2018. január 17., szerda

Nyílt levél Kuncze Gábornak


Te embernek nem nevezhető szánalmas lény!A magyar büntetőjog amolyan szarból várat formázni akaró katyvasz. Szalonképesebben kifejezve: fából vaskarika, mint azt tudjuk évek óta. Hiszen a nemzeti elkötelezettségből bizonyos rongálásokat elkövetőt terroristának bélyegzi, míg a liberális alulművelt Soros-katonát hagyja rongálni, hagyja állami hivatalok épületeit összefirkálni, összefesteni.Ám, nem csak efféle kettős mércét biztosít a mi törvénykezésünk, hanem másik félét is. Ha például a Menorát vagy a Szent Tekercseket gúnyolná egy fotón valami megátalkodott antisémita, akkor lenne bizony olyan kravál, amilyet a világ még nem látott.  Ha keresztény jelképek gúnyolásáról, keresztény temetők rombolásáról, keresztény emberek megalázásáról becsmérléséről van szó, akkor a jog néma, mint a sír... Magyarországon is immár!

A vallási jelképek védelmét elutasította az országgyűlés, pedig 2015 januárjában Harrach Péter beterjesztette azt… bölcsen előre látva…  

A régi Btk.-ban szerepelt a lelkiismereti és vallásszabadság sérelmére elkövetett tettek szankciója, az újból azonban kimaradt, azzal az alantas hivatkozással, hogy a tágabb kört jelentő emberi méltóság védelme tartalmazza ezeket az elemeket.

Te magát az Eucharisztiát, azaz Jézus Krisztus testét és vérét gúnyoltad ki azzal a fotóval, amelyet facebook oldaladra kitettél. Milliókat, százmilliókat sértesz ezzel, hiszen a katolikus vallásban az Eucharisztia a legfőbb, legszentebb titok, a Mysterium fidei, maga Jézus… mint írtam. S ezt te magad is tudod, hiszen a piaristáknál sem tanítottak mást. Nálunk a szentendrei ferences gimnáziumban is így hittük, tudtuk és tudjuk azóta is. Protestáns testvéreinket is megaláztad, mert bár ők másként ünneplik az utolsó vacsora emlékét, ők is Jézus testét veszik magukhoz abban a piallanatban...

Nem rántok kardot, hogy füledet levágjam, mert Péternek sem engedte meg ezt az Úr saját védelmében. Ám, embernek nem tudlak nevezni azok után, hogy az én Uramat gúnyolod, az én esztergomi érsekemet gyalázod. Jézus világosan megmondja, hogy mit kapnak a te-félék, s mit azok, akik félik az Istent. 

Javaslom tehát neked is Kuncze Gábor, mint javasoltam Beer Miklósnak is: – Tartsatok önvizsgálatot és bánjátok meg a bűneiteket, mert közel van az Isten országa. Mondom ezt úgy, hogy magam is tartom magam ehhez!Ne maradj féreg, kérj bocsánatot, és ne szólalj meg nyilvánosan többé, ne áruld el még egyszer az Urat, mert rád is csak azt mondhatjuk, amit Ő mondott Júdásra: – „Kár volt megszületnie”…Stoffán György