2016. szeptember 4., vasárnap

Angyal a négyes metrón…Nem mindennapi jelenség ma már egy-egy egyházi ember abban a rendi habitusban, papi ruhában, amelyet manapság mintha már szégyellne az egyházi ember.  A minap jólesően vettem tudomásul, hogy a metrón egy angyalarcú, kis törékeny ferences nővér mellett utazhattam. Rendi ruhájában, hátizsákkal ült a metrón, telefonon intézkedett, s nem volt benne voltaképpen semmi különös. Ha csak az nem, hogy szerzetesi ruháját nem csak jelmezként a templomban hordta, hanem a legtermészetesebben, a metrón is.

Néztem az emberek arcát, miként reagálnak eme sajnos ma már ritka látványra. S csaknem mindenki egyformán. Tisztelettel. S mintha mindenki, aki felszállt kereste volna a fiatal törékeny nővér tekintetét, közelségét, vagy mintha védelmet akarna nyújtani az angyali szépségű fiatal apácának. Neki mindez talán fel sem tűnt…  Hiszen, számára természetes, hogy amikor Istennek ajánlotta életét, ebben a ruhában tette le örök fogadalmát, s ez volt az a viselet, amelyben Krisztus megismeri őt… 


Amikor 1950-ben feloszlatta a kommunista diktatúra a szerzetesrendeket, akkor a szerzetesi ruha viselését is megtiltották. Negyven év telt el úgy, hogy a társadalom nem láthatott, pálost, cisztert, ferencest, premontreit… csak fekete reverendás papot, s őt sem az utcán – kevés kivétellel – hanem a templomban.  Igen volt néhány renitens, akit előzőleg már alaposan elvertek az Andrássy úton, vagy olyan öreg volt, hogy mindegy volt neki mit mond egy kommunista… Ilyen ikonikus jelenség volt a Szent János Kórház lelkésze, dr. Korének József is, aki agyonfoltozott reverendában, kopott aktatáskával járt, s amikor apám tüntetőleg nagy „laudéturral” köszönt neki, a Moszkva tér kellős közepén, soha nem mulasztotta el áldásra emelni a kezét, s jól tagolt, hangos „In aeternummal” válaszolt. Később mi gyerekek is követtük a jó példát. Szerettem az édesapámat keresztelő nagyon öreg Korének atyát.  


Hasonlóan rendi ruhában járt az Erdélyben feloszlatott ferences rend sok tagja, akik azzal hárították el a párttitkár vagy más hatósági személy szerzetesi ruha tilalmára vonatkozó figyelmeztetését, hogy nem tudnak mást fölvenni, mert nincs más ruhájuk… S bizony, ez igaz is volt. Mert akkoriban a rendi ruha minden szerzetesrend esetében az a ruha volt, amelyet örömmel és mindig hordott a szerzetes… mert valóban nem volt neki más.  A budai ferenceseknél volt olyan öreg barát, akinek halála után, még egy zoknit sem találtak, amit a koporsóban a lábára húztak volna… Mert Szent Ferencnek sem volt efféle ruhaneműje.  


A világi papok is papi ruhában jártak régen, mert számukra is természetes volt a reverenda viselése.

A rendszerváltás után a reorganizálódott rendek öregjeit láttuk az utcán is a rendi habitusban, de amint kihalt az a generáció, amely túlélte a negyven esztendős kommunista poklot, a papi, egyházi ruha viseletének szokásai elvilágiasodtak. Ma divat a papok körében a civil öltözködés, a fiataloknál – akár szerzetes, akár világi pap – a farmer, a póló, a márkás dzsekik viselete. A ferencesek oldaláról, a kordáról eltűnt a Rózsafűzér is… De csodálkozni nem lehet ezen, hiszen a püspökök is mellkereszt nélkül, civilben vagy papi civilben jelennek meg egy-egy TV-interjún, és hovatovább semmi nem jelzi az egyházi személyekről, hogy ők azok, akik Istennek hűséget esküdtek… örök fogadalommal elkötelezték magukat egy-egy szerzetesrendhez. 


A kis ferences angyalkát és az ő rendi ruhájának hatását látva azonban ki kell jelenteni, hogy nagyon fontos volna a társadalom számára, ha minél több papot, szerzetest látnának az emberek az utcán, a termlészetes életben, mintegy figyelemfelkeltésként és azért, mert ezeknek az embereknek a jelenléte "visszahonosíthatna" egyfajta társadalmi erkölcsi tartást. Hiszen ma is, ha papot látnak az emberek, viselkedésük megváltozik, mert a magyar legbelül, még ha ateista, akkor is keresztény.


Jó volna tehát, ha ismét természetessé és ismertté válhatna a papi, szerzetesi ruha, hiszen sem a rendőr, sem a tűzoltó, de a kórházi orvos sem szégyelli a hivatásához szervesen tartozó egyenruhát, viseletet. Jó példát és alapos indokot adott erre a metrón, rendi ruhájban utazó ferences nővér…Elgondolkodom… Minden vallás használja a saját ismertetőjeleit. A zsidók, a muszlimok, a hinduk… csak mi keresztények szégyelljük a hitünket, a keresztény jelképeket. Apáink keresztet vetettek a templom előtt, vagy megemelték kalapjukat, papjaink rendi, papi ruhájukban jártak, mi pedig – s írom ezt a gyakorló katolikusokra és papokra – mintha semmink nem volna, ami hitünk mindennapi megvallát elősegíthetné. volna, ha a papok és püspökök  reverendában járnának, s a ferencesek oldalára is visszakerülne a Rózsafűzér. Mert nem titok és nem szégyellni való, ha valaki Istent választotta. Ugyanis, mint a kedvesnővéré a metrón, az egyszerű rendi ruha is hirdeti az Evangéliumot…  
  

Stoffán György 

(Első képünk illusztráció, második képünkön: néhai P. Sztankai Szilás OFM - 1992, Szeged, Ferences kolostor, harmadik képünkön: P. Márk József OFM, Csíksomlyó, negyedik képen: Pálos szerzetes - illusztráció)