2017. december 22., péntek

Két magyar ferences szerzetes próféciája Európa pusztulásárólfr. Kőszegi Fülöp


Szerettük és tiszteltük a mindig zárkózott ezermester, Kőszegi Fülöp testvért, aki gyermekkorunk amolyan ki nem mondott példaképe volt a budai ferences kolostorban. Soha nem láttuk tétlenül. Műhelyében vagy az esztergagép zakatolt, vagy fúrt, faragott, javított és alkotott. Akkoriban a kommunisták által tiltott ferences csuha helyett kék munkaköpenyben, svájcisapkában járt télen-nyáron… Igaz, télen egy bekeccsel bővítette egyhangú öltözetét. Fülöp testvérnek az volt a habitusa… a munkaruha. Mindaddig, amíg a rendszerváltás az ostoba kommunista tiltásokat meg nem szüntette. Ekkor már öregen, lelassultan, de még mindig dolgozott. 
Igazi ferences volt a maga alázatosságában, de megállíthatatlan munkásságában is.Egyetlen hasonló kaliberű ferences szerzetessel találkoztam rajta - és mai ideiglenes határainkon - kívül: ő Esztelneken élt. Nagy Tarzíciusznak hívták… S épp olyan szentéletű volt, mint Fülöp testvér, ám Tarzi atya budai rendtársával ellentétben ki is mondta, ami nyomta a szívét… lett légyen a beszélgetés bármilyen témájú.

 
P. Nagy Tarzíciusz

Nos, hogy e kis kitérő után visszatérjek Fülöp testvérhez……egy alkalommal, amikor felnőtt fejjel az ódon kolostor könyvtárba igyekeztem  Zadravecz püspök fellelhető nyomait kutatni, a klastrom folyosóján találkoztam a kordáján viselt rózsafüzérét morzsolgató Fülöp testvérrel, aki nagy csudálkozásomra évtizedek után is megismert, s  tőle szokatlan atyai közvetlenséggel invitált egy kis beszélgetésre. Megtámaszkodott az egyik ablakmélyedésnél, s mintha csak kérdeztem volna, úgy mondta el nekem emlékeit, s közöttük egy olyat, amelyet akkor még nem értettem… de inkább idézem Fülöp testvért:„– Én mindent megálmodtam, ami az életemben később megtörtént velem. Amikor gyerek voltam, azt álmodtam, hogy ferences leszek. Pedig, akkor nem is tudtam még, hogy egyáltalán léteznek ferencesek… Aztán később megálmodtam, hogy egy nagy püspökkel együtt börtönbe kerülök. Pedig, akkor még nem ismertem Zadravecz püspök urat, akivel évtizedek múlva valóban a kommunisták börtönébe kerültem. (…) És nemrégiben volt még egy álmom. Ez az álom rettenetes volt. Európát láttam, mint egy hatalmas sivatagot. Halottak millióival, szürkeségben, lerombolt templomokkal… Ha elvész a hit, elvész Európa is Gyurka. Rettenetes volt az az álom, és tudom, hogy bekövetkezik, mint minden, amit megálmodtam… de arra kérem a Szűzanyát, hogy ezt ne kelljen megérnem, mert iszonyatos szörnyűséget láttam.„Évekig nem gondoltam Fülöp testvér álmára, ám mindig szeretettel és tisztelettel emlékeztem rá, mint tanítómesteremre, akitől megtanultam az élet nagy aranyszabályát: „Egyet tanulj meg, és soha nem felejtsd el! Mindent… a jót és a rosszat egyaránt tudd megköszönni Istennek. Bármi ér, öröm vagy tragédia, mindig és mindent tudj megköszönni, mert minden érted van!” – mondta a fent említett beszélgetés befejeztével, mintegy nekem szóló utolsó intelmét...  Sok évvel e Fülöp testvérrel folytatott beszélgetés után, a Háromszék vármegyei Esztelneken járva, döbbenten hallgattam a már említett fentebb ferencrendi Tarzíciusz atyát, aki elmondta saját Európa-képét: – „Európa fekete lesz, megszállják, elpusztítják, mert Európa elhagyta keresztény hitét, megtagadta Istent.”

(Mint később hallottam, a halála előtti, olykor szörnyű küzdelmeiben is vissza-visszatért ez a látomása.)Miért mondom el mindezt? Mert Fülöp testvér szavai valamiért napok óta a fülembe csengenek, s Tarzíciusz atya mondatai is itt járnak a fejemben… „Ha elvész a hit, Elvész Európa… sivataggá válik lerombolt templomokkal, halottak millióival…” „Európa fekete lesz…”Talán érdemes volna elgondolkodni a két egyszerű franciskánus barát próféciáján… s ettől-attól, öreg rokontól, nagymamától ránkmaradt régiségek közül ideje lenne előkeresni egy rózsafüzért vagy egy öreg imakönyvet… mert ha „ha elvész a hit”… mi is elveszünk!Stoffán György