2016. február 19., péntek

Magyar nagyböjt – Európa védelmében

Nem könnyű ma magyarnak lenni. S talán mondhatjuk azt, hogy soha nem volt az. A történelem nem adott nekünk nyugodt és békés évszázadokat, mert hol mi magunk kerestük meg annak lehetőségét, hogy elvérezzünk, hol pedig idegen hatalmak alárendeltségében és azok vérszomjának kitéve éltünk. És élünk ma is. A magyar történelem a legködösebb az európai népek történelme közül, hiszen már Szent István előtt elkezdődött a magyar nemzet európaiasítása, ami azt jelentette, hogy ősi írott dokumentumainkat megsemmisítették vagy elvitték a Kárpátok gyűrűjéből. Találgatunk csupán, s hiányos leleteink között akarunk rendet rakni, de e leletek a messze Kelettől Rómáig szórattak szét, mint a puzzle apró mozaikjai. Mégis, az ezerszer megkavart génekben ott a szellem, az érzés, a tudat, amely újra és újra, minden válságos történelmi időben felszínre tör és megerősödik. Isteni erő ez, isteni tudat. Persze nem akarok egy másik nép, gyűlölködéstől sem mentes önhittségébe, jó üzletként emlegethető önsajnálatába keveredni… s nem sajátítom ki szövetségesünkül Istent. Nem hiszem azt, hogy kiválasztott nép lenne a magyar, hiszen Isten nem személyválogató, s a Jézus óta megismert szeretet parancsa is arra kötelez, hogy népeket és nemzeteket, ellenséget és barátot egyformán szeressünk. Ám, nem tiltatott meg számunkra az sem, hogy megvédjük magunkat és megvédjük mindazokat, akik bajban, veszélyben vannak. Tiltás ugyanis nem létezik, hiszen az élet, az élni akarás, a hit és az erkölcs, a haza és a nemzet józan és megfontolt védelme kötelességünk.

Ma megint élezzük a kardot, egyenesítjük a Dózsa György parasztjaitól öröklött szellemi kaszákat, felvértezzük magunkat a keresztesek páncélzatával, és szárazon tartjuk a puskaport… mert olyan veszéllyel állunk szemben, amilyen még Szulejmán idejében sem leselkedett a Kárpát-hazára. A világ és a kereszténység  ősellenségei, akiknek szervezetei behálózzák a földkerekséget, végső csapást akarnak mérni Európára,  és be akarják fejezni a már 1920-ban félig bevégzett munkájukat Mária országa ellen. Európa közepén ma ismét fellángolt a magyargyűlölet Európa vezetőinak körében, mert parancsot kaptak a magyarok teljes megsemmisítésére. Három nemzet vezetői azonban látják azt a veszélyt, miszerint, ha a magyarságot sikerül kiíratni, megsemmisíteni az, az ő végzetüket is jelenti, hiszen a keresztény szlávra sincsen szüksége azoknak, akik a Kárpát-medence kincseit, vízkészletét, és a Kárpátok gyűrűjének, a természet erői ellen való védelmét kívánják maguknak megszerezni. Nem vagyunk tehát egyedül, de nem is vagyunk elegen ahhoz, hogy saját védelmünket hiánytalanul megszervezhessük. A magyarság védelme, amelyet ma a magyar kormány igyekszik minden erővel megszervezni csaknem reménytelen feladat, mert még mindig nem tudunk – megfelelő erő híján – teljes határozottsággal fellépni hóhéraink ellen, akik más országokban az ott élő magyarság ellen adnak támogatást az lévő főhatalomnak, ám mi itthon, kényszerűen szövetségesünknek kell, hogy nevezzük őket. A helyzet tehát drámai. Szövetségeseink zsarolnak, a szomszédos országokban nemzetünk ott élő részét sanyargatják vagy sanyargatni hagyják. A történelem produkált már hasonló viharokat a fejünk fölött. S ha nem is könnyen, de túléltük, ahogyan ezt is túléljük.  Mert a korábbi viharok idején sem volt nagyobb összetartás, nem voltunk többen, s éppen annyi áruló volt sorainkban, mint amennyi ma van. Igaz, egy volt az ország, ám az 1920-as országfoglalók elei abban az "egyországban" is éppen annyira gyűlölték a magyarokat, mint ma, s éppen annyira igyekeztek elárulni a magyarságot és ártani, ahogyan ma teszik.

