2018. március 7., szerda

Stoffán György: Levélféle Erdélybe… és nem csak oda…
Magyar Honfitársaim a Kárpát-hazában!Amikor az ember sok kávát iszik, a kávé hatása megfordul. Álmos és levert leszel tőle… Nos, így van ez mindennel. Ma, amikor a választási kampány őrületében megmutatja mindenki az igazi arcát, ahelyett, hogy csatlakoznék a nyakló nélküli gyűlölködéshez, inkább elgondolkodom a magyarság mai sorsán, magatartásán. S teszem ezt úgy, hogy bajor őseim által, az 1700-as évek elején választott magyar hazámat mindennél jobban szeretem, a benne lakókkal együtt Pozsonytól Kézdivásárhelyig. Olykor elképedve, máskor keseregve, megint máskor mosolyogva szemlélem azok részéről a parttalan és ostoba, gyilkos és gyűlölködő küzdelmet, akik még mindig nem értik a már látható tragédiát, s amelynek jól fizetett részesei akarnak lenni, de nem fogják föl, hogy az árulókat végzik ki legelőször azok, akiknek dolgoznak. Mert akiknek „árulkodnak”, azok hazát akarnak maguknak. A miénket is! S aki odaadja a saját hazáját, attól sok jót a „munkaadók” sem remélhetnek. És ezt ők nagyon jól tudják. Úgy járnak ezek az esztelen hadakozók, mint a török időkben az áruló, aki annyi pénzt akart árulásáért, hogy „még a bőre alatt is aranya legyen”. Lett is. Teletömték a törökök arannyal – a bőre alatt.Akik ma nem látják a veszélyt, azok nem csak Magyarországot veszélyeztetik, hanem az egész Kárpát-medencei magyarságot. Létében, életében, megmaradásába. Nincs e kérdésben határ. Nincs határon túli és inneni magyar, kivált számomra nincs, akinek ősei a Kárpát-medencébe jöttek, a Kárpát-medence lakói közé. S mert én magam nem írtam alá semmit, de hű vagyok felmenőim haza iránti hűségéhez, nem is úgy tekintek erre a hazára, mint egy megcsonkolt testre, hanem mint földrajzi egységre, amelyet egyetlen ostoba emberi, politikai döntés sem tud feldarabolni. Kirabolni, tulajdonost játszani, kegyetlenkedni igen, de feldarabolni és megsemmisíteni nem. Két okból: egyrészt nem lehet a hegyeket odébb tologatni, másrészt a lelket sem lehet tűzzel és vassal elválasztani attól, akit, vagy amit a lélek szeret, aki, vagy ami a léleké, és nem a testé. Nem lehet semmissé tenni Isten akaratát, az általa teremtett „beosztást”, az általa adott tulajdon tényét. Hiszen senki nem véletlenül született oda, ahol született.

