2012. július 30., hétfő

Miért fontos a Kárpát-medencei magyar idegenforgalom szempontjából a Julianus Útikönyv sorozat?


Nem, nincs tévedés, vagy a realitásoktól elrugaszkodott múltba révedés akkor, amikor a Kárpát-medencei magyar idegenforgalomról beszélek. Ugyanis egy évszázada a magyar értékeket Európa úgy tartotta számon, mint a Kárpát-medence értékeit. Majd a háború és a területi felosztás (1920.) és újrafelosztás (1947.) miatt szertefoszlott minden Magyarországot illető tudás és ismeret az európai emberek fejében. Magyarország a „Pusta, a Gulasch és a Tsikosch” országává alacsonyodott.

A rendszerváltást követően számos elképzelést ismerhettünk meg a hazai és a Kárpát-medencei turizmusfejlesztés érdekében, de az évtizedek alatt látható, hogy inkább negatív irányt vett hazánk és a Kárpát-medencei régió idegenforgalma.  Ennek oka az, hogy nem az európai kulturális igénynek megfelelő programokkal és programfüzetekkel vitte ki a turizmusért és idegenforgalomért felelős vezetés hazánk hírét a nagyvilágba, hanem egyéni érdekek mentén, európaiatlan és kultúramentes kiadványok jelentek meg régiónkról, nem tudván elszakadni a „Tsikosch és a Gulasch” szemlélettől.
Számos kis kiadó próbálkozott valamilyen módon pénzt csinálni az idegenforgalomból, leporellók és térképek készítésével, de ezek sem oldották meg – nem szakszerű és nem hozzáértő – kiadványaikkal, amelyeket indokolatlanul magas áron adtak el az Önkormányzatoknak.

A másik nagy hiba az önjelölt helytörténészek és az önkormányzatok sokhelyütt tapasztalható önös gazdasági érdeke. Az Önkormányzatok ugyanis Magyarországon nem szakmai alapon működnek, hanem a lakosság szellemi, lelki igényének megfelelő emberekből választattak ki.  Így, nem a közösségi érdek, a szakmai színvonal, hanem a tudálékosság és az önös anyagi érdek határozza meg a helyi kiadványok minőségét. Azt is tapasztaltuk az önkormányzatokkal folytatott tárgyalások során, hogy a település vezetők közül sokan nem értik meg miért nem szabad ma „százoldalakban” gondolkodni, ha kifejezetten a turistákat, az idegenforgalom résztvevőit célozzák meg könyveikkel és más kiadványukkal a jelenlegi gazdasági viszonyokat ismerve. Kell egy áttekintő kiadvány, amely európai minőségben és az európai utas igényinek megfelelő formában jelenik meg, és ráadásul olcsó.
Ezért született meg a Julianus Útikönyvek sorozat 1998-ban, Pokorni Zoltán és Prof. dr. Hámori József támogatásával.

Koncepciónk a következő:

Két szakember és a megrendelő önkormányzat megbízott munkatársával készítjük el a kiadványokat. Ennek lényege, 1./ hogy nem hozunk létre Kft-t, Bt-t, egyéni vállalkozást, mert ezeknek az adóvonzatai rettenetesen megdrágítják az előállítást. Munkatársaink szellemi szabadfoglalkozásúak. 2./ Nem kell eltartani egy céges vízfejet a takarítótól a könyvelőig. Így is a megrendelőt és a hazai turizmust, idegenforgalmat szolgálhatjuk rendkívül alacsony árainkkal.  3./ Bármilyen megrendelői kívánságnak eleget tudunk tenni percek alatt, hiszen a szerkesztés és a tördelés nem kívülálló „studiókban” hanem munkatársainknál zajlik. 4./ Bármikor utánrendelhető a kiadvány, amelyért - utánrendelés esetén - csak a nyomdaköltséget kell kifizetni, hiszen a tördelés és szerkesztés már megtörtént és azt az első kiadásnál a megrendelő kifizette. Nálunk az is előny, hogy kisebb változtatásokat (nevek, időpontok, esetleges kiegészítések) ingyen elvégzünk megrendelőinknek, hiszen azonnal kézben van a változtatandó anyag. Hosszan sorolhatnám a kiadvány előnyeit… Azonban, a Julianus Útikönyvek nem csupán a már említett előnyökért kedvelt kiadványok. Abban az esetben, ha a megrendelő értékesíti a kiadványokat, jelentős - az idegenforgalom fejlesztésére használható - bevételre tesz szert, hiszen egyelőre a kiadvány bruttó ára 2000 példányban darabonként 200 Ft alatt van, eladni viszont tapasztalataink és javaslatunk szerint 500 és 1000 Ft között lehet.

