2012. július 8., vasárnap

Nemzeti közbunkóság, avagy prolik és kiskirályok


Amikor a mai magyar közállapotokról beszélünk (beleértve a teljes Kárpát-medencét) meglehetősen érdekes dolgokkal találjuk szembe magunkat. Az alapvető műveltség és intelligencia hiánya hihetetlen méreteket ölt a közszférában és az élet számos területén. Magát a törvényalkotást is a társadalmi és a valós életet illető teljes tájékozatlanság jellemzi. Olybá tűnik, mintha a Kossuth téren álló Parlament több ezer kilométeres távolságban lenne Magyarországtól…

Lássunk merész állításaimra néhány példát, hogy igazolhassam abbéli nézetemet, miszerint Magyarországból soha nem lesz európai állam, azaz nem lesz az, ami az „átkos Horthy-korszakban” és előtte volt. A kommunista diktatúra értékrombolása, majd a „rendszerváltás” utáni vadkapitalizmus a liberalizmussal párosulva Európa egyik legminősíthetetlenebb államává alakította de facto kis hazánkat, s ez a morál, mint a TBC egykoron (morbus hungaricus), végigfertőzte a Kárpát-medencét. Mindent a pénz határoz meg, s az emberi értékekkel immár csak az ünnepi szónoklatokban találkozunk. A valóságban és a gyakorlatban az ember nem szerepel. A pénz és az egyéni érdek, mint a mindent felülíró valóság, a pártok létében és harcában – mintegy a társadalmat megosztó eszköz – jelenik meg. A nemzeti, a nemzetgazdasági érdek vagy a közoktatás, az egészségügy, a sérült, beteg emberek sorsának szemmel tartása, a vállalkozók támogatása és segítése, a jogbiztonság, s közigazgatás ésszerűsítése etc…, az ismeretlen fogalmak közé tartozik.

„Közbunkommunikáció”

A probléma a legalapvetőbb európai magatartás hiányánál kezdődik - Magyarországon. A minap vállalkozókkal beszélgettem, akik mint magam is, hasonló problémával szembesülnek szinte nap, mint nap. Mert mit is tesz egy vállalkozó? Kiajánlásokat fogalmaz, amelyeket megküld referenciaanyaggal azoknak a minisztériumoknak, önkormányzatoknak, cégeknek, amelyek parterei lehetnek bizonyos munkákat illetően. Ha egy osztrák vagy német vállalkozó ezt teszi, a levélben felkeresett remélt partner mindenképpen válaszol a megkeresésre. Vagy igen, vagy nem… válasszal. Magyarország és Kárpát-medence más. Itt nem szokás a válaszadás, mert már a hivatal titkárságán a teljhatalommal felvértezett ostoba titkárnő úgy ítéli meg, hogy ezzel nem kell zavarni a hivatal mindenható vezetőjét, vagy a helyi kiskirályt, s önhatalmúlag kidobja a levelet… ami persze nem kis összegért jut el a címzetthez. A vállalkozó pedig vár, majd felhívja a korábban levélben felkeresett hivatalt, minisztériumot, stb… és érdeklődik. A válasz a „majd utánanézek és visszahívom”, vagy „küldje már el még egyszer”. Persze, egyik esetben sem történik semmi később.  A lényeg, hogy mindenütt megvannak azok, akik esetleg visszajuttatnak pénzeket a megrendelőnek, akik „bedolgozták magukat” a hivatalokhoz és minisztériumokhoz, akiket nem lehet lecserélni, mert úgy ugrik az apanázs, a zsebre visszaosztott mellékjövedelem. Tisztességes és úri modor ma már csak elvétve tapasztalható Magyarországon és Kárpátok gyűrűjében. Saját tapasztalatomból is megosztok egyet: - Immár 15 éve készítjük a Kárpát-medencében és Európában is ismert Julianus Útikönyv sorozatot, amelyek településeink európai és honi bemutatására hivatottak, olcsón, de európai minőségben. Nem kell eltartanunk irodista tömegeket, s szerény megélhetés mellett olyan áron tudunk értéket teremteni, amilyen áron kevesen hajlandóak ma Magyarországon dolgozni. Nos, egy kis szlovák nemzetiségű magyarországi településsel csaknem szerződést kötöttünk, s megbeszéltük a részleteket is. Leader pályázati pénzből készült volna el a kiadvány, amely széles nemzetközi ismertséget biztosított volna a falunak. Már a munka megkezdéséről beszélgettünk a falu illetékesével, amikor keserves hangon hívott fel a hölgy: - „Képzelje, a minisztérium nem engedi, hogy Önök készítsék el a kiadványunkat, mert túl olcsónak tartják az árajánlatukat.” – és ezt le is írta e-mailben!
Nem csodálkoztam, hiszen, aki ma Magyarországon bármin is csodálkozik, az nem ismeri kis hazán belső viszonyait. Kollégáimmal való beszélgetésem után magam is leellenőriztem, hogy hány levelet küldtünk ki, és arra mennyi válasz érkezett. Megdöbbentő a nemzeti közbunkóság eme statisztikája: 167 elküldött levélre mindössze 5 választ kaptunk április óta. Két alkalommal érdeklődtünk levelünk sorsáról, s mindkét alkalommal visszahívást ígértek, de ez sem történt meg a titkárnők részéről. Egy alkalommal személyesen érdeklődtünk - volna egy vidéki nagyvárosban (Csorna), de itt is a titkárnő utasított rendre olyan primitív stílusban, amely stílussal még az olajpadlós városszéli kocsma pultosa sem lenne képes a hajléktalannak beszélni. És megmagyarázta, hogy a polgármester azért nem válaszolt, mert megvolt az oka rá... Ennyit tehát a legalapvetőbb kommunikációs problémáról és a közbunkóság összefüggéséről. A statisztikánkból azért kiderült, hogy Erdély nem áll az utolsó helyen európaiságát illetően, mert a felkeresett négy település közül egy polgármester – Székelykeresztúr elöljárója – megtisztelte kiadónkat válaszával. Tehát, itt a legjobb a felmérés eredménye. Vállalkozó kollégáink is az erdélyi partnereket tartották a legeurópaibbnak.
Ha bárki levelet ír az angol, a svéd, a spanyol uralkodónak, a pápának, vagy épp Merkelnek, egy-két héten belül megjön a válasz. A magyar hivatalnokok és a közhatalmat gyakorlók azonban nem veszik a fáradtságot arra, hogy legalább úgy nézzenek ki, mintha európaiak lennének… Egy uniós képviselővel folytatott tárgyalásomkor az illető nem hitte el, hogy az általunk levélben felkeresett közhatalmat gyakorlók nem válaszolnak megkeresésünkre, mert az efféle Magyarországon nem szokás… én szégyelltem magam, ugyanis uniós támogatást nem mi, hanem a települések kaptak volna megrendelésük esetén.

