2024. június 14., péntek

A proli-gőg – avagy, „költöző madár” lesz a hegyvidéki Turul-szobor?

 


"Itt mindenki hülye?" – hangzik el az Üvegtigrisben, de ezt a kérdést feltehetnénk sok politikusnak, törvényalkotónak, törvényalkalmazónak, jogásznak, önjelölt újságírónak, kereskedőnek, uniós-, és magyar bíróságoknak, némelyik frissen megválasztott polgármesternek, etc. Kevés kivétellel, a választ is az Üvegtigrisből kellene idéznünk: „Itt? Mindenki!”

(Nem sorolom fel név szerint, kik és miért nyerték el nálam ezt a titulust, mert az e titulust kiérdemlő, pénzhajhász, proli-gőgben szenvedő feljelentgetőknek nem kívánok teret adni.)  

Nos, miért is jutott eszembe az Üvegtigris? A hegyvidéki Turul-szobor miatt. És itt a kérdésfeltevés elsősorban a választópolgárokra értendő, és csak őket követően érinti az új polgármestert. Hiszen, Pokorni Zoltán után, a kétfarkúak közül választani elöljárót, az körülbelül olyan különbség, mintha Simándy József után Győzikével és Kisgrofoval duettben akarnák elénekeltetni Erkel Bánk bánjának főszerepét. A XII. kerület lakosságának többsége tehát, ebbe a kategóriába került, a választás eredménye szerint. (Talán Pokorni, mert felismerhette a kerületi lakosság egy része értelmi szintjének gyökeres változását, emiatt nem vállalta tovább a polgármesterséget?)

Az új hegyvidéki polgármester, megválasztása után, kapásból belegázolt a magyar társadalom jobb érzésű tagjainak lelkébe. Kijelentette, hogy a hegyvidéki Turul nem maradhat a helyén. Ez persze viccnek is rossz, mert könnyen érheti bántódás a – magát eszerint, XII. kerületi kiskirálynak, Cohen Bélának, ÁVH-s verőlegénynek, igazi kétfarkú világsztárnak gondoló – polgármestert.

A Turul ugyanis, egy ezerévesnél sokkal régebbi nemzeti jelképünk, és mint ilyen, szent és sérthetetlen még a Galíciából vagy máshonnan ideérkezők számára is! Ha megvédjük – mert megvédjük! –, az nem antiszemitizmus, vagy bármilyen más idegenellenesség, hanem nemzeti kötelesség. A „demokráciának” azonban vannak sötét oldalai is – és ezzel él vissza már regnálása első perceiben is a nagy kétfarkú –, így, ha a kétfaroknyi szellemiségű tényleg úgy döntene, akkor hosszú procedúrával lehet ugyan tenni ellene, de a magyar rendőrség – ez esetben is –, azokat büntetné, akik a kétfarkú – zelenszkizmust, magyarellenességet, nácizmust és kommunizmust egyszerre idéző – intézkedésnek ellenszegülnek. Ez pedig azt jelenti, hogy ma, Magyarországon, a magyar jelképet, a magyarságot védők, konkrétan a még létező nemzetiek kerülnek, saját hazájukban, saját érdekeik miatt ismét alárendelt helyzetbe. Azaz, a sokat emlegetett és hivatkozott demokrácia, valamint a magyar jog és törvényesség, de facto, a magyarellenességet támogatja a keresztény nemzeti kormány regnálása idején.

És magyarellenességgel szemben, nincs zéró tolerancia… Csonka-Magyarországon sem! Mit és milyen alapon várunk akkor, a megszállt területeken jelenleg regnáló idegen főhatalmaktól? Elsősorban tehát, ezt a hiányosságot kellene sürgősen pótolni! A Turul pedig, ott marad, ahol van! A Böszörményi sarkán… Akár tetszik a (két)faroknak, akár nem! 

Itt, a „rendszerváltás” után 34. évvel, joggal tevődhet fel az Üvegtigrisből idézett kérdés… de a válasz is igaz… Itt? Mindenki!   

Stoffán György