(Mindennek persze veszélyei is vannak. A „Leader” például nem engedte meg, hogy egy pályázati pénzből készölő, és európai bemutatásra nagyon is méltó kiadványt elkészítsünk, annak ellenére, hogy a település önkormányzata nekünk ítélte a munkát. A minisztérium Leader felelősének érve az volt, hogy áraink túl alacsonyak a többi benyújtott pályázathoz képest. Azt gondolom, nem kell erről többet beszélnem ahhoz, hogy az idegenforgalomban és az önkormányzatok gazdálkodásában is szemmel látható bajok, e történetből élesen kirajzolódó okait meglássuk.)

Számos más előnye mellett a Julianus Útikönyvek sorozat ismert és elismert több európai egyetemi könyvtárban is, ahová a kiadó ingyen juttatja el az elkészült, vonalkóddal és ISSN számmal ellátott kiadványokat. Ma már több európai város idegenforgalmi hivatala is igényt tart a Julianus Útikönyvek sorozat új példányaira. Így válik valósággá az a terv, amelyet a sorozat tizenöt évvel ezelőtti születésekor célul tűztünk ki magunk elé: Európai ismertséget, vonzó európai külsővel és mély ismeretekkel a magyar nemzeti kultúrának, értékeinknek, településeinknek és hagyományainknak – több nyelven…

Mert mindez, amit eddig elmondtam a kiadvány-sorozatról nem volna teljes, ha nem említeném meg: ez a mai árakhoz viszonyítva alacsony ár, magában foglalja a német vagy angol – esetenként más – nyelvre fordítás árát is.  Hiszen nem volna értelme külföldre vinni a kiadványokat, ha csak magyarul íródnának…

Több európai település is megbízott már bennünket kiadványkészítéssel. Ezek közül legsikeresebbnek a Passau városáról - a „Dreiflüssestadt”-ról - készül Julianus Útikönyv bizonyult, de a Mariazell-t, és a burgenlandi Mária-kegyhelyeket bemutató kiadványunk is elfogyott.

Mivel pedig Magyarország és a Kárpát-medence értékeit elsősorban a magyar, másodsorban a német nemzetiség hozta létre, a Julianus Útikönyvek sorozat mellett elindítottuk a Johannes Holler Reisebücher útikönyv-sorozatot is, amelyben a Kárpát-medence német, sváb, cipszer és szász nemzetiségének értékeit mutatjuk be, hasonlóan a Julianus Útikönyvekhez. E sorozatban is érvényesül a kétnyelvűség. A Holler Reisebücher, koncepciónkat és árainkat illetően is megegyezik a magyar értékeket bemutató Julianus kiadvánnyal.

Miért tartottam fontosnak részletesen bemutatni e két európai léptékben is büszkeségre okot adó útikönyvünket? Mert a jó, esztétikus, európai minőségű kiadványokon felmérhetetlenül sok függ az idegenforgalmat illetően. Magyarországnak pedig ma létkérdés az idegenforgalom fellendítése, ami persze nem csak a kiadványokon, útikönyveken múlik…

Tapasztalatból tudjuk, hogy amit alkotunk, az érték, és értéket mutat be. Tudjuk, hogy akik kiadványainkat kezükbe vették itthon és külföldön, állandó olvasóinkká váltak, s keresik kiadványink új köteteit. Azt is tudjuk, hogy egy-egy település idegenforgalmát növeli a Julianus sorozat. Bátran és nem a reklám kedvéért ajánljuk tehát, hogy jelenjék meg Ön is, jelenjék meg az Önre bízott település ebben a sorozatban, amelyről Tőkés László és Gyenesei István egyformán vélekedett, politikamentesnek, értékközpontúnak elismerve a Julianust:

„A Julianus sorozatban megjelenni nem csak fontos, de egyfajta rangot is képvisel…”

Ebben a szellemben ajánlom tehát e politikamentes, értékeinket a világnak bemutató kiadványunkat, mint lehetséges közös munkánk eredményeket hozó gyümölcsét.  


Budapest, 2012. július 30.


Stoffán György
alapító-főszerkesztő