2011. július 4., hétfő

In memoriam – Őfensége dr. Habsburg Ottó főherceg, trónörökös

+Ottó főherceg
(Näher, mein Gott zu dir…)
Súlyos és pótolhatatlan veszteség érte Magyarországot és Európát. Eltávozott az élők sorából Őfensége dr. Habsburg Ottó koronaherceg, magyar trónörökös, a Szent Korona várományosa. Élete, gyermekkora óta egybeolvadt a magyar szabadság és függetlenség, valamint a keresztény Európa sorsával. A magyarsághoz különös szeretettel vonzódó Édesapa, IV. Károly király tragikus sorsa és halála után Ottó főherceg tudatosan vállalta a magyarság, a magyar nemzet a Kárpát-medence népei életének jobbátételét, európai elismerését, és a béke megteremtését. Ennek érdekében, már fiatalon, a II. világháború közben és után is kifinomult diplomáciai tudását, soknyelvűségét és politikai pallérozottságát mesteri módon kamatoztatta nemzetünk érdekében. Igazi, nemzetéért aggódó és cselekvő uralkodó volt, korona nélkül.
A magyarországi rendszerváltás idején is számos kérdésben igyekezett támogatni nemzetközi politikai életben is a magyarságot, s kiállt az elcsatolt területek magyarságáért, autonómia törekvésükért, szabad nyelv és vallásgyakorlásukért. Családja hasonlóképpen óvja és védi Magyarországot, annak ifjúságát és a jövő nemzedékre igen nagy figyelmet fordít, mérhetetlen anyagi áldozatot hoz Ottó főherceg szellemiségét és célját követve. Ottó főherceg Mindszenty bíborossal karöltve mentette a menthetőt, amikor segítette Esztergom érsekét abban, hogy lehetősége legyen a Magyarországról elüldözött emigránsok pasztorálására. Később, nagy szerepe volt a bíboros hamvainak hazaszállításában, és a boldoggá avatás ügyének előre vitelében.
Nehéz tudomásul venni, hogy Magyarország legnagyobb és legtekintélyesebb pártfogója immár halott. Isten akaratát azonban kénytelenek – kötelesek – vagyunk elfogadni, s hitünk szerint belenyugodni a megváltoztathatatlanba. Hálát kell adni azért, hogy Ottó főherceg az élet legvégső idejéig harcolhatott nemzetünkért, s olyan példát mutatott a magyar politikusoknak, amelyet ha nehéz is, de követniük kell, mert hazánk és nemzetünk csak ebben a szellemiségben, a kereszténységben és a nemzeti elkötelezettségben, az összefogásban élheti túl és át mindazt, ami a világban ma történik.
Az utódlást illetően: Őfensége Habsburg Károly lett édesapja után a magyar Szent Korona várományosa, és a család feje.