2016. augusztus 14., vasárnap

Losteiner Leonárd – Kolozsvárott


A Kolozsvári Magyar Napokon a ferencesek jóvoltából egy olyan könyvvel találkozhattunk, amely joggal lehetne a Kolozsvári Magyar Napok és az erdélyi könyvkiadás bestsellere. A Segítő Szűz Mária somlyai szobra Erdély fővárosába menekítésének centenáriuma alkalmából méltó ünnepségen mutatták be a Kolozsvári értő közönségnek a művet.

S e bemutató ürügyén és okán elgondolkodtam egy cseppet a kultúra és az értelmiség, az egyházi kultúra, az egyháztörténelem és a zarándokok kapcsolatán. Nem értem a magyar értelmiséget, ahogy nem értem a magyar zarándokokat sem. Hogyan lehet, hogy az erdélyi könyvkiadás 20. századi gyöngyszeméből – amelyet méltatni annak értékéhez illőn lehetetlen –, még mindig vásárolhatunk Csíksomlyón, s Kolozsvárott is?

Egy éve megjelent egy könyv, amely minden olyan könyvespolcon ott kellene, hogy legyen, amely polcok tulajdonosai egyszer is megfordultak Csíksomlyón. A könyv, amelyről beszélek, nem más, mint P. Losteiner Leonárd ferences páter kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról, és mindazokról a csodákról, amelyeket a csíksomlyói segítő Szűz Máriához kötött a néphagyomány.

Az internetes lexikon a következőket írja Losteiner Leronárd atyáról:

Loesteiner Leonárd Kolozsvárott született, 1744  és Csíksomlyón halt meg, 1826. május 17-én, ferences szerzetes, erdélyi magyar történész, a Csíksomlyói kegytemplom és kolostor, valamint a rendtartomány kronológusa, a Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium tanára.
1761. szeptember 1-én lépett a rendbe, 1768. március 25-én pappá szentelték. 1770-71 között Kapjonban, Dés filiáján lelkész és Haller Antal gróf káplánja, 1771-90-ig Kolozsvárott lector, 1792-ben Széken, 1795-ben Medgyesen, 1796-1800 között Mikházán házfőnök, 1801-1804-ig definitor, 1802-26 között Csíksomlyón élt mint rendi történetíró. A csíksomlyói kegytemplom építésének legfőbb mozgatója volt. Utolsó éveiben megvakult.
1777-ben két óriási kéziratban elkészítette Chronologia topographico-geographica provinciae Transilvaniae et Siculiae című művét, amelyben Csík és környéke földrajzát, valamint történelmét írja le. 1786 és 1789 között írta meg munkáját Theatrum Orbis Christiani Hungarico-Transilvanicum in tres aetates címmel. Művei nagyon fontos forrásadatok és -munkák a csíksomlyói kegytemplom és kolostort, valamint a Csíksomlyói Római Katolikus Gimnáziumot kutatók számára.”

P. Leonárd kegyszoborról írott kötete kéziratban maradt a ferences atyákra, s ebből alkotott könyvet Mohay Tamás néprajzkutató, egyetemi tanár. Különös érdekessége és értéke a könyvnek az, hogy a teljes kéziratot tartalmazza, Mohay professzor tanulmányával, és nyomtatott formában is. Valójában felbecsülhetetlen érték, hiszen ritkán adatik meg,, hogy egy kézirat kéziratként is olvasható egy kötetben és teljes terjedelmében.

Miért is tartom e könyvet voltaképpen belépőjegynek a Csíksomlyói Mária szoborhoz?

Okkal. Hiszen manapság, amikor a nemzeti és keresztény értékeinket joggal kell féltenünk, de amikor végre több mint fél évszázad után lehetőségünk is volna hozzá jutni a kiváló, és párját ritkító könyvhöz, akkor az a könyv nehezen fogy a polcokról, bizonyítván, hogy a szájunk sokkal nagyobb, mint az érdeklődésünk, noha magunkon kellene felháborodnunk. Mennyi fölösleges ostobaságra dobáljuk ki a pénzünket, de utódainkat nem lepjük meg évszázadok Máriás csodáival, amelyeket ha ma nem vesszük meg, ki tudja módunkban lesz-e valamikor is megvásárolni… Nemzeti, erdélyi, keresztény érték, és kuriózum ez a könyv a javából. 

Igaz talán a legnagyobb baj, hogy nem vagyunk hozzászokva az efféle kincsekhez, hiszen generációk nőttek fel úgy, hogy azt sem tudták, vajon megvannak-e még a nemzeti, a ferences, az erdélyi levél-, és könyvtárak páratlan értékű anyagai…

Ami azonban megvan, és amihez hozzá is tudunk jutni néhány doboz cigaretta, egy üveg ital, vagy a Kauflandban meglátott haszontalan, de mégis megvett vacakok áráért, azt bizony nem elegendő a tudósnak megírni, a ferences atyáknak kiadni, hanem azt megvenni is kötelező mindazoknak, akik ha évente egyszer is, de örömmel és szeretettel látogatnak el a legnagyobb magyar kegyhelyre, Csíksomlyóra, a segítő Szűz Mária lábához.
S mert nincs zarándok, aki ne kérne valamit Máriától, s meg ne is kapná azt. E könyvet az előző kérésekkel és e kérések teljesítésének történetével tehát illő volna megvásárolni… segítve ezzel az atyákat, akik kiadták, s megtisztelve a tudós szerkesztőt és saját utódainkat… mert nem csak magunknak vásároljuk meg e könyvet, hanem gyermekeinknek, unokáinknak, büszkén adva nekik majd útravalóul zarándok-tarisznyájukba. Ha lelküket a hit iránti éhség, vagy bármi keserűség kínozná, hogy vegyék elő, s ők is menjenek és kérjenek Somlyón Máriától, s kapják is meg úgy, ahogyan azt Losteiner Leonárd e könyvben megörökítette…

Bízom abban, hogy e szellemi és lelki táplálék odatalál minden somlyói zarándokhoz, minden Máriát köszöntő magyar és székely testvérhez a Kárpát-hazában.

A könyv a franciskánus klastrom kegytárgyboltjában kapható, Csíksomlyón…  Javaslom minden Kedves Olvasónak, hogy akarjon és igyekezzen hozzájutni ehhez a páratlan kiadáshoz, amelynek olvasása és birtoklása külön-külön is élmény az értő  keresztény magyar ember számára.   


Stoffán György