2024. június 7., péntek

Nyílt levél Szanyi Szilviának, Balatonfűzfőre

 


Asszonyom! 

Mivel Önnel nem tudtam kapcsolatot teremteni, ajánlott, tértivevényes levelemre sem válaszolt, Így, 2023 szeptemberében írt levelemet most  közreadom, hátha a nyilvánosság egyfajta európaiságot, illemet kihoz Önből. Bizonyára előbb vagy utóbb találkozunk is, hiszen az általam Ön ellen indítandó becsületsértési és kártérítési per erre alkalmat fog adni. Sajnálom, hogy Önnel nem lehet józan érvek és indokok alapján tárgyalni, mert nem szeretek bíróságokra járni, ám vannak sajnos olyan ügyek és emberek, amelyek és akik miatt ezt kénytelen a másik fél megtenni. Mivel pedig levelem több internetes oldalon is megjelenik, a facebookról kár töröltetni, ahogyan ezt egy korábbi tényfeltáró és nem általam lejegyzett cikkel tette vagy Ön vagy patrónusa.... 

***

Szanyi Szilvia polgármester

részére

Balatonfűzfő

Tisztelt Asszonyom! 

Mint arra Ön is emlékszik, egy Ön által kezdeményezett polgári perben, bírósági végzés született, amely arról rendelkezik, hogy amit Ön kért, azt megkapta. Azaz,  egymillió forintot ítélt meg a bíróság annak ellenére, hogy nem én írtam a cikket, ugyanis Ön engem nevezett meg mint cikkírót, de ezt az apró hibát a Abért János bíró a Székesfehérvári Törvényszéken nem vette észre. 

 

A fenti ügyben, ügyvédem tanácsára, a következőt javaslom, mint békés és peren kívüli megoldást: 

 

Kérem, hogy vonja vissza az ellenem zajló végrehajtást, ami Önnek három évig 30 ezer forintos plusz bevételt jelent, ám az én 93 ezres nyugdíjam ezzel a letiltással 63 ezerre zsugorodott, ráadásul a jelenlegi jogi helyzetben teljesen jogtalanul, hiszen az általam megjelentetett balatonfűzfői szerző cikkének minden sora igaznak bizonyult a jelenleg is folyó perektől, az Ön elleni elmarasztaló veszprémi  ítéleten keresztül, a városnak okozott a súlyos pénzügyi  terhekig (Jókai iskola ügye, jegyző elbocsájtása, ügyvédi-, és perköltségek...).  

 

Azért javaslom a végrehajtás leállítását és az eddig levont 60 ezer forint számomra való visszafizetését, mint  megoldást,  mert nem kívánok sem Önnel, sem politikai támogatóival - egy infarktus és egy tüdőembólia után – pereskedni, és a választási kampányban sem akarok a fentiek nyilvánosságra hozatalával kellemetlenséget okozni Önnek. Balatonfűzfőhöz semmi közöm, azt csinálnak, amit akarnak… Az igazamat és a pénzemet azonban  – ha Ön is peren kívül óhajtana megállapodni – visszanyerem. Azt gondolom, hogy ez a békés és bíróságon kívüli megoldás az általam felkínált legemberibb javaslat. 

 

Amennyiben azonban Ön nem volna hajlandó visszavonni a letiltást, és visszafizetni az eddig, nyugdíjamból letiltatott összeget, úgy a sajtó nyilvánossághoz vagyok kénytelen fordulni immár az Önt érintő ügyirat számokkal, ítéletekkel, hiszen a saját jó hírnevem Ön általi súlyos megsértése a személyes megállapodás elmaradása esetén csak ezt vonhatja maga után. Perújrafelvételt is kezdeményezek kártérítési igénnyel Ön ellen, valamint hitelrontás és egyéb személyiségi jogokat érintő ügyekben polgári pert indítok sérelemdíj-igénnyel. 

 

Kérem, fontolja meg a fentieket és tiszteljen meg egyetértő válaszával.

 

Kézcsókkal maradok: 

 

Budapest, 2023. szept. 21. 

 

Stoffán György