2016. szeptember 7., szerda

„Ne segíts a Fidesznek!” - avagy pénzért az anyjukat is...Amikor a hülyék, a lélektelenek, a hazátlanok, a megfizetett hazaárulók maradnak csak egyik oldalon, s minden más szellemiség egységbe kovácsolódik, akkor ezek a lélektelen idióták a legkülönbözőbb ocsmányságokat találják ki, terjesztik és hiszik is el a másik oldalról, azaz a jelenlegi kormányról. Igaz, nekem mindegy ki mit beszél, s az is mindegy volna, ha igaz lenne az a sok hazugság, rágalom, amelyek a kormányra szakadnak, ettől a féktelenül gonosz, és gyűlölködő söpredéktől. Mert minden jó érzéssel szemben, nem lehet másnak nevezni azt a szellemi mocskot, amelyet az MSZP, a DK elnökei és a többi legalja hazátlan féreg hirdet ma Magyarországon. Férgek, hiszen szellemi eleik kivétel nélkül gyilkosok voltak, akik százmillió embert irtottak ki eddig, s ma azon mesterkednek, hogy gyermekeinket, saját gyerrmekeiket, feleségeinket, saját feleségeiket, anyáinkat, és saját anyjukat, fiúkat és leányokat erőszakoljon egy fékevesztett megszálló horda, hogy nemzetünket semmivé tegye egy hívatlan, az ajtót ránk rúgó primitív és érzéketlen fekete tömeg. 

Igen fekete tömegről beszélek, még akkor is, ha ez a megnevezés, az idiotizmusban szenvedő liberálisoknak és a gyilkos vörös szellemiséget ma is valló potenciális gyilkosoknak nem tetszik, merthogy nekik a fekete is fehér és fordítva. Nekik fiú a lány és lány a fiú, házaspár az egynemű, és beteges dolog a család szentsége… s az európaiakat addig kell kiirtani, amíg meg sem születtek... - tartja Soros, a Sátán helytartója, a hazai liberálisok gazdája.
 
Amikor tehát arra akarják rábeszélni a választóikat, hogy ne menjenek el szavazni vagy szavazzanak érvénytelenül, akkor olyan bűnt követnek el, amiért a legsúlyosabb büntetés, a halálbüntetés járna, ha volna efféle e pillanatban a magyar büntetőjogban… Mert ezek a férgek, ezek a liberális és szocialista állatok gyilkosságra és erőszakra buzdítanak nemzetünk ellen. Hiszen aki nem a nem-et ikszeli be, az potenciális gyilkossá válik, hiszen itt nem a betelepítésről, hanem a megmaradásról van szó. 

Magyar íróként nem találok illő szót, amellyel ezt a magatartást, ezt a rohadt bandát jellemezni lehetne. A féreg, az állat, az idióta, a gyilkos csak finom szinonimája mindannak, amit gondolok ezekről a kötélre való alja bűnözőkről, akiknek a pártait is régen be kellett volna tiltani, hiszen Hitler az ő szellemi elődeikhez és filozófiájukhoz képest egy jó szándékú irgalmas szamaritánus volt csupán! 


Lehet-e szalonképes az író, amikor azt látja, hogy egy idióta, hatalmát vesztett söpredék csak a saját pénzéért, a saját jövedelméért gyermekeink életét és jövőjét dobja oda az uniós hasonszőrűek parancsára? Aki anyámra vagy gyerekemre kezet emel, azt még ma is feltrancsíroznám. Hogyan írhatnék szebben erről az alja patkány népségről, amely pártirodákban pöffeszkedik, s innen-onnan szerzett, kapott, lopott pénzekből plakátokon hirdeti a hazaárulást, s bíztatja a lakosság idiótáit, hogy ne szavazzanak, maradjanak otthon, s "ne segítsenek a Fidesznek"… 


Mert nekik egyetlen gondolatuk van: Orbánt meg kell buktatni. Őket a gyűlölet élteti, a hazudozás a levegőjük, a rágalmak a szívdobbanásaik. Ahogy a migránsnak a farkánál tovább nem terjed, úgy Molnáréknak és hülyeferiéknek a Fidesz-buktatás a céljuk, a gumicicájuk, mégha egy ország vész el… akkor is. És ez utóbbit nem hagyhatjuk!


