2019. január 8., kedd

Újabb önjelölt "hazaárulás" az MVSZ-től… „Trianon felülvizsgálata”

A hasonló lázítások egyik ártatlan áldozata
 Nem csak bosszantó, de felháborító az az ostoba kezdeményezés, amely ma, 2018-ban folyik a volt Magyarok Világszövetsége részéről. Újra meggondolatlan és átgondolatlan aláírásgyűjtést szerveznek, ezúttal "Trianon felülvizsgálata" érdekében. Sem továbbgondolás, sem konkrét cél nem fogalmazódik meg a kezdeményező önjelölt szervezet részéről, csupán egy, a mai világpolitikai és nemzetpolitikai helyzetben súlyosan ártalmas melléfogásról van szó. Éppen olyan beteges és elrugaszkodott, apolitikus gondolat ez, mint volt a korábbi kezdeményezésük, a 2004. december 5-ei kettős állampolgársági népszavazást megelőzően. Ekkor is intettem e szervezet vezetőit, hogy hagyjanak fel a magyarság lelkét érintő botor elképzelés kivitelezésével, az aláírásgyűjtéssel, mert nincs itt az ideje, és a magyar lélekkel, főleg a Kárpát-hazából, a liberális és keresztényellenes világ nyomására kiszorultan élők lelkével nem lehet játszadozni. A válasz az volt, hogy „de legalább megpróbáljuk". Próbálkozni azonban a nemzet lelkével gyalázatos dolog - volt! Az eredmény ismert. Magyarok-székelyek milliói néztek gyűlölettel a csonka-országiakra, mert azt hitték, hogy elutasítottuk azt a lehetőséget, miszerint visszakaphatnák a magyar állampolgárságot. Pedig az sem úgy történt, de ennek a félreértésnek és súlyos magyar-székely lelki válságnak az okozói is azok, akik ma ismét a határon túli magyarság létével és jövőjével játszadoznak kedvükre. Nem értem, hogy értelmesnek mondott emberek számára mi nem érthető azon, hogy ma egy efféle kezdeményezés életveszélyes a Kárpátalja magyarsága számára, és súlyos következményekkel járhat minden idegen főhatalom elnyomása alatt élő honfitársunkra nézve. Az MVSZ évek óta nem tesz mást, mint lázítja és serkenti az ártó szélsőségeseket, akik zsigerből, nem fejből és ésszel politizálnak e rettentő nagy veszélyeket magában hordozó és politikai meggondoltságot, precízséget követelő ügyben. Hasonló ez a szervezet a Jobbikhoz, amely más és más szervezetekkel együtt feltüzelte a székelyföldi fiatalokat, s ma két székely honfitársunk van börtönben helyettük…   

Mit lehet a következménye a mostani ostobának tűnő MVSZ-es aláírásgyűjtésnek?

