2017. augusztus 18., péntek

Stoffán György: Ahol a terror kezdődik – gondolatok Barcelona után
Barcelona épp úgy intő jel, mint az eddigi összes efféle aljas és embertelen, a Sátán vallásában természetes gyilok. Sétáló embereket ölni hátulról, patkány módjára, és még manőverezni is, hogy minél többen meghaljanak, olyan cselekedet, amelyre egyetlen válasz létezik: – eltakarítani az írmagját is azoknak, akik erre képesek. Mert az ilyen cselekményt nem lehet megmagyarázni, nem lehet felmenteni, de főleg nem lehet meg nem történtté tenni.

Azt hazudja az EU vezetése, hogy menekültekről beszélünk, hogy a háború elől menekülő szerencsétleneken kötelező segítenünk. Ezt hirdeti tébolyult lelkesedéssel Róma püspöke is, akinek elődei megvédték egykor a hasonló inváziótól a keresztény népeket és nemzeteket… Ma az árulás, az elmebeteg liberális eszme, és a sátáni cél egybevág: eltörölni a keresztény fehér embert a föld színéről…

Ha volna, aki még értené, akkor nyílt levelet írnék a liberál-bolsevik ellenzéknek. Ám mára az érvek, a békés vita, a logika megszűnt létezni a számukra. Ezért nem írok nekik levelet, csak meditálok…  
 
A spanyol furgon-ellenzék falfirkája, amely miatt 14-en meghaltak... Írhatta volna Fegyőr vagy K. Olga is... 
Mit is tesz a mai hazai, de nem magyar érdeket szolgáló, hazaáruló, ellenzék? Ostobán és aljasul a negatív és primitív emberi tulajdonságokra építi működését, mert számára semmit nem jelent a haza, a nemzet, a megmaradás, a kereszténység, az emberség, az erkölcs. Számára egyetlen a hatalom és az azzal járó pénz jelent mindent. Nincs szégyenérzete, szembe hazudik, letagadja még azt is, amiről filmfelvételek tanúskodnak. Ez a legalja gerinctelenség, amely jellemzi az egész ellenzéknek nevezett jellem és emberi tartás, nemzeti érzés nélküli söpredéket. Persze nem csak itt Magyarországon, hanem a világ bármely részén nézünk szét, megtaláljuk ugyanezeket az ártó férgeket. Mert nem magyarországi specialitás ez, hanem egy olyan mélyre süllyedt liberális-bolsevik embertelenség, amelynek pont e sajátos jellem-, és erkölcsnélkülisége vet véget hamarosan, de addig sajnos még sokat ártanak…

Ők terroristák, hiszen ők indítják el a furgonokat a tömegbe, ők akarnak Balatonra vinni olyan embereket, akiket a magyar társadalom nem akar látni sem a Balatonnál sem egyebütt. Ők gyűlölködnek és oltják be hülyeségekkel, az amúgy is alacsony szellemi képességekkel rendelkező MSZP-s embereket – hogy ne mondjam – a nyugdíjas klubok ingyen fürdőjegyért az MSZP irodánál sorba állókat, akik aztán akkora marhaságokat szajkóznak, hogy az ember a hatos villamoson azon meditál, hogy sírjon-e vagy nevessen…

Csak néhány példa…

„A románok sokkal előbbre vannak, mint mink vagyunk, ugye Rózsikám? Micsoda gyönyörű épületeket csinálnak… Rózsika: – Voltál Romániába? Nem csak monták amiko bent vótam a klubba.” vagy: „A Zorbán elvette a 13. havi nyugdíjat” „A Zorbán mindent a családjának ad. Mindent azok intéznek… Beszélgetőpartner: – Miket ad oda?  – Há… há mindent… meg a Mészárosnak… mer az a uszoda is a Zorbáné meg a családjáé a Dagály utcában…„ – aztán leszálltam. És döbbenten konstatáltam, hogy ezeknek az Orbán-gyűlölete hihetetlen… Tényleg ennyire buta lenne a szocialista proli?

