2017. november 9., csütörtök

Lázár és Tiborcz egy asztalnál… gondolatok a 444. cikke nyomán…


Az eredeti 444.hu kép részlete....


A magyarellenesség és rágalmazás zászlóvivő médiuma, a 444. fotót és cikket közölt arról, hogy Lázár János minisztert és Tiborcz István vállalkozót sikerült lencsevégre kapni egy budapesti étterem asztalánál… együtt. A „zseniális újságíró”, aki papírra vetette e fotó okán „mélyen megrázó”, de a sorok között aljasul rágalmazó írását, talán még büszke is magára, hiszen egyetlen fénykép alapján eljutott az EU-ig, amely a hódmezővásárhelyi közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázat (akárcsak - szerinteük - az összes Fideszes pályázat) törvénytelenségét vizsgálja. (Egy ilyen vizsgálathoz elég például egy új hülye feljelentése ...)  Persze a csalás miatti vizsgálat „tényét”, mint állítást, vádat, netán üres rágalmat semmivel nem igazolta e „nemes lelkű” liberális, akinek kötelessége volna az efféle bizonyíték közzététele is, ha már állít valamit. Ő azonban ismerte a "kabátlopás elvét"... s az ki is elégíti a 444-es  schreibert, ha elszórhatja a gyűlölet tőről metszett rágalommagvacskáit ostoba olvasóinak eddig is sűrűn bevetett földjébe. Ennyi telik e súlyosan primitív tollforgató valójából.

A "trouvaille" ebben a primitív és aljaskodni vágyó szösszenetben persze nem az, hogy gyalázkodnak, rágalmaznak, hangulatot keltenek... hiszen ezt a sajátos, minden erkölcsi és újságírói írott-, és íratlan szabályt mellőző „újságíró iskolájukban” bizonyára jól megtanulják. S otthonról is hoztak ezek némi magyarellenességet, és e tekintetben is jól hasznosítható körmönfontságot... A médiahatóság pedig ártatlan szemeket meresztve keresztülnéz a liberális trágyalét tartalmazó "kristályvázán", noha az abból fel-felfortyanó  szenny néha már az ő asztalukra is ráfolyik. Ám, ez számukra maga a 4711... illat. 

A magyar hírközlésben és újságírásban feledésbe merült az újságírói etika, az objektivitás parancsa, a tisztesség… minden, amitől egykor az újságírásnak és magának az újságírói hivatásnak méltósága volt. Hiszen az újságírás, mint hivatás nem kevesebb, a katedránál, amelyről az ember oktat, nevel, és példát mutatni igyekszik. Ma ez a példaadás mind a jobb-, mind a baloldalon komoly hiányosságokkal küzd, hiszen mint évekkel ezelőtt figyelmeztettem rá, ma már a nemzeti sajtóban is divat, sőt majdhogynem előírás a pallérozatlan trágárság… pedig, a nemzeti sajtónak még inkább figyelemmel kéne lennie arra, hogy nevelnie, nyelvet palléroznia, tanítania volna kötelező. Kivált, ha keresztény nemzeti oldalról, s a nemzeti keresztény szemlélet sajtójáról beszélünk. Mert a kellő cinizmust és a másik fél nevetségessé tételét trágárság és pallérozatlanság nélkül is remekül lehet kidomborítani.

A nemzeti sajtónak el kellene érnie végre azt, hogy amikor Gyurcsány, Medgyessy vagy Demszky képe megjelenik, az olvasónak ama 167 milliárd jusson eszébe, amit arcátlan könnyedséggel elloptak a bolsevik-liberális kormányok működése alatt, s ha a Nyugati mellett elmegy valaki, akkor a kormánynegyednek nevezett milliárdos  sikkasztásra gondoljon. 

Nem elég ugyanis a pillanatnyi politikai helyzetről polemizálni, hanem mint a liberális média teszi mindenkiről hazudozva, úgy a nemzeti médiának is kötelező lenne a tények tükrében megismertetni azt a politikai vonalat, amely megpróbálja ma a műveletlenebb és emberi gyarlóságoktól forrongó társadalmi réteget fellázítani önmaga ellen. Mert amikor a társadalom egy részét lázítják, akkor a társadalmat saját maga ellen lázítják.  És nekünk még hazudni sem kell, hiszen bírósági ítéletek és nyomozati anyagok állnak rendelkezésre a liberális és kommunista csalások és sikkasztások alátámasztására, nem úgy, mint "a Zorbán lop" szlogen és más bizonyítatlan iberális-bolsevik rágalmak esetében... Igaz a főbűnösök valami oknál fogva ma is szabadon járnak-kelnek és politizálnak, lázítanak, hazát árulnak, s azt is büntetlenül tehetik a soha nem létezett demokráciára hivatkozván. (Ez a mi hibánk persze...)

Bár, úgy érzem, ma már fölösleges a tisztességről és a hiteles médiáról beszélni… Mint az élet minden területén, itt is egy megállíthatatlan erkölcsi, szellemi zuhanás tapasztalható. Minden és mindennek az ellenkezője is igaz. Rend nincs, a törvények személyre szabottak, a jogállamiság pedig a taláros társadalom miatt csak emlék és áhított vágy. Párhuzamos erkölcsi értékek és értéktelenségek között vergődik a társadalom, az egyházak, a világ. A megoldás pedig a pusztulás. Mert itt ma már az érvek és ellenérvek, a fehér asztal melletti beszélgetés, az értelem ismeretlen. Vádaskodások, ízléstelen hazudozások, kapzsiság és hatalomvágy fűti az ellenséget, mi pedig képtelenek vagyunk megfelelő választ adni, mert még mindig a már említett ostoba elv, a demokrácia elve mezsgyéjén próbálunk e káoszba beleképzelni a rendet… Azonban ideje volna elgondolkodni, kellenek-e a 444.hu és társai a magyar média palettájára, nem volna-e jobb a kettős mérce félre tételével végre a törvényeket de facto a jognak és az erkölcsnek a követelmény rendszere szerint alkalmazni? A médiában épp úgy, mint a Soros-fizette hazaárulókkal szemben? Persze saját házunk táján is rendet kellene csinálni… mert ha mi (még ha hazudozás nélkül is) ezen a nyelvi és lassan szellemi szinten állunk, akkor nincs jogunk bírálni a liberális-szocialista lakájmédia értéktelenjeit… akik egy fotórészlettel is tudnak – a legaljasabb módon – proli-hangulatot kelteni Tiborcz és Lázár ellen…is...

Stoffán György