2016. január 14., csütörtök

„Istennek kincses tárháza” – egyháztörténeti kuriózum Erdélyben

Feltámadni látszik az erdélyi egyháztörténet kutatás és annak publikálása, hiszen az utóbbi időben két értékes könyv is megjelent az erdélyi, Szent Istvánról nevezett Ferences Rendtartomány berkein belül.

Legújabban Mohay Tamás budapesti néprajzkutató, egyetemi tanár munkájában gyönyörködhet az olvasó, ha megvásárolja az Istennek kincses tárháza című művet. Mohay olyan kuriózumot mutat be, amely páratlan a maga nemében, hiszen a páter Losteiner Leonárd ferences szerzetes által 1810 és 1815 között lejegyzett, a csíksomlyói Segítő Szűz Máriához köthető csodákat bemutató könyvecskéjét elemzi nagy szakértelemmel. Maga az eredeti Losteiner mű is a könyvben foglaltatik, annak olvasható, nyomtatott és kéziratos változatával együtt. Kor-és vallástörténet együtt kutatható a könyvben, s élmény olvasni azokat a csodákat, amelyek legtöbbjét az Egyház is elismert. A könyv a csíksomlyói Kegyszobor 500 éves léte ünnepi évének megkoronázása, hiszen mintegy bizonyítéktömeg a hitetlenek, s csendes hitvallás a hívők számára.

A művet az erdélyi ferences rendtartomány és a Szent István Társulat adta ki. Hatalmas munka vár még a kutatókra, hiszen Erdély egyháztörténete, a ferencesek rendtörténete, az egyházi kultúra és gasztronómia, a hitükért évszázadokon keresztül szenvedő szerzetesek megismertetése évtizedek alatt sem lehet teljes az adatok hiánya, ugyanakkor az adattömeg léte okán. A román állam az egyházi, kolostori könyvtárak sokaságát őrzi hét pecsét alatt, s egyelőre a kutatók csak a szabadon hozzáférhető anyagokból dolgozhatnak. A publikálás sem egyszerű, mert számos olyan pályázatot utasítottak el, amelynek értékét nem tudta felmérni, vagy nem is értette meg a pályázatokat elbíráló kuratórium.

Ma olyan időket élünk, amikor a nemzeti kultúrát menteni és megismertetni egyszerre kellene, mielőtt még az eziránti igény is elsorvad a társadalomban. Csak remélhetni tudjuk, hogy nem vallási ellentétek akadályozzák a budapesti kurátorokat e nemes kutatások segítésében, hanem csupán a hozzá nem értés múló köde lengi be olykor a döntéshozók tisztánlátását, amikor csapnivaló kisregényekre vagy soha kézbe sem vett verseskötetekre adják a pályázati támogatást a fajsúlyos, és a nemzet számára nélkülözhetetlen értékek megmentése helyett.

Az erdélyi ferencesek és a budapesti Szent István Társulat átléptek minden efféle akadályt, s a 20. század egyik eddig legértékesebb kiadványát nyújtották át Mohay Tamás közreműködésével az igényes olvasónak. Bízunk abban, hogy ez a folyamat nem szűnik meg, s előbb-utóbb feltárul nemzetünk minden kincse, szebbé és varázslatosabbá, ünneppé téve a szürke hétköznapokat. Javaslom és ajánlom e mű mind szélesebb körben való ismertetését, hogy aki Pünkösdkor Somlyóra látogat, még nagyobb bizalommal fordulhasson Máriához, nemzetünk segítő égi Édesanyjához.


Stoffán György