Mindez csak néhány kiragadott szoci primitívség, egy villamoson hallott beszélgetésből. Persze, ez sem magasabb színvonalú az ellenzék egy-egy sajtótájékoztatójánál, vagy egy-egy interjúnál, amelyet például a „szavahihető és bölcs” Jobbikos vezérrel készít a hírhedt K. Olga – aki szerint a magyar rendőr tehet a Barcelona-i terrorcselekményről – az HírTv-ben. Igaz, a Jobbik parlamenti frakciója mélyen a DK erkölcsi színvonala alatt leledzik, így méltó K. Olgához a beszélgetőpartner. (Csak azt nem értem, hogy a parlamentben – jó kis apanázsért – bólogató „tiszteletes asszony”, hogy néz a férje „nemzeti imaházában” lévő Horthy-szoborra… érdekes és megterhelő lehet ez a szellemi és lelki skizofrénia…)

De lépjünk is túl ezen. Hiszen tudjuk kik ők, azt is tudjuk, mit érdemelnének egy normális világban, s azt is tudjuk, hogy e pillanatban rossz irányba megy a rend és a törvényesség az egész világon, mert sokan vakon ragaszkodnak a rend helyreállítása helyett egy ostoba és beteges, nem utolsó sorban hazug elvhez, a „demokrácia” nem létező elvéhez.

Nem merünk pofont adni, mert demokrácia van, ahol mindent szabad, nem merünk törvényekkel élni, mert már az is sérti a demokráciát, s nem merjük a Soros-tréningen részt vett bírákat és ügyészeket kivágni a hivatalukból, mert hátha elmennek – mint már a régi komcsi bírák meg is tették – Brüsszelbe panaszkodni…. Emiatt pedig a „furgonok” – azaz ez az ellenséges ellenzék –, bármikor bárhol lecsaphatnak. Mert ők maguk a furgonok, az erkölcs és a nemzettudat megsemmisítői, a kereszténységet nyilvánosan alázók, akik, ha módjuk volna, ölnének is. Az ostoba törvények miatt az olimpiát sikeresen leszavazók. Ők maga a terror, hiszen előkészíteni akarják Magyarország megszállását, az idegen nációkkal történő betelepítést, a lakosságcserét. Ma már nem számít az antiszemitizmus sem, hisz ők lettek a legnagyobb antiszemiták is, akik a velük ellenkező zsidót gondolkodás nélkül gázkamrába küldenék, ahogy ezt Köves Slomó irányába (igaz másképp) ki is fejezték. Mert Köves tudja ki volt Soros… és Köves nem hajlandó egy Gestapoval együttműködő gazembert védeni… erre csak a Mazsihiszes sorosisták, ön-antiszemiták képesek.

Magyarul: minden kifordult a normális kerékvágásból. Európa népei ébredeznek, a terror folyik, s ma Magyarországon az ellenzék még szabadon élvezheti az anarchia „demokrácia” biztosította előnyeit, s ők maguk játszhatják el a gyilkos furgonok szerepét… egyelőre csak lelkileg ölnek, de ölnének de facto is.

Közben szörnyülködünk Nizzán, Brüsszelen vagy épp Barcelonán. Pedig ezzel az ellenzékkel, ezzel a „demokratikus” mentalitással és ezzel a rendnélküliséggel, ellenzéki terroristáink, bűnpártolóik és bűnsegédeik nagy előnyökre tesznek szert. Gondolkodás nélkül belerontanak az ünneplők tömegeibe, a nemzet méltóságába, az emberek lelkébe, a békét kívánó többségbe… Mert nem különb ez a söpredék, a nizzai vagy barcelonai muszlim féregnél, amely élvezettel gyilkol. Hiszen ezek is gyilkolnának a hatalomért, a pénzért, az idegen érdekekért, ha jól megfizetik őket. Ám, ezek a mi házi soros-terroristáink még aljasabbak, mint a barcelonai furgonos. Mert az a marokkói muszlim meggyőződésből ölt, ha mégoly aljas cselekmény volt is ez részéről…


A hazai liberál-bolsevik ellenzék azonban pénzért aljas, pénzért vált potenciális, gyilkos terroristává… Szabad-e, kell-e hagynunk, hogy belénk hajtsanak?...