2012. augusztus 22., szerda

„Büdös, de jól érzi magát… – mint Szalay Ferenc a sportbizottságban”


Sok marhaságot hallottam – főleg az elmúlt ünnepi napokban – önkormányzati vezetőktől, politikusoktól, akik egymást túllicitálva méltatták hülyébbnél-hülyébb megállapításokkal az országalapító királyt, Szent Istvánt. Azonban nem volt számomra furcsa, hiszen, a politikus azzal, hogy hivatalt kap, a nép megválasztja, még nem lesz tudós és bölcs. Elmondja a botorságokat, örül, hogy a tömeg előtt beszélhetett, hogy megtapsolták, hogy körbefényképezték, s ezeket a fényképeket még az unokája is mutogatja majd, s hazamegy, mint aki jól végezte a dolgát. Ebből állt augusztus huszadika, s ebből áll már nagyon régen. Hol ilyen, hol olyan színben mutatják be a nagy királyt, akiről ma már semmit nem tudunk, eme ünnepi túlbuzgóságok miatt és okán, no meg a pártok „sokszínűsége” folytán. De ez ebben a társadalomban már nem baj, ma már nem számít. Hiszen, a társadalom maga választja meg négyévente tükörképét, azaz a politikust. Az ünnep pedig ünnep marad, a hülyeség pedig pártállástól függetlenül hülyeség marad…

Azonban, az ünnep után hallottam a legnagyobb politikusi marhaságot egy „szakpolitikus” szájából. Olyat, amilyet még Gyurcsány elmebeteg magyarázataiban sem hallottam az elmúlt nyolc esztendőben, de ami a magyar történelemre és a magyar mentalitásra a jellemzőbb.  Az esti híradóban arról beszéltek, hogy a mindennapos tornaóra sok egyéb mellett milyen hátrányokkal, elő nem készítettsége miatt milyen problémákkal jár. A Fidesz szakpolitikusa Szalay Ferenc meghökkentő, a gyerekek számára is furcsa és nevetséges, ám meglehetősen cinikus és ostoba magyarázatot adott: - „Lehet, hogy a gyerekek kicsit büdösebbek lesznek, de legalább jól érzik magukat…”

Felkaptam a fejemet ezen a bölcsként nem igazán értelmezhető ostoba és nagyképűen cinikus politikusi hozzáálláson. Igaz, ez nem csak politikusi, de amolyan buta, elfogult sportolói megjegyzés… amit a mai gazdasági és erkölcsi helyzetben egyetlen meggondolt és értelmes, magára valamit is adó politikus nem engedhet meg magának. Ugyanis az átfogó oktatási és nevelési törvény egyik passzusáról beszélünk, s ez a passzus bizony rengeteg problémát vet fel. Nincs elég tornaterem, nincs tisztálkodásra alkalmas hely, a tanórák beosztása is meglehetősen kérdésessé válik, pedagógiailag megkérdőjelezhető, hogy szükséges-e a mindennapos testnevelésóra. Ezek mellett a kérdések mellett ott van a felszerelés (tornacipő, dressz, nadrág…) kopása által a családokra (főként a több gyermekes családokra) háruló plusz költség, s akkor még nem beszéltünk a tudásról, arról, hogy sok tantárgy közül talán a torna lett volna az utolsó, amelynek az óraszámát emelni kellett volna. Ugyanis a tornától csak dekoncentráltabb lesz az amúgy is leterhelt gyerek.

A tornától nem fogja tudni a gyerek, hogy mikor született Goethe, ki volt Egressy Béni, mettől-meddig tartott a barokk kor, s ki volt Magyarország legnagyobb egyházi zeneszerzője a 20. században, hány egyházzeneszerző volt egyáltalán, és mit jelent ez a fogalom… és még ezernyi kérdésre nem tud válaszolni a gyerek, mert nem a tudást, hanem a testnevelést szorgalmazzák a sporttól olyan művelt politikusegyedek. (Jelzem, minden rosszindulat nélkül, hogy a fenti kérdésekre a sportolók 85, a fiatalok 98 %-a nem tud válaszolni. Feltételezem persze, hogy Szalay „sporttársnak” is problémát okozhat a műveltségi vetélkedő…). Azonban, Szalay híradós nyilatkozata után minden eddigi politikai és oktatáspolitikai döntést értek: - ha a magyar társadalmat, a magyar fiatalokat nem lehet kulturálisan magasabb szintre emelni, akkor legyen „sportosan” hülye az is, aki még menthető lenne. Ha a társadalomban a gyerekek egy része ab ovo büdös, akkor legyen minden gyerek büdös (ha kell akár az oktatási törvény következményeképpen is), s így az etnikai különbségek is kisebbek lesznek, már ami a szagot illeti. Szalayt hallgatva úgy éreztem, hogy a gyerekek veszélyben vannak…  mert ha ilyen egy parlamenti képviselő, egy sportbizottsági elnök véleménye, s ez a vélemény hatja át az egész oktatási és nevelési törvényt, akkor néhány év múlva nagyrészt bunkó, az általános műveltséget nélkülöző, büdös sportolók országa leszünk… de legalább – e bunkóságból eredően – boldogok…

Stoffán György