2018. május 29., kedd

„Abortuszhelyzet” az ír népszavazás után – Európa mattot kapott! I. rész.


Egészen lesújtó, ami Írországban történt. Illetve nem is lesújtó, hanem inkább rávilágít arra, hogy Európa nyugati felében immár visszafordíthatatlanul elveszett, megszűnt a keresztény erkölcs. Hamarosan bekövetkezik a szükséges és elkerülhetetlen tragédia, amikor is az európai, keresztény kultúrában élt fehér faj írmagja is megsemmisül. Az elbujdosott maradék felveszi majd az új hatalom vallását, vagy illegalitásban, de állandó életveszélyben él.

Azok fognak legelőször belepusztulni az új rend követelményrendszerébe, akik utat engedtek a megszállásnak, akik liberális eszméikkel, mint valami légkalapáccsal, szétroncsolták a keresztény értékrendet – ahogy az ISIS tette Nimród városával –, s a szabadosságot, az individuum elsőbbségét helyezték Isten fölé. És, mert az európai társadalmak többsége mindezt elfogadta és örömmel, vággyal és élvezettel élte és éli is, megérdemli a pusztulást, amelyet immár nem is tud elkerülni.   

Mi is történik az Öreg Földrészen?

Egy eszét vesztett, magát istennek képzelő és annak is tartó gazdasági hatalom eszmerendszerét évtizedek alatt sikerült elterjeszteni a jólét mulandó és bármikor visszavehető varázsával alátámasztva. Az európai társadalmakat ehhez idomította a lefizetett államvezetés, és minden lelki, érzelmi értéket megsemmisítettek a fejekben és a szívekben. Az egyén szabadságával ámították a társadalmakat, s mindent, ami az ember létének használati utasításában, a Tízparancsolatban és a Szentírásban van megtagadtattak, és az ellenkezőjét fogadtatták el normálisnak. Ez maga liberalizmus, azaz az emberiség halálának a folyamata. Nos, ez a folyamat teljesedik ki napjainkban, a migrációban, az olasz elnöki diktatúrában, az ír népszavazásban, a kézzelfogható európai erkölcsi romlásban, a jog megsemmisülésében, a keresztényellenességben és mindenben, amit elborult, gyilkos liberális elme vezérel.

Önmagát is elpusztítja a liberalizmus, mert a muszlimoknál nincs abortusz, hanem kötelező teleszülni Európát… Nincs szabad szex, mert azért megkövezés jár. Nincs női egyenjogúság, mert a nőnek speciális jogai és még speciálisabb kötelességei vannak, amelyek elmulasztása súlyos büntetést von maga után. Nincs vallási türelem, csak halál van a hittagadók számára. Nincs tolerancia, hanem diktatúra van a Szent Korán szerint.

Akkor mi is az értelme mindannak, amiben ma élnünk kell, ami miatt az írek is a kihalásra szavaztak?

Értelme nincsen semminek, amit ez a magát istennek tartó bűnös embercsoport tesz. A világuralmi törekvés maga is öngyilkosság, hiszen a természetellenes politikával és eszmerendszerrel csak pusztítani lehet. Építeni nem. Mégis! Az írek felsorakoztak a magukat kiirtani akaró európai liberálisok sorába, s azt az olasz demokráciát is sárba taposta az őrült szocialista elnök, amely demokráciára, mint etalonra sokszor hivatkoztak korábban. Tehát nincs visszaút, nincs kiút, csak a pusztulás lehet a vége annak, amiben ma élni vagyunk kénytelenek egy mindent megsemmisíteni, és a világot az isteni elgondolással szemben mássá alakítani akaró beteges és hazug gazdasági hatalom tervei szerint.

Kötelező-e ezt tűrnie a keresztény fehér Európának, kötelező-e ebben a mocsokban, ebben európai fertőben élnünk? Nem! És ez a „nem” ma már sokszor hangosabbnak tűnik, mint eddig. Mert eddig néma volt. Ma azonban már egyre többen skandálják az egyetlen keresztény európai politikus, Orbán Viktor nevét, aki személyében lett az utolsó bástyája annak az európai politikának, amelynek szellemében a keresztény európaiak közösségét egykor alapították. S talán azok, akik megsemmisítik majd a jelenlegi hatalmasokat, akik követik vagy átveszik a magyar politikai mintát, azok kisebb sebekkel úszhatják meg azt a világégést, amit a bűnöző, emberiségellenes liberálisok évszázadok óta előkészítettek, s amely világégés első és legfontosabb eleme, hogy megtörjék a keresztény eszmeiséget, az erkölcsi parancsokat, a hitet. Az írek megtörése sikerült, hiszen a magzatgyilkosság mellett döntött a többség, ami nem csupán a nemzet kihalásához vezet, hanem milliók lelkét adja a Sátánnak. Hiszen aki sikeres magzatelhajtást végez, vagy abban részt vesz, az önmagát zárja ki az egyházból – rendelkezik az Egyházi Törvénykönyv 1398. kánonja, azaz §-a. Maga a Tízparancsolat is kifejezetten ezt tiltja a „Ne ölj!” parancsban, amely nem a bűn miatti kivégzést vagy az önvédelemből előforduló gyilkosságot tiltja, hanem inkább úgy hangoznék, hogy „Ne gyilkolj értelmetlenül, csak azért mert neked úgy esik jól…”

Mind a folyó év, mind pedig a következő év sorsdöntő lesz Európa számára. Ha felismerik az európai társadalmak, hogy csak radikális, forradalmi és a liberalizmustól való teljes megtisztulással járó fellépésre van szükség, akkor még van remény a túlélésre. Ha felismerik az egyházak, hogy az abortusz ellen a templomokon kívül is kötelező(!) tenniük, ha a bíróságok is kijózanodnak „érzékenyítésükből” e kérdésben, és nem ítélik el ostobán és lélektelenül, erkölcsi megsemmisülésükben – mint Magyarországon tették a "dávodi kislány" esetekén hírhedté vált ügyben – a magzati életért küzdő papot és a keresztény tanácsadót, akkor van még lehetőség és remény a megmaradásra. Magyarországon mindenképpen!

A Nyugat helyzete mondjuk ki: kilátástalan. Mert egy demagóg, pénzéhes, ócska lefizetett brüsszeli bűnbanda diktálja a halál európai ütemét, amit együtt dobol és tapsol velük a nyugati fiatalság egy része, amelyet aberrált élvhajhászása és beteges önimádata az öngyilkosságba hajt. Ezt jelenti, és így jelenti ezt az írországi népszavazás, a katolikus írek sátáni döntése.

Cikkem következő része az egyéni, társadalmi és egyházi felelősségről ejt szót…

Stoffán György