2016. február 21., vasárnap

Im Roiderbrich nicht mehr Turm – Szászveresmart torony nélkül


Ha ez a torony egyszer ledől, az azt jelenti majd, hogy itt nem él már szász, s nem él a szász nemzet hite. Mert ez a torony az örökkévalóságnak épült, s olyan biztos alapokra, amelyek – ha ápoljuk -, épp úgy megmarad, mint a hitünk!” – mondta Johannes Holler a Brassóban született szász polihisztor, pedagógus és egyházszervező azon az ünnepségen, amelyet Roiderbrichben (Rotbachban) tartottak 1534-ben, amikor végleg befejeződött az 1250-ben épült templom védfalának megépítése és a 42 méter magas torony statikai megerősítése. Mondatait önmagával, azaz Szapolyai Jánosnak írt ajánlásával igazolhatjuk: „Semmi sem fennköltebb az adományok közül, amelyeket az Isten az emberiségnek adott, mint az igazságosság, amely magába olvasztja valamennyi erényt.” 


Az igazság pedig ma Dél-Erdélyben az, hogy megszűnt létezni a szászság, Németország pedig önmagát is hovatovább feladva immár nem fordít energiát és pénzt a 800 éves erdélyi szász kultúrára, építészeti és egyéb emlékeinek védelmére, megtartására. Így lassan a német nép, a német nemzet is odavész, hiszen múltját, nagyságát veszti egy ostoba és ártalmas idegen hatalmat szolgáló vezetés által. Az erdélyi szászság megmarad néhány száz élő képviselője pedig döbbenten tapasztalja, hogy a hatalom csúcsára került szász ember épp olyan árulója lett nemzetének, mint más ott élő nemzet vezetői a sajátjuknak, vagy mint Németország vezetői az egész német kultúrának és a németek európai társadalmának. Minden mindennel összefügg.

A Roiderbrich-i torony nincs többé és ez afféle jel. Összefoglalója mindannak, aminek tanúi vagyunk nap-nap után. A történelem rosszra fordulása, az emberi nemtörődömség, az árulás a felelőtlenség, a hittagadás, az elnemzetietlenedés, és minden emberre ragadt ördögi tulajdonság és hajlam e torony összeomlásának szimbolikájában megtalálható.

Istennel és az istenházával nem törődünk immár, s talán hasonló sorsra jut a feldobolyi református templom is, ha Budapest és Kolozsvár nem fog össze a megmentésére. Hiszen ezernyi értékünk pusztult el Trianon óta a Kárpátok gyűrűjében. S legtöbbnyire nem az új főhatalmak miatt, hanem a kapzsiság és az egyéni érdek mindenek fölé emelése okán.


Legyen hát figyelmeztetés e volt katolikus, majd evangélikussá lett templom tornyának leomlása. S milyen jó lenne, ha e tényről Johannis elnök mellett Merkelt is tájékoztatnák… Mert nem jó jel, ha háborút sejtető időkben egy harangtorony összeomlik… 


Stoffán György