2012. május 13., vasárnap

Új kocsis, régi szekér…


Áder János elnök letette az esküt, megtörtént a beiktatás. A liberálisok, a kommunisták és a Jobbik persze ellenezte az új elnök személyét. Mit is tehetnének mást, hiszen egy helyről kapják a parancsokat. Lassan-lassan teljesen összeolvad a három ellenzéki szerveződés. Különböző szlogenekkel ugyan, de egyet akarnak. Magyarország teljes lehetetlenné tételét mind a hazai, mind a nemzetközi politikai küzdőtéren. Átadni a világkormánynak azt a maradék országocskát, amelyet a nemzetközi liberalizmus 1920-ban darabjaira szaggatott. A folyamat az EU-ban és a magyarországi ellenzéki politizálásban válik napjaikban is állandóvá, hiszen amikor az EU parlamentjében és a budapesti Parlamentben ostorozzák a kormányt és annak intézkedéseit, nem tesznek mást, mint a nemzeti elkötelezettséget, a magyarságot, a magyar nemzet értékeit köpködik, tapossák és járatják le. Nem a kormányról van szó, nem a Fideszről, hanem a magyarságról, a keresztény államról, amelyet immár több mint száz éve akarnak megsemmisíteni azok, akiknek útjában van egy évezredes Kárpát-medencei léttel és sok ezer éves múlttal rendelkező nemzet.
Az EU szocialista és liberális vezetése azonban nem csak Magyarország, hanem az egész európai kultúra megsemmisítésére, az európai népek kiszolgáltatottá tételére törekszik, s közben rémülten látja, hogy Magyarország ellenáll ennek a megsemmisítő próbálkozásnak, sőt mintát szolgáltat a többi nem hazaárulók által vezetett európai országnak. Ezért kellett megbuktatni a volt államelnököt, ezért hazudoznak kórusban a magyar adófizetők pénzéből élő „magyar” MSZP-s és liberális EU-képviselők, s ennek érdekében küldözgetik vádaskodó és hazaáruló leveleiket különböző nemzetközi liberális és szocialista szervezeteknek a magyarországi MSZP-s és liberális bajkeverők, akiknek intelligenciája majdnem felér egy marék káposztalepke intelligenciájával.
Az MSZP a megszokott aljaskodással és hazudozással jár el, amit a nemzetközi politikai életben kiismertek már, s emiatt szép lassan hiteltelenné is vált ez a szemrebbenés nélkül hazudozó csőcselék. A liberálisok súlytalan, önhitt és szintén a proli házmester szintjén lévő képződmény, ám sokat tud ártani kulturáltnak és megfontoltnak álcázott rágalmaival, ostoba elképzeléseinek nyilvánosságra hozatalával. A Gyurcsány féle DK, a maga bárdolatlanságával, az udvari bolond szerepét vállalta fel, ám pünkösdi királysága idejekorán lejárt, hiszen az ország hazugságpolitikusának diplomája súlyosabb ügyre enged következtetni, mint a Gyurcsány által is felfújt Schmitt „plágium”. Hiszen, amíg Schmitt nem plagizált addig feltételezhető, hogy Gyurcsány másnak a dolgozatát adta be, s kapott annak köszönhetően diplomát. Bizonyosat azonban még senki nem tud, mert Gyurcsány ügyében valami miatt senki nem intézkedik. A liberális és kommunista lapok nem írnak erről az esetről, a liberális nyikhajok nem mennek sátorozni a Gyurcsány-villához, a kommunista csőcselék nem hangoskodik, és nem vonul táblákkal az utcára. Az ügy pikantériája, hogy a Jobbik sem vezényli az utcára a párton belül söpredék-támogatóknak nevezett tömegeit Gyurcsány miatt, azonban a kormány ellen ostoba és fantáziátlan megnevezésű (Magyar Élet Menete – plagizálva a másik ilyen nevű felvonulást) demonstrációt tartott.

