2019. január 9., szerda

Johannis a "törvénytisztelő" román… Beke és Szőcs börtönben marad…


Csodákat nem várhattunk Beke István és Szőcs Zoltán börtönbüntetésének ügyében a mai román „igazság” szolgáltatást illetően. Hiszen egy minden alapot nélkülöző, a megszálló hatalom ítélete ellen, e hatalom vezetője nem tehet semmit… hiszen nem az a hivatása. A jogszolgáltató hatalmi ága ma már egész Európában a globalizmust, a nemzetek és népek megsemmisítését szolgálja, nem pedig a nemzetek és népek védelmét, azok jogi és minden területen elvárható de facto biztonságát.
A Trianoni és Párizsi Békeszerződések is törvénytelenek voltak. Tehát szinte természetes, hogy egy törvénytelenül és hazugságok alapján odaítélt magyar területen, szülőföldjén élő magyar nemzeti „kisebbség” tagjait megfélemlítésként elítélik a megszállók. Azonban semmiképpen sem lehetséges ott és ugyanazoktól felmentést vagy elnöki beavatkozást remélhetni. A nemzetközi szintű felülvizsgálat pedig azért lehetetlen, mert sem Johannis, sem egy későbbi államfő nem fog a saját törvénytelen igazságszolgáltatása ellen cselekedni. Ezt az ott hatályos törvények sem engedik meg a számára. S mint tudjuk, a jog mai diktatórikus rendszerében mindenütt istenként kezelik a bírákat, az ügyészeket, akiket az államfő nevez ki, s akik a kinevezés után a koporsóig befutják szörnyű életpályájukat. Mindig az éppen aktuális hatalom igényének megfelelően… csak erről nem beszélünk. Emberek életével, boldogulásával, sorsával játszhatnak a paragrafusok csűrés-csavarása alapján. Ha azt kívánja tőlük az épp aktuális hatalom, hogy öljenek, akkor ölnek, ha felmentés a parancs, akkor felmentenek… de csekély azon ítéletek száma, amelyekben az erkölcs és a törvény összhangban lenne. Romániában különösen és nagyon régóta így működik az igazságszolgáltatás, de egyik Uniós államban sem jobb a helyzet…

A románoknál a mély és zsigerből jövő magyargyűlölet is meghatározza a talárosok magatartását. S mintegy ortodox hittételként kötelesek is a perekben a magyarok ellen dönteni. Bármilyen oláh feljelentés történik is magyar vezetők, magyar polgármesterek, magyar emberek ellen, az ügyek 99%-ban a magyarokat marasztalják el. Ilyen eseteket sajnos mind a királyi Romániából, mind a kommunista diktatúrából, mind a Kárpátok Géniuszának halála óta ismerünk, s könyvtárnyi törvényszegés, aljasság gyűlne össze, ha valaki az elmúlt, és a románok által nagy egyesülésként ünnepelt „csentenár” száz esztendejét vennénk górcső alá. Az innen-onnan összerabolt ország soha nem változott és nem is várható változás mindaddig, amíg az igazi egyesülés méretét vissza nem kapja a történelemtől… a Fennvaló által. Hiszen az istentagadó ortodox pópák nem a szeretetet és az igazságot, hanem a gyűlölködést tanítják, várják el és parancsolják a rendkívül babonás és többségében finoman szólva is aluliskolázott népüknek. Az igazságszolgáltatás tisztelendő talárosai pedig e követelményrendszernek jól fizetett, speciálisan román jogértelmező kiszolgálói…

Nem mondanám azonban, hogy bizonyos szervezetecskék, nagyhangú senkik nem tettek hozzá Beke és Szőcs ítéletéhez, s ne volna felelőse kicsiny hazánkban e törvénytelen ítélet megszületésének. Van! Az ostoba szájjáratás, az ilyen-olyan aláírásgyűjtések, s a szervezetecskék vezetőinek lázító és a körülményeket figyelmen kívül hagyó „előadás”sorozatai Erdélyben mind-mind hozzátettek…

A mai magyar melldöngető, és súlyos bajokat generáló, túlcsordult önérzet helyett inkább csak, mint jó gazda jegyezni kellene mindazt, ami történt és történik. S amikor eljön az ideje – hiszen száz év a történelemben semmi -, akkor kell majd méltón és érdemeik szerint intézkednünk.

Mert a ma oly nagy elánnal hangoskodó szervezetecskék sokkal nagyobb kárt és bajt okoznak az egyre erősödő elnyomásban lévő magyar és székely testvéreinknek, mint gondolnánk. A Székelyföldön természetesen bíznak minden jó szóban, remélnek, hogy egyszer jobbá fordul minden, de ez csak álom.  A kormányunk ellen áskálódó, Amerikába szökött csíki szélhámosok, az álomvilágban élő öntömjénező budapesti világszövetségek, és az ezek által félrevezetett fiatalok ma hitegetik csupán a gúnyhatárokon túl élő, és már-már jogaiktól teljesen megfosztott nemzettestvéreinket. Hiszen tenni semmit nem tudnak, de reményt keltő szavakkal ámítják az ott élőket, miközben annak is örülhetünk, ha Magyarországon nem törik meg a vékony jégen táncoló béke, a nemzeti vonal folytatása. Hiszen ellenségekkel vagyunk körülvéve és még nem zajlott le a sokakban túlszárnyaló reményt keltő májusi EU-választás, amelynek kimenetele sincs kőbe vésve.