Egyetlen különbség teszi sokkal veszélyesebbé mostani helyzetünket. Akkor Máriás zászlók alatt vontuk ki a kardot, s ha nem is győztünk mindahányszor, de megmaradtunk. Akkor a nemzet együtt könyörgött a hazáért Istenhez, a Magyarok Nagyasszonyához… s kapott meghallgatást, védelmet. 150 év török elnyomás után újra egységes nemzet és ország lettünk, s mindenütt hálaadó szentmiséken vett részt a nemzet.

Ma 96 éve tart az elnyomás, és az anyaország templomai konganak, nem a harangjai… Máriás zászlók helyett a hitetlen tömeg, tüntetéseinek tiltakozó tábláit emeli a magasba, s az imádság helyett gúnyolódik a kereszténységgel, Istennel… A szabadosság ördögi eszméje zülleszti a nemzeteket, s Nyugat-Európa úgy fogadja ellenségeit, mintha azok hoznák el neki az üdvösséget.

Persze van remény is, hiszen Isten még azokat sem könnyen engedi el, akik igyekeznek lefejteni magukról az oltalmazó kezet. Van remény, mert vannak a Kárpát-hazában olyan helyek, ahol megtelik a nyereg minden pünkösdkor, s bár néhányan divatból „zarándokolnak” a kufárok vonatain, ám, a többség a keresztalják nehéz gyaloglása után ér oda Máriához, aki – őket – szélesre tárt karokkal fogadja, s kíváncsian várja kéréseiket, s szeretettel teljesíti is azokat. Van remény, hiszen az elsőszombatok Mária-köszöntőin egy tűt sem lehet leejteni ott a nyereg ferences alatti Istenházában, ahogy Szent Antal neve napja előtt kilenc kedden száll a közös ima az ég felé. Országért, Hazáért, Nemzetért, megtérésért, hitért esedezve.

Van remény, mert van egymillió magyar, aki imádkozik a Kárpát-hazában. S minél nagyobb a veszély, annál jobban sokasodik a nép a közös imára, s talán előkerül a Máriás zászló is előbb-utóbb. A Máriás zászlók alá talán felsorakozik majd Kapisztrán egykor győztes sokszínű hívő serege: rác, oláh, tót, talján, pollák és ki tudja kik még, akik érzik a lehetőséget a Máriás zászló alatt közelebb jutni Istenhez, megvédeni a kereszténységet, megvédeni Európát.

Nagyböjt van. A felkészülés, a magunkba nézés, a bűnbánat ideje. Krisztus szenvedéseinek emlékezetére készülünk, s ha nem térünk vissza Istenhez, úgy a magunk szenvedései által fogjuk tapasztalni a Golgota iszonyatát. Ha nem tanulunk meg újra imádkozni, megtanuljuk az utolsó lehelettel kimondott „Isten segíts”-et, s ha nem fogunk össze nemzetként, egységes hittel teli haderőként, később már nem lesz mit megvédenünk, csak azért fohászkodhatunk, hogy legalább a nekünk kijelölt sátor megmaradjon…

Európa és a kereszténység védelme ma is nagy feladat, reménytelennek tűnő harc. Ám, nem nagyobb, mint Nándorfehérvárnál lehetett, ahol Kapisztrán magasra emelte a keresztet, s ahonnan a hódítók fejvesztve menekültek Hunyadi János keresztény hadai elől.

Sokan vannak, akik csak az első nagy megpróbáltatás után - s lehet, hogy későn - térnek észhez, de ma mindnyájunk közös feladata meggyőzni a még gondolkodni tudó embereket arról az egyetlen igazságról, amely a múltunkból maradt, s ama szétszórt puzzle mozaikokon látható: A magyarság a kereszt jelével, Jézussal, és Jézus anyjával, a Magyarok Nagyasszonyával győzheti le a ránk és Európára törő ellenséget. Csak együtt és csak a magasba emelt kereszttel, az „in hoc signo vinces” jelmondat hitével van lehetősége a megmaradásra.  Vigyük tehát Krisztus keresztjét Cirenei Simonnal, és támadjunk fel a hitben Jézussal… hogy a Kárpát-haza minden ellenségének szándékával szemben, a mostani vihar elmúltával újra Istentől áldott, erős és biztonságot adó keresztény állammá váljon… Mária országává…


Stoffán György