Ideje lenne tehát végre elejét venni ennek a mocskos szocialista-liberális söpredékpolitikai világnak. Hiszen vannak jogszabályaink, van Btk-nk, van Alkotmányunk. Ám, ha másképp nem megy, van két kezünk… Ha nincs bíró, ügyész, aki a hazaárulást felismerné, a törvényt alkalmazná, és hivatalból feljelentést tenne… 
Ugyanis, a ránk nehezedő nemzetközi bajokon kívül ne  legyünk hajlandók a végtelenségig úgy élni, hogy néhány mocskos vörös milliárdos, Soros-pénzen és hazaáruláson gazdagodott féreg, a mindennapjainkat is felemészti, idegesítőn ránk telepszik és kénytelenek vagyunk nap-nap után szembesülni azzal, hogy egy patkány banda minden Fideszre szavazót rágalmaz és hülyének, bűnözőnek tart. A mi pénzünkből, a gyermekeink és a hazánk érdekében is készült plakátok leragasztása vagy letépése, legyen olyan bűncselekmény, amelyért a bíró mondja ki az ítéletet. Vagy legyen végre néhány hazafi, a sok ilyen-olyan felesküdött gárdista közül, akik jól pofán vágják ezt a méltatlan, hazaáruló szemét csőcseléket, még akkor is ha a magyar bíróság netán őket büntetné meg érte.  
Ez az ócska söpredék olyan emberek betelepítését akarja elérni, akiknek nem elég a fiatal fiú, a terhes asszony, az ártatlan leány, a nagymamakorú hölgy vagy a nyolchónapos csecsemő megerőszakolása, de akik csoportosan megerőszakoltak egy zsidó férfit, mert az nem akarta elhagyni a lakását... Tehát ez a csőcselék erősen antiszemita is... Soros pénzen, ami több mint érdekes.


Tehát a liberális és szocialista csürhének mindegy kiket dob oda egy-két parlamenti helyért… – zsidót, keresztényt, vallástalant, csecsemőt, öreget, hazát. Pénzért mindenre képesek. Egyre azonban nem gondol a degenerált hazaárulók ócska patkányhada: – nekik is van anyjuk, gyermekük, feleségük… akiknek az első erőszak vagy gyilkosság előtt már be kell vallaniuk, hogy ezt ők akarták így… Mert aberráltak, mert szeretik, ha gyermeküket az uszodában megerőszakolják, feleségüket az otthonukban kefélik halálra, anyjukat a temetőben sírgondozás közben erőszakolja meg a néger… - mint Nyugaton. Emberbőrbe bújtatott féregnek születtek ezek a politikusok, akiknek nincsenek érzéseik, és a Sátán földi helytartóit - Sorost és a többi New York-i szemetet - szolgálják ki a nemzet és a haza érdeke helyett. Nekik csak a pénz, a parlamenti hely számít...


S ha zavar bárkit, hogy a lelkemnek és az idegeimnek, valamint írói szabadságomnak és alapvető emberi jogaimnak megfelelően öntöttem szavakba mindazt, amit erről a néhány ócska vörös és liberális gazemberről gondolok, az nyugodtan tudomásul veheti: Cseppet sem érdekel szép lelkük, amely egyedül a haza és a nemzet iránt érzéketlen. Istenről nem is beszélve… 

Nem érdekelnek a kultúrára és a kereszténységre való hülye hivatkozásaik, amelyekkel manapság minden ócska, gyilkos eszmét valló kommunista és keresztényüldöző liberális előhozakodik. 


Ám, az ő érdekükben is mondanék valami erősen megfontolandót: gondoljanak arra, hogy egyetlen bűn sem marad büntetlenül… Európa nemzetei ma lázadoznak, s ha egyszer valami elindul az ötszázmilliós Európában, akkor nekik is jut kötél bőven... a nagy felfordulásban. A hazaárulásért Magyarországon ezer évig az járt… S mit számít huszonöt év hazugság a történelem igen színes palettáján? A magyar nem felejti el jogrendjét.

A halálos bűnük pedig önmagáért beszél, és büntetőjogi megtorlást követel, ha erre majd jogi lehetőség lesz… és erre lesz jogi lehetőség… Vagy népítélet - mert a nép szava Isten szava -, vagy bírói ítélet...
Nem volna jobb tehát újragondolni mindent, és a nemzet érdekében – ha nehéz is – végre érző, hazával rendelkező emberként gondolkodni – 96 év után?  Legalább ebben a népszavazási ügyben? ...


Stoffán György