A magyarokat gyűlölő mai uniós vezetés, a nemzetközi liberális milliárdosok, a keresztényellenes politikai erők ab ovo rossz szemmel nézik a magyarság jelenlétét a mai, idegen főhatalmaknak átadott magyar területeken. Így, például Romániát akkor is jogállamként kezelik, amikor az lábbal tapossa az ortodox egyház irányításával a magyarok és székelyek jogait, noha 1918-ban minden jogot megígértek Gyulafehérvárott, ahol voltaképpen semmi nem történt, csak egy csürhe eldöntötte, hogy elrabolja azt, ami nem az övé… mert teszik neki. Hasonló „jogi eljárás” a világon nem történt sem az előtt, sem az után. Ám ennek a rablásnak az eldöntésekor mindent megígértek, de genetikai szabályaik szerint semmit nem tartottak be. Ha ma egy ilyen aláírásgyűjtés hírét veszik, akkor a partiumi és erdélyi magyarok és székelyek sorsa végleg megpecsételődik, mert olyan nacionalizmust generál a hülye MVSZ-es játék, amihez foghatót még nem láttunk a 21. században. Másrészt látni kellene Romániát tekintve, hogy ma a nemzetközi liberális csürhe egyik kedvencévé vált az ország, hiszen a szász Johannis elnök, mint elnök állhat bosszút a románokon, amiért nemzettársait eladta Ceausescu. Romániát betelepíti hamarosan migránsokkal, és mindent, ami a román nemzeté volt, átadott a nemzetközi liberálisok kezébe, akik már az erdélyi városokat is felvásárolták. Lásd: Kovászna és környéke… Johannist, a buta és áruló szászt még a magyargyűlölő ortodox egyház sem tudja megállítani.  
Ha e beteges kezdeményezés másik ártó szegmensét vesszük górcső alá, akkor láthatjuk, hogy Ukrajna is a nemzetközi pénzhatalom kezében van, akárcsak Románia. Az ukrán nacionalisták már most is gyújtogatnak, ölnek és fenyegetőznek a Kárpátalján, s mivel ott még annyira sem működnek a törvények, mint Romániában, ez az ostoba, átgondolatlan MVSZ-es kezdeményezés ott halálos veszedelmet jelenthet minden magyarra nézve.
A szlovákok sem szeretik a magyarokat, de a V4-es összetartás valamennyire szalonképesebbé tette a két ország viszonyát, de ez a viszony meglehetősen törékeny, hiszen a tótok is legalább olyan szavahihető és megbízható nép, mint az oláh. A szerbeknél és a horvátoknál sem jobb a magyarság helyzete. Tehát az MVSZ egy magyarellenes cselekménysorozatot kezdeményezett, amelybe még legjobb magyarjaink is bizarr módon beszálltak aláírásukkal. Legalábbis előszeretettel hivatkoznak Bayer Zsoltra vagy Lázár Jánosra, mikor az aláírásgyűjtést reklámozzák. Persze maga az MVSZ nem magyarellenes szervezet, csak meg-, és átgondolatlan... ami megbocsájthatatlan ebben az esetben.

Az irredentizmusnak soha nem szabad kihalnia, a haza iránti lángolás nem szűnhet meg, de a józan ész kell, hogy meghatározza a cselekvéseket és a harcot... amelyet halálunkig kell folytatni a Kárpát-hazáért. Ám, nem meggondolatlanul és aljas árulással, önérdekből, hanem a haza igazi érdekeit szem előtt tartva! És meg kell jegyeznem, hogy ma nem Trianont kellene vitatni, hanem azt az 1947. február 10-iki párizsi békeszerződést, amely a trianoni országrablást megfejelte még három magyar faluval... 

Mi lehet az eredmény?

Egyszerű… ha összegyűlne annyi aláírás, hogy nemzetközi szinten kénytelen volna valami uniós szervezet foglalkozni az üggyel, semmi mást nem érnénk el, mint 1920. és 1947. mai állapotának megerősítését. És ez az aláírásgyűjtés így válik ostoba és aljas hazaárulássá anélkül, hogy ezt bárki is akarná a szervezők közül. A Magyarok Világszövetségének néhai alapítói, ma íróasztalostul vágnák ki ezért irodájából az MVSZ teljes vezérkarát. Mert nem a hidegben, jó szándékkal ácsorgó aláírásgyűjtőkkel van a baj, nem is az aláírásgyűjtéssel... hanem a meggondolatlan és ostoba felirattal... "Trianon felülvizsgálata"... és a kormányhoz intézett felszólítás, miszerint "azonnal kérje vissza a Várvidéklet Ausztriától"... és ez már nevetséges is.  Ha nem ez harsogna a molinókról, hanem egy józan kérdés... akkor nem sütné ki a tót, az oláh vagy a rác nacionalisták szemét ez az akció, s nem kerülhetne bajba egyetlen kárpátaljai magyar sem.... akár emiatt is.     