Meg lehet tiltani a nyelv használatát, lehet a szerzett jogokat csorbítani, hiszen semmi nincs kőbe vésve… egyetlen dolgot kivéve, amit szintén Istentől kapott az emberiség, s ez a Tízparancsolat... az ember használati utasítása. Amelyet ha nem tartunk be, épp úgy megsemmisül, elromlik a világ, ahogyan a mosógép vagy a lemezjátszó is tönkremegy, ha nem a rendeltetésének megfelelően használják.Akik tehát a magyarság itt vagy ott élő részét ócsárolják, jogaikat „magyarként” akarják, önös politikai érdekükben elvenni, akik megkülönböztetik lakóhely szerint a magyar nyelven beszélő embereket, akik nem érzik át, mi a nemzethez tartozás, azok nem ennek a közösségnek a tagjai. S nem mi zárjuk ki őket, hanem ők zárják ki magukat ebből a közösségből. Hiszen nem mi gyűlölködünk, hanem ők. Nem mi akarunk jogfosztást, hanem ők. Nem mi akarunk akasztani és ZIL-ekre dobálni magyar hullákat, hanem ők. Nem mi nevezzük oláhnak, tótnak vagy szerbnek saját magunkat, hanem ők minket. S ez a gyűlölködés nem nekünk árt a legfőképpen, hanem nekik. Hiszen ők nem érzik a közösség erejét, a büszkeséget, hogy tartozhatnak egy nemzethez, amely ezer éven át – ha bukdácsolva is az emberi gyengeségek rögös útján, de – élnek, vannak és akarnak lenni.S mi tesz minket különbbé? A hitünk és a félelmeink. Hitünk Istenben, hitünk a kereszténységben, s félelmünk attól, hogy mindez elveszhet egy ostoba gondolat által, a hazugságok áradatában, egy szavazófülke mélyén. Ők pedig? Csak elvenni akarnak… hiszen adni, ahelyett ami a miénk – még ha itt-ott más nyelven beszélők is a törvényhozók e magyar hazában… – jobbat nem tudnak. Ők sem tudják, mit tennének egy esetleges választási győzelem után, hiszen a mindennapi, hataloméhes és igaztalan ígérgetéseik közben, még nem gondolkodtak el rajta.Magyarok! Ne vegyétek tehát komolyan azokat, akik rátok – e gyalázatos kampány közepén – bármit is mondanak, akik rágalmazva, ócsárolva vagy megvetve tekintenek ránk – éljünk bárhol is e Kárpát-medencében, s legyenek bárkik, akik dirigálnak nekünk saját törvényeik és saját történelem-elméleteik szerint. Legyünk nyugodtak és bízzunk Istenben. Ám, higgyünk is, és kérni is tudjuk Őt. Ne csak emlegessük a „keresztény értékeket”, hiszen azok nincsenek keresztény hit nélkül… s ha vannak is, hit nélkül értéktelenek. Mi leheljük beléjük a keresztény hit lelkét, hiszen egy lemerül okos-telefon is telefon, szép, és értékes… de ha nincs töltő, mit ér?Egy nemzet, egy haza, egy nyomorúság, egy öröm és egy bánat, egy hit és egy küzdelem az, amelyet mindnyájan élünk ezekben a drámai években. És egy lesz a szabadság vagy a pusztulás is. Rajtunk múlik! A mi hitünkön, a mi elkötelezettségünkön, a mi imánkon. Nem az a dolgunk, hogy az erőnket és a bizalmunkat szétforgácsoló ostobák vádjait és megvetését elemezzük idegesen és bosszankodva, szomorúan vagy fájdalommal. A mi dolgunk, hogy egy célért és egy nemzetért, egy hazáért és a megmaradásunkért küzdjünk saját életterünkben, saját környezetünkben a legjobb tudásunk szerint, kerülve és visszautasítva a gyűlöletet, amely csak az energiánkat őrli fel.Nem tudom, volt-e ennél nagyobb veszély a történelem során, de mi bizonyítottunk minden eddig ismert történelmi korban. A bizonyság pedig, hogy vagyunk a Kárpát-hazában, és leszünk is...Nincs tehát Budapesti magyar és Pozsonyi magyar, nincs Kecskeméti magyar és Kézdivásárhelyi magyar, nincs erdélyi, felvidéki vagy délvidéki magyar! Csak magyar van! Így egyszerűen… Egy lélekkel, egy szívvel, egy hittel, és egy imával az ajkán… magyar! S lélekben magasra kell tartanunk a keresztet, mint tette Kapisztrán Szent János Nándorfehérváron. Akinek keresztény egyháza engedi, az a magyar testvérünk „Miatyánkon” kívül kérje Máriát is a Magyarok Nagyasszonyát azzal az imával, amelyet a 3. században, Egyiptomban, egy papiruszdarabkára írtak a kor keresztényei, és amely máig a legismertebb Mária-imádság:Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.SUB tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen.WE fly to thy patronage, O holy Mother of God; despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen.

***

Boldogasszony Anyánk, Régi nagy patrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket. Sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról, édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!Stoffán György