2016. február 12., péntek

Gyurcsány és Vona „napszámosai”

Már alig várom. Micsoda szép látvány lesz az a sok tábla olyan feliratokkal, hogy: - „Mozartról akarunk tanítani!” vagy „Még több művészettörténetet!” vagy „Vezessük vissza a Kodály-féle zeneoktatást!” vagy „Legyen több hit- és erkölcstan óra!” vagy „Minden iskolába énekkart!”

Ám tarok tőle, hogy nem ilyen molinókat és táblákat visznek ezek a kommunista és liberális emlőn cuppogott szerencsétlenek, akik világosan és egyértelműen a Gyurcsány és hasonszőrű magyarellenesek feltüzelésére kimennek és a bányászokkal, az orvosokkal és gondolom a szegény és kispénzű ügyvédek „bokrospárti” képviselőjével fognak menetelni a kormány ellen. Az ország ellen és több millió magyar honfitársuk ellen. Ama honfitársaik ellen, akik erre a kormányra, erre a rendszerváltozásra adták a voksukat és az e vokssal adott bizalmat nem vonták vissza.
Ugyanis ez az elmeháborodott tüntetés nem más, mint a bukott és hatalmát vesztett, de külföldi pénzen hazát árulni mindenkor képes söpredék tüntetése, melyen - ha irodalmi akarok lenni, akkor Marionett figurát, ha kissé népies, akkor bohócokat emlegetek -… ama tanárokat illetően, akik bedőltek a nemzetellenes, hazaáruló liberális, magukat szocialistának nevező és hataloméhes milliárdosok buzdításának és hazudozásainak. Mert ezért a tüntetéssorozatért is ők, nem pedig a nemzet napszámosai, a meghülyített, vagy a kommunista szellemiségtől még ma is átitatott tanárok kapják az apanázst.
Igen, vannak még kommunista tanárok, akik szívesen tanítanák az „internáci” kommunista indulót, és szívesen koszorúznának a saját elvtársait besúgó nagy hős, Ságvári Bandika emléktáblájánál, de akár Eisenberger Benjaminnak vagy Rosenberg Mátyásnak is hűséggel állítanának szobrot. Csakhogy… az a világ múlófélben van. Még akkor is, ha a migránsok szavazataira számítva veszélynek tennék ki tanítványaikat azzal, hogy követik szellemi vezetőiket, akik szívesen látnák Afrikát az általuk ezelőtt 96 éve is egyszer már megcsonkíttatott hazában.  

E tüntetésszervezők pofátlanul hazudoznak is, hiszen azt állították, hogy őket nem hívta meg a kormány a kerekasztal tárgyalásra, egyeztetésre, csak a sógor-koma mehetett oda. Majd a miskolci iskolaigazgató is jellemesnek nem mondható módon az egyeztetés után – amelyet sikeresnek mondott a TV kamerák előtt – kijelentette, hogy ott lesz a tüntetésen.

Felvetődik a kérdés: Milyen emberek tanítják ma a magyar fiatalságot? Kik ezek az elvetemült szarháziak, akik a kormány tárgyalókészségét a bukott rendszer ma is bomlasztó hazaárulóinak pénzéért vagy kérésére nem a békés megegyezést a szakmai egyeztetést választják, hanem a tüntetést… háborús időszakban, felajánlott lehetőségek ellenére. Kik ezek az emberek, akik a nép adójából tanulhattak, ma pedig a nép többsége akaratának ellentmondva a kormány megbuktatására törekednek és transzparensekkel vezetik félre az országot-világit. Nem gondolnak ezek a senkiháziak arra, hogy gyerekeinknek erkölcsöt, hazaszeretetet, tisztességet, nem pedig gerinctelen hazaárulást kellene példaként adni?
Mert tetszik, nem tetszik, ez hazaárulás. Ugyanis mit lát szombaton este a külföld? Azt, hogy a (külföldről fizetett) tömeg tiltakozik a magyar kormány ellen. Hogy ezrek vonulnak táblákkal, és meg akarják buktatni a kormányt, s velük vonul a volt nagyszerű miniszterelnök, és minden ellenzéki párt, mert Magyarország nem élhető, nincs köztársaság, nincsenek emberi jogok... hazudják a vágóképek mellé a nyugati liberális TV csatornák esti híradóikban.
Nem arról szól majd a híradás, hogy lám a magyar kormány tárgyalási szándékát visszautasítva néhány nemzetáruló senki lázít, és van rengeteg olyan – és hadd ne nevezzem ezeket pedagógusoknak többé – gondolkodásra és hazaszeretetre képtelen liberális és kommunista, akinek feltett szándéka Magyarország tönkretétele.

