2017. december 30., szombat

Rövid nyílt levél a hittagadó Lukácsi KatalinnakLukácsi Kisasszony!

Az Ön és Jurák Kata, kiváló kolléganőm beszélgetésének okán veszem a bátorságot, hogy írjak pár gondolatot az elhangzottak miatt.

Azzal kezdeném, hogy nem szeretem, amikor fizetett keresztény-, és magyarellenesek – mint Ön is –, meg akarják magyarázni Jézus tanításaival szemben, hogy miért is keresztények, és miért az a kereszténység az igazi, amit ők – illetve Önök – annak tartanak. Olyan ez, mint Gyurcsány bérmálkozásai. Hovatovább, egy szűk liberális és kellően ostoba réteg – amely minden Tanítást felrúg, amely csúsztat és félreértelmez, amely a bűnt vallja igaznak, s az igazat bűnnek –, telepszik rá az Egyházra, s veszi át az intézményrendszer irányítását. Sajnos teológusok, papok és néhány püspök, bíboros is a Sátán markában van, így szennyezve, rombolva, emberek millióit irányítva a Pokol felé. Ön is ezek közé tartozik, mert bár Ön a médiában hirdeti magáról, hogy katolikus, el kell keserítenem:

Ön nem katolikus, nem keresztény és nem is Krisztust követő ember akkor sem, ha még hitoktatói diplomája is van, és történelemből akar doktorálni.

Bízom abban, hogy Önt, felelős egyházi személyek gyermekek közelébe sem engedik, mint hitoktatót (noha a mai hitoktatóképzés alacsony színvonalának egyik jellemző példája és bizonyítéka pont Ön.... de ez nem ide tartozik.) 

Csodálkozni azonban nem lehet az Ön magatartásán és hittagadásán akkor, amikor teológiából ledoktorált hölgyek is olyan botorságokkal rukkolnak elő – magasztalva és dicsérve saját nagyságukat a legtudományosabb arckifejezéssel –, hogy azt már maga Luther is mélyen ellenezné. 

Nem elég, ha Önök a váci püspökre vagy a Vatikánban évszázadok óta, ilyen megbotránkoztató viselkedést először tanúsító argentin papra hivatkoznak.

Fel kell hívnom a figyelmét jól fizető liberális gazdáival szemben arra, hogy nincs kétféle katolicizmus, nincs kétféle kereszténység, kétféle Tanítás. Csak egy van: Az, amelyet maga Jézus hagyott ránk, s amelyben teljesen világosan és érthetően kimondta, hogy az Önök-féle sötét gondolkodású, a Szentírást meghamisító sátáni farizeusoknak mi lesz a jutalmuk... 

Azt pedig, hogy Ön súlyos problémákkal küzd, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az egykor mosolygós, tiszta tekintetű lányból, mára egy zavart, ideges beszélgetőpartner lett. Érzi és tudja mi a bűne, és mekkora ez a bűn...  

Ön e pillanatban tehát, az ellenkező végállomás felé utazik. Ahogy megy az idő, úgy egyre nehezebb lesz visszafordulni... Ha már sikerült saját magát a nyilvánosság előtt – mint egykori KDNP-s politikus és mint ember – tökéletesen lejáratni, ne feszegesse tovább a húrt! Egy komoly és átgondolt bűnbánat még segíthet Önön... de semmi más!

Szánakozva az Ön hittagadásán...

Stoffán György
katolikus író, újságíró

https://www.echotv.hu/adasok/2017/12/26/plusz-minusz/2025