2018. április 3., kedd

„Keresztény” hazudozók a kormány ellen…
 

Zavart emberek, Krisztus tanításait hamisan - a kereszténység és a magyarság ellen - felhasználó beteges gondolatai kerültek fel YouTube video-megosztó oldalra, de a szentendrei ferences gimnázium fb oldalán is megtalálhatók. A TGM nevével is fémjelzett Mérce.hu honlapjának cikke, valamint, a kormányt a jámborság olcsó mezében mocskolók videói - Júdás csókjai -, óriási felháborodást keltettek az egyházi iskolák öregdiákjai között. 


 


A videókon megszólal Czigányik Zsolt egyetemi tanár, Bárczi György orvos, Bolba Márta lelkész, Szöllősy Zoltán tanár, Karetka Gábor nyugdíjas és Lukácsi Katalin volt KDNP-s politikus, hitoktató.Visszataszító szellemi zsarolással igyekeznek saját árulásukat igazolni, rá- , illetve lebeszélni a nézőt.  Nyomatékként, már a bemutatkozásnál kihangsúlyozzák "katolikus voltukat" és magas képzettségüket, hogy minél hitelesebben hazudhassák el a kamera előtt az általuk igaznak vélt de valójában sátáni, és a kereszténység elvesztését szolgáló abnormális tanokat. 

Csakhogy… Josef Mengele is orvos volt, Júdás pedig Jézus tanítványa… – hogy ne mondjak mást az egyes ember hitelességéről...


Az Fabinyi püspök, Bergoglio érsek és Beer  püspök értékromboló, Jézust szándékosan félreértelmező üzenetsorozata visszhangzik e videókon, védve és magasztalva a muszlim vallást, visszautasítva a valóságot: a kereszténység erőszakos megsemmisítését, az európai kultúra lerombolását, a nők elleni erőszakot, a gyermekek megrontását, a terrort, a templomrombolást etc. 

A hírhedt renegát hitoktatónő, aki korábban KDNP politikus volt, beszél még a pártosodás mind szélesebb körű terjesztésének fontosságáról, az egyház szabadságának "veszélyeztetettségéről"... etc... 

Említhetném külön-külön is ezeket a videóra vett farizeusokat, akik a kezdetektől az ördög szolgálói lehetnek, azaz a liberális egyházrombolás eszméjét követők, és hirdetők, akik aljas módon Jézus tanításait használják pajzsul árulásukban. Ki-ki a maga lelkiismeretlensége és hamissága szerint…Persze, nyugtázhatnánk: minden közösségben vannak árulók, idegen eszméket követők, s elférnek a katolikus közösségben is az effélék, kivált, ha magasan képzettek, sőt még hitoktatók is egyben. Nem, nem férnek el! Akik gyermekeink megrontóinak, asszonyaink megerőszakolóinak, hazánk és nemzetünk megsemmisítőinek szálláscsinálói, Krisztus meghazudtolói, azok nem tartoznak az én egyházamba...Engedtessék hát meg nekem pár szó e megtévedt vagy megvett, talán az ördög által megszállott hölgyekhez és urakhoz:Katolikus öregdiákok!Nem értem, milyen jogon nevezitek magatokat katolikusnak nemzetvesztő és Krisztust tagadó téveszméitek hirdetésekor, amikor minden magyar, keresztény testvéretekre a hitetlen gyilkosok hadát akarjátok - Jézus nevében - ráengedni. 
Ma nem ajtónkon kopogtató szegény, üldözött keresztény testvérekről, hanem a keresztényeket kiíratni akaró erőszakos katonai megszállásáról van szó. Amikor Húsvét Vasárnap  Bergoglio vagy ostobán vagy aljasul, de a befogadás keresztényi kötelezettségéről beszélt, a Kába-kő körül épp arról hallottak a "befogadandók", hogy a keresztényeket ki kell irtani Európában. Ma nem háborúk elől menekülőkről beszélünk, hanem az erőszakkal hajókra ültetett afrikai négerekről, akik fertőző betegségeikkel, kulturálatlanságukkal, súlyos mentális zavaraikkal érkeznek Európába, mert a magát Istennel egyenrangúnak képzelő láthatatlan világhatalom terve az, hogy megszüntesse a keresztény kultúrát, bevezesse a genderizmus szörnyűségét, s mind a keresztény, mind a zsidó vallást és gondolkodásmódot kiradírozza az európai emberek fejéből.


