2018. január 13., szombat

Nyílt levél Őexcellenciája Mihai Tudose miniszterelnöknek
Mihai Tudose úrnak

Románia miniszterelnöke

BukarestExcellenciás Miniszterelnök Úr!Köszönet illeti Önt a minapi fenyegetőzéséért, amelyben akasztással riogatja azokat a székely honfitársaimat, akik egyelőre az Önök fennhatósága alatt kénytelenek élni, de akik veszik a bátorságot, s ki merik tenni a székely zászlót.Nos, nem az akasztás ötlete érdemel köszönetet, hanem az a szolgálat, amelyet Ön tett azért, hogy a haza iránti elkötelezettségről, Erdély revíziójáról, valamint az irredentizmusról már-már megfeledkező magyar társadalom ismét felébredjen, és nemzeti érzésében, elkötelezettségében, székely testvéreink védelmében újra, ritkán tapasztalt erőt és inspirációt kapjon - Öntől, Románia miniszterelnökétől.Hiszen a székely jó szándékú és hajlamos is elhinni az Önök valóságtartalom nélküli gesztusait, ígéreteit, de már annak is örül, ha nem találnak ki Bukarestben valami újat, ami ugyan velejéig törvénytelen, aljas, de legalább árt a magyarságnak (persze hosszútávon inkább Önöknek!). Hiszen Önök száz év elteltével is rettegnek tőlünk, mi viszont száz év elteltével sem mondunk le jogos, és Istentől kapott tulajdonunkról, a Magyar Királyság területéről, a Partiumról, és Erdélyről sem. Mi több! Mint a jó gazda, úgy szemléljük az Önök jelenlegi pusztító működését, és jegyezzük is mindazt, amit Önök a székelység és Erdély kincsei ellen tesznek. Jegyezzük, amíg az Úr Isten méltónak nem talál bennünket arra, hogy visszaadja nekünk azt, ami ab ovo a miénk. S utána majd a feljegyzett lista alapján elszámolunk! Mert eljön az az idő... Excellenciás Uram. Ehhez azonban kellenek azok az inspirációk, amelyeket Önöktől, s legutóbb személyesen Öntől kapott a magyar társadalom széles e Kárpát-hazában. Mert egyet jól jegyezzen meg Excellenciád! Mi akkor erősödünk és tartunk össze, ha el akarnak tiporni minket, s akkor lanyhul még a nemzeti érzés (is) bennünk, ha szabadságban, autonómiában és zavartalanul élhetünk… amire persze Mátyás király óta nem volt módunk.Mindazonáltal köszönöm a kijelentésével nekünk nyújtott kiemelkedő szívességét, hiszen ismét ráébredt a magyar anyaország népe, hogy nekünk fáj, és számunkra egyszersmind tűrhetetlen is, ha székely testvéreinket valaki fel akarná akasztani… Kivált, ha Önök közül jut eszébe bárkinek efféle „pajkos cselekedet” Avram Jancu gyilkosságsorozata vagy a Maniu gárdák gyilkos söpredékének vérszomjas öldöklése után. Mert Önök éppen eleget gyilkoltak és sanyargattak már az elmúlt századok alatt székelyt s magyart egyaránt…Önnek tehát jár a Gyurcsány Ferenc díj, amit akkor alapítottam lélekben, amikor a "mi Ferink" saját pártját is szétverve segítette hatalomra azt  keresztény magyar kormányt, amely hosszú évtizedek után, végre a magyar érdekeket és a magyar nemzetet védi, szolgálja, s amelynek Ön szintén olyan lelki segítséget nyújtott eme akasztgatós, miniszterelnökhöz Európában méltatlan és a tisztességes, jó szándékú, békét kívánó román nemzetet is lejárató kijelentésével, amelyet ritkán kapunk, mert más országok vezetői tudják, mit beszélnek…Köszönettel maradok tehát, a magyar nemzeti összetartást elősegítő, újrateremtő kijelentéséért:Stoffán György író