De ne menjünk messzire. Ma Beke István feleségére és gyermekeire gondolok, Szőcs Zoltánra, akinek hamarosan gyermeke születik, aki négy évesen látja majd először édesapját, mert az aljasság és a gyűlölet-jog így rendelkezett… Ilyen a világ. Hülyék, és lelkiismeretlenek, kapzsik és féleszűek irányítják a politikát az egész világon, akik nem a keresztényi elvek alapján, hanem ószövetségi logika szerint gondolkodnak, s akiknek nem számít sem Isten, sem ember. És Beke Istvánra, Szőcs Zoltánra gondolok, akik Csíkszereda rettegett épületében élik napjaikat… ártatlanul egy ideologizált és gyűlölködő ortodox papok által generált világ miatt… mert magyarok.  

És vádolom a sajtót, mert a mai határon túli helyzetet nap-nap után kellene olvasni a netes oldalakon, a nyomtatott sajtóban. Minden napra jutna ugyanis egy-egy megalázó, vagy épp gyilkos történet, a zászlók vagy a himnusz és a magyar imádság tiltásáról, a magyar oktatás züllesztéséről, ukrajnai betiltásáról, a délvidéki magyarok szenvedéseiről, akikre ráköltöztették az idegeneket… és sorolhatnám. De nem ír erről a magyar sajtó, mert ez nem volna kifizetődő. Egyszerűbb néhány hülye tüntetőről fecsegni… az is megtölti az oldalakat, s a beszélgetős műsorokban egyre kevesebb a magyar nemzetpolitikai téma.  Rémes az az önpusztítás, amely ma a magyarság körében folyik… noha volna tennivalónk… hogy Beke és Szőcs testvérünk a börtönből kijőve egy másik, egy szebb és boldogabb világot lássanak majd kárpótlásul az elszenvedett évekért… ám, megszabadításukról addig sem mondunk, mert nem mondhatunk le!  

Fájdalom ez a Beke gyermekeknek, Szőcs várandós asszonyának, de fájdalom a nemzetnek is. És jelzésértékű a levél, amelyet Johannis irodája küldött… mert ma csak két székely szenved ártatlanul a szeredai áristomban… holnap bárki, holnapután pedig mindenki… s vonatkozik ez Európában minden magyarra, aki magyar és keresztény akar maradni. Tehát nem a fegyveres ellenség mellét kellene döngetni, vagy mondhatnám nem kellene a szél ellen... hanem végre gondolkodva és megfontoltan kell cselekedni… halkan és észrevétlenül. S minden ellenséget a saját fegyverével győzni le! És tudnunk kell azt is, hogy, mint a tiszai ciánszennyezés után a Tisza, úgy tisztul meg gyorsan az erkölcs és a jog is Európában… addig azonban értelmesen és átgondoltan dolgoznunk kell… mert erre szólít fel a körmönfont, és az álságosan a román-jogra hivatkozó – alábbi – román elnöki levél is…

Stoffán György


„Elnöki levél
Elnöki képviselet – Kapcsolattartás a hatóságokkal és a civil társadalommal osztálya, állampolgárok problémái alosztály

Fejér László Ödön szenátor úr
Kulcsár Terza József György képviselő úr
Benkő Erika képviselő asszony
Csoma Botond képviselő úr
Bíró Zsolt István képviselő úr
 
Megkaptam az Önök közvetítésével a „Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak” című kollektív petíciót, amelyet a CITIZENGO. ORG/HU oldal publikált, amelyben kérik Klaus Iohannis urat „használja az összes politikai eszközét és egyéb rendelkezésére álló eszközöket, hogy megtegye a szükséges lépéseket a bírósági határozat semmissé tételére, amelyben a Legfelsőbb Fellebbviteli Igazságügyi Bíróság a két ártatlan székelyt, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt öt-öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.
Tekintettel a kollektív petícióban megfogalmazott kérésükre megemlítjük, hogy egy végleges és visszavonhatatlan bírói döntés nem tartozik a román elnök hatáskörébe, ahogyan ezt meghatározza az újra kiadott román alkotmány 85-94. cikkelye.
Őméltósága bármilyen beavatkozása – kivéve az alaptörvényben átruházott előjogokat –, a jogállam két alapelve áthágásának számítana, ezek: az hatalmi ágak elválasztásának alapelve és az államhatalomtól független bíróság létének alapelve.
Az újra kiadott román alkotmány 126. cikkelyének 1. bek. alapján az igazságszolgáltatást a Legfelsőbb Fellebbviteli Bíróság és a többi törvényben rögzített igazságügyi bíróságok gyakorolják.
Egy bírói döntés törvényességét és megalapozottságát nem lehet megkérdőjelezni, csak az eljárási jog alapján, a szokásos vagy rendkívüli fellebbezési módok gyakorlásával, azaz a 124. cikkely 3. bekezdése rendelkezése szerint, a bírák függetlenek és csak a törvény hatálya alá tartoznak.
Ennek értelmében Románia Elnöki Hivatala az adott helyzetben nem fogalmazhat meg véleményt, ugyanis ez az igazságszolgáltatásba való beavatkozásnak számítana.

Tisztelettel:
Gabriel-Cristian Piscociu
állami tanácsadó”