne add fel az érték felkutatását, terjesztését és mindig maradj kapcsolatban az Istennel… és csak a nemzethez légy hűséges… neked még van időd. Folytasd, amit elkezdtél… – na, majd találkozunk… – mosolyogtad el magad szeretett hitvesed Ildikó oldalán.” 

Ígérem István, megtartom mindazt, amit huszonkét év alatt tanultam Tőled, s amit utolsó találkozásunkkor mondtál. Azonban kérek Tőled  valamit: ha már felértél az ígért és a tehermentes lelkeknek kijáró országba… támogasd ezt a nemzetet imával. Megbocsájtást nyertél kérésed alapján Pannonhalmán és így a Mennyben is... E megbocsájtás alapján pedig bizonyos vagyok abban, hogy meghallgattatásra is találsz odafönn veszni indult nemzetedért…  

Nyugodj békében Drága Barátom, Kiszely István!     

Stoffán György