Nos, kik is taníthatnak ebben az országban? Milyen emberek azok, akik nem gondolkodnak az orruknál tovább? Van-e erkölcsi alapjuk arra, hogy gyermekeinket oktassák, hogy a jövőt is megfertőzzék e gyermekek által a kommunista és liberális gyűlölködéssel?  Mélyen felháborító, haza és nemzetellenes viselkedés ez, amit normális ember pártokon kívül és felül elítél. Nem kell Fideszesnek lenni ahhoz, hogy az ilyen magatartást – amikor megvan a békés megoldás lehetősége, de mégis a gyűlölet győz –, az ember elítélje. Ugyanis alapvető emberi igény a béke és a szeretet. Akik viszont tüntetnek, azokban ez a két igény nyomokban sem található meg. Ez pedig nem egyszerű tévedés vagy vétek, hanem égbekiáltó bűn Magyarország ellen. A magyar nemzet ellen.

Gyurcsány lövetne, mint tudjuk, ha efféle felfordulás volna, hiszen békés magyar polgárokra is lövetett, s mert Gyurcsány ezért még(!) nem vonatott felelősségre, történhet meg minden ebben az országban felelősségre vonás nélkül. A pedagógus-bányász-orvos tüntetés is. Mert ez egyik sem. Ez a kormány ellenes, idegen hatalmat kiszolgáló tüntetés, amelynek a résztvevői vagy oktalan és gondolkodni nem tudó emberek, vagy megfontolt hazaárulók.

Rendet kéne már tenni. Rendet az utcán és a fejekben, rendet az iskolákban, rendet az erkölcsi kötelezettségek terén és rendet a nemzettudatban is. Kérni és könyörögni, tárgyalási lehetőséget adni felesleges, mint látjuk. Törvények kellenek, és a törvényeket be kell tartatni. Rendszerváltás kellene végre, amelyben a bűnös szemléletű és múltú pártokat betiltják, a működő pártok pedig betartják azokat a szabályokat, amelyek a nemzet építésére vonatkoznak, azt meghatározzák.

A tanár tanítson, mintha hivatása volna, az orvos gyógyítson, a bányász bányásszon. Mert a kormány egyik kategóriáról sem feledkezik meg. Ám a kommunista évtizedek bűneit és embertelenségét nem lehet egyik pillanatról a másikra korrigálni. Ahhoz idő kell – de kommunisták és liberálisok nem kellenek hozzá. Mert ők nem fogadják el a felajánlott párbeszédet és szakmai megbeszéléseket, hanem gyűlölnek és tüntetnek… ennek pedig véget kell vetni. Ugyanis háborúban állunk, amely őket is fenyegeti és e háborútól ma semmit nem lehet elvonatkoztatni. S ha ők nem látják maguktól, hogy önmagukat is veszélyeztetik az országgal és a nemzettel együtt a jól fizetett ellenzék uszítása által, akkor – mert háborúban állunk – be kell tiltani minden efféle hazaárulók által szervezett tüntetést.

Ehhez pedig csak akarat kell… hiszen a tárgyalóasztalt a minisztériumból nem vitték sehová…


Stoffán György