2011. március 18., péntek

Dr. Kiszely István bocsánatkérése Pannonhalmán

Dr. Kiszely István antropológus a szibériai Petőfi-expedíció kapcsán, valamint nyilvánosságra került állambiztonsági ügynökmúltja miatt lett a szélesebb közvélemény számára is ismert. Az emberek elismerését most méltán tudhatja magáénak, mert olyan dolgot tett, amihez igen nagy alázat és bátorság kell. E nagyböjti időben meglátogatta a Pannonhalmi Bencés Főapátságot - ahol egykor papi fogadalmat tett - és bocsánatot kért ügynökként elkövetett bűneiért. A tiszta lelkiismeret tudata és érzése megéri, hogy túllépjünk magunkon. Isten kegyelméből bárki számára lehetséges, de a mi igenünk is kell hozzá.
Dr. Várszegi Asztrik főapát levele
Kedves Mindannyian!

Ma délelőtt Ambrus vikárius atyával fogadtuk Dr. Kiszely Istvánt és feleségét Hankó Ildikót. Látogatásuk célja az volt, hogy Kiszely István, rendi nevén Márk bocsánatot kérjen a bencés közösség ellen elkövetett korábbi, a pártállam ügynökeként elkövetett bűneiért. Ahogy ő maga fogalmazta, szeretne tehermentesen meghalni.A kb. másfél órás beszélgetésben a magam részéről csupán a renddel kapcsolatos tevékenységére korlátozódtam mondandómmal és kérdéseimmel, és életének erre a szakaszára ajánlottam számára a múlt lezárását. Ambrus vikárius úr a jelen helyzetre és a továbbiakra vonatkozóan adott számára gyakorlati jó tanácsokat.
Távozásuk előtt az alábbi nyilatkozatot írta alá:


N Y I L A T K O Z A T

Dr. Kiszely István, 1950-1963. között a Pannonhalmi Szent Benedek Rend Márk néven ünnepélyes fogadalmas szerzetese és felszentelt papja voltam, nyilvánosan megkövetem a bencés rend mai főapátját és tagjait - a pártállam ügynökeként -  ellenük elkövetett minden bűnöm miatt.

Kérem, hozzák bocsánatkérésemet nyilvánosságra!

Dr. Kiszely István sk.

Pannonhalma, 2011. március 12.


Megkönnyebbült lélekkel távozott feleségével együtt, és köszönte a lehetőséget, hogy ezt megtehette.
Magam azzal búcsúztam tőle: "István, emlékezz Regulánk 4. fejezetére és ez a válaszom: Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél!"


Szeretettel.

+Asztrik főapát