Ön, a hírhedt keresztény hitoktató súlyos rágalomként mondja, hogy a katolikus egyház nem szabad. Micsoda ordas hazugság ez megint Lukácsi? Saját hitét és hitelét, kereszténységét már eladta Jézussal együtt már korábban, az egyik kereskedelmi TV-ben. Nem szégyelli magát, hogy megint lefeküdt a Sátánnal? Jézus az Ön-félékkel kapcsolatban azt mondotta, hogy még a köszönésüket se fogadjuk…

Vannak persze valós keresztény sérelmek, amelyeket egy békés, és nem hazudozva támadó videósorozatban el lehet és el is kell mondani. Például, hogy mi nem akartuk a HIT Gyülekezetét a négy történelmi egyház mellett efféle státuszban látni, hogy erre nem szólt a felhatalmazás... de ma más a tét. Ma a magyar nemzet, a magyar kereszténység léte és megmaradása a tét. 

Mert ma Európa tervszerű megszállása zajlik. Nem menekültek kérik a bebocsájtást... Videó felvételeiteken gyalázkodtok, katolikusnak hazudva magatokat, s támogattok egy olyan szellemiséget, amelyet a szélsőségesen liberális jezsuita püspök hirdetett meg Rómában, miután elődjét eltávolíttatta. S ebben ti, az ő egyházmegosztó, értékromboló követői vagytok. Lélektelen és vak, sajátos farizeusok, akik minden szavukkal arcon csókolva Jézust, áruljátok el Őt. Félreértelmezett szentírási hivatkozásokat idézve hazudoztok, miközben e hazudozásokkal saját gyermekeiteket, családotokat is feláldozzátok a Sátán oltárán… Krisztus nevével és tanításával súlyosan és végzetesen visszaélve. Ez, a ti szellemi Szodoma - és  Gomorátok. S nem csodálkoznék, ha adott esetben, majd azt is megmagyarázzátok, miért természetes és krisztusi, hogy az iszlám vallást felveszitek… mert rólatok ezek után bármi elképzelhető. Ti erkölcs, hit és emberi tartás nélküli súlytalan, skizofrének vagytok, akik olyasmivel rágalmaztok milliókat, ami soha nem hangzott el, amire soha nem volt a kormánynak szándéka: a gyűlöletet emlegetitek és ez bizony megint csak sátáni! Ugynis az önvédelem nem a minket támadó gyűlölete, hanem a megvédendő nemzet és értékrend szeretete… Az, amit ti férgekként rágtok, a hívő ember jámbor arcát álnokul magatokra öltve, hogy megtévesszétek a hallgatókat... Sokan jöttök az Ő nevében manapság.A legaljasabb ezekben a hazug, Istentagadó és egyházgyalázó filmecskékben, hogy csak elbizonytalanítotok, megzavartok embereket, de konkrét tanácsot nem adtok. Tipikusan sátáni mentalitás. De ezt ti igen jól tudjátok és aljasul művelitek is!Ti nem katolikusok, sem hívő emberek, és nem szolgáljátok Magyarország, a keresztény magyar nemzet, és a keresztény európai kultúra létét, megmaradását.Talán kérdezzetek meg más, egykori egyházi gimnazistákat is, akik nem csendes hazai faluk mélyén tengetik a kormány által megemelt nyugdíjból életüket, hanem a "művelt" Nyugaton élvezik a multi-kultúra áldásait... csak a csendes, békés esti családi séták maradnak el kényszerűen, mert nem akarják magukat megerőszakoltatni, agyonveretni, kiraboltatni

Ti nem tettetek nagyot azzal, hogy videóra véve hiteteket és nemzeteteket elárultátok, zavart keltettetek és hamisan vádoltok mindenkit, aki félti a nemzetét és a kereszténységet. Ti, ezután már csak szánalomra méltó szégyenei maradtok az egyházi iskolák öregdiák egyesületeinek, akárcsak Ortutay Gyula a volt piarista diák, aki Rákosi parancsára felszámolta az egyházi iskolarendszert s lopott tudományos kéziratokat adott ki saját neve alatt, Baja Ferkó a volt bencés szocialista vodkagyáros, vagy az Oltáriszentséggel ocsmányul gúnyolódó egykori kecskeméti piarista diák, Kuncze Gábor (s hosszan lehetne még sorolni)… A ti bűnötök sem kisebb! Úgy látszik minden korban vannak efféle, szánalomra méltó, de öntelt "farizeus-katolikusok", akik akkor is kürtöltetnek maguk előtt, ha éppen hazát és hitet árulnak aprópénzért... Ti ezt teszitek! 

Orvosként, hívő, civilekként, keresztény emberekként legyen etalon számotokra e kérdésben is Csókay András professzor.  Ferences öregdiákként pedig a Stuttgartban élő Káplán György operaénekest kérdezzétek. Mindketten sokat tudnának nektek mesélni. Csak ők - veletek ellentétben - az igazat... 

Ti pedig legalább azt hallgassátok el, hogy hol érettségiztetek, hogy ne kelljen miattatok lehajtott fejjel járni... Mert eddig bárki, aki Szentendrére járt, akár végig, akár csak egy darabig, az mind büszkén vállalta, mert lelkében hordozta az ott kapott értékeket, amit Ti most eldobtatok... és ez nem méltó az oskolához.Stoffán György