Egy tőről fakadó magyarországi ellenzékünk tehát egyként folytatja a trianoni hadműveletet Magyarország ellen. S ebben a folytatásban a legszomorúbb a Jobbik magatartása, hiszen a Jobbik nemzeti színekben rugdossa Magyarországot és járatja le a nemzeti elkötelezettséget ország-világ előtt. Az állandó kormányellenesség alapot szolgáltat a kommunista és liberális támadásoknak, hiszen mondhatják, hogy lám, még a jobboldaliak is támadják a kormányt (hogy miért, arról nem esik szó). A „ha kell, ha nem” zsidózás és a felszínes történelemtudást bizonyító ostoba megnyilvánulások Magyarországon gyűlöletet, nemzetközi szinten pedig Magyarország elítélését, rossz megítélését vonják maguk után. A Jobbikkal azonosítják ellenségeink a nemzetben gondolkodó magyarságot, s ma már ott tartunk, hogy az EU-ban – ahol „magyar” képviselői támogatással mindenért büntetik Magyarországot, a Fideszt is szélsőjobboldali pártnak tartják, és ekként kezelik. A Jobbik tehát a legártalmasabb politikai „erő” a mai magyar politikai életben.

A Fidesz is olykor mellényúl. Az egri eset, amelyről szó van: egy hangfelvétel, amelyen az hallatszik, hogy éppen lezsidózzák Székhelyi József színészt, a Himnusz meggyalázása miatt. Ez pedig nem tett jót a Fidesznek, és újra alapot adott a liberális, és egykori munkásőr vezette, máig kommunista beállítottságú magyarellenes zsidó szervezetnek a támadásra. Nem arról beszélt a két hülye egri Fideszes, hogy Székhelyi nem kell a városi ünnepségre, mert aki a magyar Himnuszt gúnyolja, nem érdemes arra, hogy Eger hős városában fellépjen, hanem jött a beteges és meggondolatlan zsidózás. Pedig jól tudják, hogy ellenségeinknek ez a vesszőparipája, mert a zsidózással lehet bizonyítani a magyarság fasiszta voltát, és lelki beállítottságát. Az egri hülyék, amolyan jobbikos módon beletrafáltak a viszonylagos, Fideszt végre körülvevő csendbe. A Jobbik és holdudvara pedig ebbe az egri, szájukat tartani nem tudó Fideszes „antipolitikusok” által kialakított ténybe kapaszkodva újra zsidózhattak egy jót, zsigeri (parancsvégrehajtó) „gyűlölettel”. Erre a kommunista zsidószervezet is nagyobbra tátotta a száját… és egymást srófolva így vált ismét országos és nemzetközi botránnyá a mindkét oldalon szunnyadó gyűlöletből fakadó cirkusz, amelyért egyedül egy valaki, a Himnuszt gyalázó Székhelyi József a bűnös. És nem azért mert zsidó, hanem mert egyszerűen hülye és pofátlan liberális. A politikai élet tehát minden oldalon olyan, mint egy pszichiátria zárt osztálya.