Szégyen és gyalázhat, hogy a 21. században "akarják" tudatlanságukban megerősíttetni a Kárpát-haza egységének két alkalommal is nemzetközi, kényszer-békekontraktusba írt megszüntetését, s nemzetünk tagjainak megtizedelését olyan köntösbe bújtatva, amely kívül nemzetinek látszik, de belül egészen más mintával varrták ki.
A tudatlanságból vagy meggondolatlanságból eredő nemzetrontásnak ezt a módját is ismeri a magyar történelem… és nem dicsőséges események között tartja számon… mint ahogyan ezt, az MVSZ által immár másodszor próbált, dilettantizmusból, vagy feltűnési vágyból eredő aláírásgyűjtési akciót sem.


Stoffán György


***

Ps.: A cikk megjelenését követően az MVSZ habzó szájjal kezdett támadni, útszéli proli stílusban, amely emlékeztet  kommunista  és liberális magatartásra... hogy a helyesírás legalapvetőbb követelményeiről ne is beszéljek. Igaz, senkit személy szerint nem bántottam meg, csupán leírtam egy akcióról a véleményemet - mint fent olvasható. A buta emberek nagy hangja messze elhallik... Ha bárki Olvasóim közül kíváncsi az MVSZ reagálására, azt a közben engem letiltó MVSZ Sajtószolgálat facebook oldalán megtalálja. 

Mindössze néhány sorban reagáltam útszéli és gyűlölködő stílusukra az alábbiakban: 

Háborgó Urak! 
A szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás alapvető jogom, kivált ha a nemzet megmaradását, annak jövőjét érintő ügyekről van szó. Az Önök öntömjénezése és elégedettsége nem igazol és nem bizonyít semmit, még úgy sem, ha tudatlannak, tájékozatlannak és egyéb effélének írnak le a fenti levélben. Önök a gyalázatos 2004-es népszavazást is eredménynek tartják, akkor Önökkel nincs mit tárgyalni, nincs min vitatkozni. A látványos eredményeikről nem sokat tud a közvélemény, így eme önelégültség kissé bizarrnak tűnik. Mindazon által még egyszer kérem, fejezzék be a határon túl élő magyarságot komoly veszélybe sodró cselekedeteiket, mert bár az önhittség mindenkinek a magánügye, de mint 2004-ben is voltam bátor figyelmeztetni Önöket, most is ezt teszem: A nemzet lelkével nem lehet sem üzletelni, sem sem játszadozni. És Önök most ezt teszik! Játszadoznak, de nem csak a lelkekkel, hanem a testi épségükkel is, hiszen a mai főhatalmak egyik magyarellenes indoka pontosan az Önök ilyetén való működése. Önök Erdélyt emlegetik folyton, s elfelejtik, hogy egy gyűlölködő és immár halálos fenyegetésekig, gyújtogatásokig menő magyarellenesség közepette kell élniük a Kárpátaljai magyaroknak... Ha nem a Nemzetről lenne szó, szánnám Önöket, de mert magyar tízezrek biztonságát veszélyeztetik, dühös és végtelenül szomorú is vagyok. S feltenném a kérdést: Önök mikor jártak a Délvidéken, Kárpátalján vagy a Partiumban? 
Szavaim nem rágalmak tehát, hanem meglátásom szerint tényekkel alátámasztott, és a mai világpolitikai helyzetben nagyon is időszerű figyelmeztetések. A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve. Engedtessék meg végül egy máig aktuális levelet - amelyet nálam sokkal tájékozottabb politikus írt kérdésemre válaszolva a trianoni ügyet illetően -, közzé tennem válaszul oktalan felháborodásukra. 
Isten áldja Önöket.
Ezt követően a mocskolódás, rágalmazás, fenyegetőzés és vádaskodás az MVSZ részéről tovább folyt, olyan bizonytalan jellemű emberek bevonásával, akikkel morális problémák miatt, már évekkel korábban megszakítottam a kapcsolatot. E primitív és alpári vitát a magam részéről befejezettnek tekintem, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy proli házmesterrel nem lehet Mozartról beszélgetni... Azonban, a mint önmagát felelős szervezetnek gondoló MVSZ-nek javaslom - amennyiben valóban nemzetet és Kárpát-hazát akarnak menteni -, gyűjtsenek aláírást az abortusz betiltása érdekében... támogatni fogom!