A munka világa

A másik vesszőparipám a magyar munka világa. Ez olyan szennyes világ, amelyben törvényekkel és a közállapotok valós ismerete nélkül nem lehet rendet teremteni.
Ugyanis törvénnyel nem lehet az adócsalást megakadályozni olyan nagyvállalkozóknál, amelyek:
1./ a bér töredékét fizetik ki számlára, a többit zsebbe adják a munkavállalónak.
2./ a munkavállaló szabadságát nem adják ki, csak papíron íratják alá, hogy kivette, ám azt ki sem fizetik.
3./ a nyári melegben védőital nélkül, a kötelező előírásokat semmibe véve dolgoztatják a munkavállalót, aki nem mer szólni, mert fél, hogy az állásába kerül.
4./ házaikat a cég nevére építik, vagy az építőanyagokat a cégükkel vásároltatják, más esetben a cég által vásárolt építőanyagot hazalopják (lopatják) a cég dolgozóival, akiket munkaidőben dolgoztatnak saját házuk építésénél…
5./ akik napokkal a munkaügyi és NAV ellenőrzés előtt értesülnek az ellenőrzések időpontjáról…

Végül az egészségügyről és a bankokról…

Egyik barátom felesége telefonált, nem tudnék-e valamilyen gyógyszert adni férjének, aki magas vérnyomással, iszonyatos fejfájással és lázasan üldögél a teraszon… Átmentem hozzá, s látva állapotát, Cordaflexet adtam neki, valamint nyomatékosan kértem a feleséget, hogy azonnal vigye kórházba, hiszen 200/120-as vérnyomással, lázasan nem lehet a hétvégének nekiszaladni. Bevitte a közeli város kórházába, ahol Cordaflexet adtak neki, és „megállapították”, hogy az időjárási frontoktól fáj a feje, amire fájdalomcsillapítót kapott. Így telt el a kórházba szállítás után négy nap. Telefonon beszéltem vele, és elmondta, hogy a fejfájása miatt már beszélni és menni is alig tud, de a „diagnózison” az orvosok nem változtattak, ugyanazt a „gyógymódot” alkalmazzák. Mérgemben levelet írtam e-mailben a kórház igazgató főorvosának, amelyben vázoltam a helyzetet, és kértem, tájékoztasson barátom állapotáról, valamint arról, miért nem volt eddig négy nap alatt vérvétel, CT, RTG, és egyéb barátom egészségi állapotát felmérő vizsgálat. A levél után egy nappal érdekes módon barátomtól egy nap alatt kétszer vettek vért, megvolt a tüdőröntgen, kiírták a CT… és mindezek után behívták a családját a főorvos asszonyhoz, aki elmondta: reméli, hogy még időben vannak, mert barátomnak alma nagyságú daganat van a tüdején, és áttét az agyában… Azt gondolom, ehhez nem kell kommentár. Ha egy parasztember bekerül egy vidéki kórházba, és a kórházban elfogyott a havi támogatás, akkor az ember számít a legkevesebbet. Ha azonban valaki – netán pont egy újságíró – utána nyúl, érdeklődik iránta, sőt, még határozott levelet is ír a kórház igazgatójának, úgy beindul a gépezet… Hány százan halnak meg így, a nemtörődömség, a hippokratészi eskü megszegése, a gazdasági válság miatt, míg a képviselő urak és hölgyek, azok hozzátartozói is a legmagasabb szintű kezelést kaphatják összeköttetéseik révén… a szolgák, akik összehasonlíthatatlanul jobban élnek uraiknál, azaz az őket megválasztó népnél…

És a bankok? Egy barátom három éve felvett és fizet 5 millió forint kölcsönt. Három év után ma 8 millióval tartozik a banknak. Kérdésem: mennyivel tisztességesebb a bank, mint a Heves megyei cigány uzsorás, akit persze elítélnek…?

Talán nem is kell tovább górcső alatt tartani a magyarországi közállapotokat. Kit érdekel ezután, hogy  Szegedi Csanád zsidó vagy nem zsidó, hogy vonulgatnak-e a ferde hajlamúak, hogy hány fok meleg van, és mikor tárgyal a magyar vezetőkkel az IMF? …

Stoffán György