2011. február 5., szombat

A keresztény vallás legnagyobb ellenségei a liberálisok és a szocialisták

A szociáldemokrata vezérek vallásellenes nyilatkozatai. A szocialisták fölállítottál az alapelvet, hogy a „vallás magán ügy"; mintha azt mondanák ezzel, hogy nem törődnek vele, hogy kinek milyen a vallási meggyőződése. De valóságban nagyon intoleránsak a kereszténység iránt, és halálos ellenségei annak. A zsidó vallású Marx Károly, a szociáldemokrácia alapítóinak egyike így ír: „A Szociáldemokrácia célja ateista (istentagadó) és nem utolsó feladata a vallás kiirtása". Scholl, demokrata vezér; egy stuttgarti gyűlésen kijelenti: „Mi Istent a legnagyobb rossznak tekintjük a világon, s ezért állunk mi, demokraták, az Istennel hadilábon".  Liebknecht így nyilatkozik: „Pártunk minden tekintélyt tagad, minden felsőbbségnek az égben és a földön hadat üzen”. Liebknecht továbbá Istent gúnyolva kijelentette: „Nálunk, szocialistáknál nincs helye Istennek; le sem kell őt tenni, mert magától e1 fog tűnni”. 
A „Volksstaat” című folyóiratban a következőket írja 1875(!)-ben: „Nekünk, szocialistáknak az a kötelességünk, hogy az Istenben való hit kiirtását buzgalommal és odaadással végezzük. Senki sem méltó a szocialista névre, aki maga is nem ateista és egész életét teljes buzgósággal az ateizmus terjesztésének nem szenteli”. (Liebknechtet 1919-ben, Berlinben az általa szított, polgárháborúban orvul lelőtték.) Betel „Az asszony" című könyvében így ír: „Kereszténység és szocializmus, mint tűz és víz állnak egymással szemben”. Továbbá: „Vallás tekintetében istentagadást (istentelenséget) akarunk elérni”. Dietzgen így ír: „Die Religion der Sozialdemokratie” (A szociáldemokrácia vallása) című művében: „A szocializmus és a kereszténység között akkora a különbség, mint a nap és éj között”. Losinsky nevű szocialista, 1902-ben, német havilapjaiban, azt magyarázza: „Szocialistának lenni annyit jelent, mint antikrisztusnak lenni. A szocializmus végleges győzelme csak a kereszténység végleges legyőzése után következhetik be”. Nagyon világosan írja a szocialista „Neue Welt” 1877(!)-ben: „Aki még keresztény, az nem szocialista; aki pedig szocialista lett, az már keresztény nem lehet. A szocialista világnézet megszünteti a keresztény világnézetet s ezzel, homlokegyenest ellenkezik”. Schuhmeier, osztrák szocialista vezér, 1906-tan azt mondja: „Nekünk egy jelszavunk van: le minden vallással!”

Mint a fentiekből láthatjuk, hasonlítanak ezek a sátánhoz, aki szintén föllázadt Isten ellen s a mélységbe süllyedt. A szocialisták azonban nem biztosak a dolgukban. Ezt Betel ama kijelentéséből következik, melyet a német birodalmi gyűlésen mondott: „Ha mégis, van Isten, akkor mi horogra kerültünk”.

(forrás: Prof. Franz Spirago)

Elgondolkodtató, hogy ez a mentalitás milyen erősen és milyen kiszámítottan érvényesül ma is az EU-ban. Ma bátran kijelenthetjük, hogy az Európai Unió keresztényüldöző, s csak évek kérdése, hogy mint a gyógynövényeket, a kereszténységet is bűnnek kiáltsa ki, és hivatalosan megszüntesse . Érdemes tehát odafigyelni és tiltakozni, ha arra szükség lesz... mert arra szükség lesz! A Magyarországot és a kereszténységet folyamatosan érő uniós támadássorozat egytörténelmi tragédia kezdetére emlékeztet: Hitler zsidóellenes kirohanásaira... Ma az Unióban nem kisebb támadások érik a kereszténységet és magyarságot. Utána kellene nézni, nem irták-e még ki a pályázatot Bruxelles-ben vagonvásárlásra... a mi számunkra. Mert hovatovább ez következik.
(a szerk.)