Végül a Horthy-szobor állítása jut eszembe, amikor rövid összefoglalómmal fárasztom a Kedves Olvasót. Már van Horthy mellszobor Magyarországon, de egészalakost csak most állítanak. No, erre is hatalmas felhördülés volt Magyarországon. Volt a Kormányzó Úr fasisztától kezdve minden, ami nem tisztességéről tanúskodik. A kommunista és liberális megítélés úgy beleívódott a mai primitív társadalmi rétegbe, hogy attól elszakadniuk nehezebb, mint még egyszer megszületniük. A 20. század legnagyobb magyar politikusa és kormányzója ugyanis nem követett el semmi olyan cselekedetet, amely embertelen, nemzetellenes vagy hazaárulás-gyanús lett volna. A szocialista moszkoviták 1919-es hazaáruló és értékromboló lázadása és gyilkosságsorozata után hatalomra kerülő politikus minden erejével azon volt, hogy Magyarországot újraegyesítse, történelmi határait egyszer és mindenkorra megerősítse. Ez a cél vezette egy olyan korban, amely kor éppen annyira volt kiszámítható, mint a mai. Akkor is politikának hívták azt, amit ma is annak neveznek, s akkor is többnyire olyanok kerültek Európában a politikusi székekbe, mint ma. A minősítést ez esetben inkább elhagyom. Semmivel sem volt rosszabb a helyzet a mainál. Az üldözötteket mentő, a hazát szolgáló kormányzó Európával és a német birodalommal is szemben igyekezett lehetőségeihez mérten politizálni, amit az bizonyít a legjobban, hogy a mai hőbörgők véleményével szemben Nürnbergben más véleménnyel voltak Magyarország vezetőjéről. Azt is elfelejtik, hogy Rákosi Mátyás és Szálasi Ferenc is börtönbe került, mert Horthy Miklós szélsőséges, magyarellenes politikát nem tűrt sem jobbról, sem balról. Sokszor mosolyt fakasztó tehát, amikor a Jobbik igen „balul” Horthyt és kora nagy magyarjait állítja be úgy, mintha ezek az emberek ma Vona, Novák és bandájának tagjai lennének, lehetnének… Horthy 1938-as és 40-es honvisszaszerző útjai a 20. század legnagyobb eseményei közé tartoznak. A Kormányzó ekkor azoknak is tisztességes és jogaikat tiszteletben tartó életet ajánlott és ígért, akik 1920-tól magyarok ezreit ölték és kínozták meg. Horthynak tehát jár a tisztelet, a szobor, az emléktábla. Horthynak jár, hogy fiataljaink ismerjék életművét és a történészek is végre az igazat írják le, s ne köntörfalazzanak, s ne kerülgessék a történelmi forró kását. Mondják ki világosan, hogy Horthy ma is példaképe kell legyen minden hazai és Kárpát-medencei magyar politikusnak. Azok pedig, akik Szálasit éppen úgy dicsérik és állítják példaképnek, mint a Kormányzót, vagy bolondok vagy egyszerűen primitívek, akik semmilyen történelmi tudással és logikával nem rendelkeznek.

Van tehát új kocsisunk a régi szekérhez. Megmaradt az összeférhetetlen primitív, proli házmester szellemiségű ellenzék, amely lefizethető, amely felhasználható, és amelynek a nemzet és a haza fogalma semmit nem mond, jelent. Nem leányálom ma, Magyarországon tisztességes politikusnak lenni, mert a parlamenti és a civil bolondház bizony nem könnyen kezelhető úgy, hogy az ápolók között is van olyan hülye, akiknek a kezelését még a boldog emlékű Frim Jakab, a Magyar Királyi Hülyenevelő Intézet alapító igazgatója sem vállalta volna el. Azonban, megmozdult valami a tömegekben, s legyenek bár megszorítások, legyen nehezebb az élet, az ország mentése mindennél fontosabb – kétmillió embernek. Mindössze egy baj, egy erkölcsi probléma nem engedi nyugodni a magyar társadalom tisztességes felét: - miért nem büntetik meg azokat, akik miatt ma megszorítások vannak, akik miatt gyermekek éheznek, cukorbetegek fizetnek hatalmas összegeket betegségük szinten tartásáért, iskolák zárnak be, bénákat állítanak embertelen ócska, másra nem képes orvosok a munkaképesek sorába, öregek maradnak gyógyszer nélkül, s akik miatt nincs iparunk, és az ország lakosságának nagy része bizonytalan jövő előtt áll… etc. Ha e bajokért a felelősök vagyonelkobzása és büntetése megtörténnék, akkor még tisztább szívvel, és nyugodtabb lélekkel venne részt a nemzet tisztességes része a kommunista-liberális politika által lerombolt haza újjáépítésében, s nem érezné úgy lelke mélyén senki, hogy „kissé” igazságtalan mindaz, ami ma Magyarországon a magyar állampolgárokkal történik…

Stoffán György-Európai Idő - Sepsiszentgyörgy