2017. szeptember 7., csütörtök

Vastaps Csíkszeredában...Nem tudom, lehet-e szebb és nagyobb ajándék, mint amelyet Ókovács Szilveszter főigazgató úr és a Magyar Állami Operaház tagjai nyújtanak a Kárpát-haza immár csaknem száz esztendeje idegen főhatalom alatt élő magyarságának... mert az, amit Erdély nagyobb városaiban tesznek, az az igazi nemzetmentés, az az igazi lelki-, és szellemi erőt adó áldozat.
Medveczky Ádám, a csíkszeredai, óriási sikert aratott előadás karmestere

A Magyar Államni Operaház társulatának Hunyadi László előadását Csíkszeredában volt szerencsém láthatni a minap, s ez a mű a magyarországi ember számára (is), a székely városban sokkal mélyebbrehatolóbban szól, sokkal többet mond, mint Budapesten.

Nem a történelmi események felidézése miatt, bár nagyobb szellemi erőfesztés nélkül is át lehetne írni a művet a mai magyar politikai eseményeknek megfelelő történetre... hiszen semmi nem változott – vagy mondhatnók – minden ugyanaz... Mindig voltak (és vannak) a nemzethez hű, a nemzetet szolgáló politikai vezetők, s mindig voltak rongy emberek, akik a nemzet ellenében az idegen hatalomtól vártak és várnak jólétet, pénzt, az árulásért járó gazdagságot... s ezért akár ölnek is, ha arra módjuk adódik (lásd; 1919, 1945-1998, 2017.). Ezt mind tudjuk, hiszen akár Erdély mai nyomorúságos helyzetét, akár a magyarországi rongy politikai ellenzék lelki és szellemi nyomorultjait nézzük, a pártütés jelen van és következetesen árt... 

Ám, ha pozitívan fogjuk fel nemzetünk Mátyás király meggyilkoltatása óta cseppet sem örvendetes és győzedelmes történelmét, örülhetünk annak, hogy mindezen áruilóink és rongy haszonlesőink ellenére mégis vagyunk – és maradunk – a Kárpát-hazában.
Mi sem bizonytja jobban a Fennvaló irántunk való szeretetét és kegyelmét, mint az, hogy a gyalázatos trianoni nemzetgyilkosság után száz esztendővel Erdély városainak lakossága vastapssal köszöntheti a Erkel operájának bemutatása után a budapesti Magyar Állami Operaház művészeit.

Eközben  Marosvásárhelyen  a magyar katolikus iskoláért tüntettek... mert a jelenleg regnáló román főhatalom – hagyományőrzésként – ismét ígért, de ismét nem tartotta be ígéretét, s az iskolakezdés előtt napokkal, magyar  gyermekek jövőjével kéjesen játszadoztva, nem adott engedélyt az eddig kiválóan működő magyar katolikus iskolának... a történet tehát egyik városban történelmi operaként, a másikban szomorú politikai jelenként tűnik fel... Erdélyben.

Legyünk azonban bizakodók és reménnyel teli szívűek. Az igazságot, a hitet, a megmaradást nem a kisstílű pártemberek, a megszállt területet foggal körömmel, hazudozással és aljassággal védők, az árulók és a pártütők garantálják... Ők örök vesztesek, hiszen a történelem ezt bizonyítja.

Számomra a csodák többet jelentenek... mert mint a nagyszerű karmester, Medveczky Ádám mondta Cskszeredában két felvonás között: – „Majd száz év után ez igazi csoda”....  

Igen! Isteni csoda ez, s ebben a csodában erős hittel kell bíznunk. Mert amíg Erkel muzsikáját vastaps kíséri Csíkszeredában (is), addig sem elkeseredni, sem feladni nincs okunk és jogunk... ha van hitünk!


Stoffán György