2020. augusztus 16., vasárnap

Nyílt levél Hodász András plébánosnak


Nehéz megtalálnom a megfelelő megszólítást, mert nem vagy sem tisztelendő, sem úr. Így szívem szerint azt írnám, hogy "Édes Öcsém", ám ez papságoddal szemben tiszteletlenség volna részemről még akkor is, ha ezt a közöttünk lévő korkülönbség meg is engedné a számomra.

Maradok tehát a „Megtévedt András Testvérem!” - megszólításnál. Mert remélem, hogy viselkedésed és mentalitásod csak fiatal korodnak tudható, nem pedig valamilyen, mai világunkra jellemző torz és téves, de általad ab ovo gyakorolt és elfogadott eszmének, szellemiségnek.

Miért is ültem a klaviatúra elé, s miért fogalmazom meg szeretettel gondolataimat feléd? Nos, ha egy egyszerű liberális utcai tüntető lennél, nem tenném, hiszen vannak szintek, amelyekre normális ember – egy szint fölött – nem képes lesüllyedni. Te azonban az egyház felszentel papja vagy, ami nem csak lehetőséget nyújt számodra, hanem kötelezettségeket is ró Rád. Ilyen kötelezettség az evangelizálás, a nemzetmegtartás, hiszen Mária országban működsz papként, s ez még hangsúlyosabbá teszi hivatásodat, annak elvárható tisztaságát.

Forradalmárkodni nem a Te feladatod! Te azonban forradalmárkodsz, és olyan elvek és szellemiség mellé álltál az elmúlt időben, amely szellemiség egy évszázad óta rombol, és mágnesként szippantja magához a magyar fiatalságot, mételyezi a magyar keresztények lelkét.

Olyan szellemiség mellé álltál, amely egyházunkat és minden keresztény egyházat ellenségének tekint, és paptestvéreidet százával kínozta, ölte, alázta meg a múltban és teszi ezt napjainkban is. Olyan szellemiség mellé álltál, amely helyesnek és normálisnak tartja a magzatgyilkosságot, támadja az időseket, vádolja és rágalmazza a kormányt, amely bár a nemzetközi politika és a világkormány miatt kényszerpályán kénytelen mozogni, mégis „elmegy a falig”, ha a magyar nemzet érdekeiről van szó.

Te magad is – Megtévedt Testvérem –, a magyar nemzet ellen támadtál, amikor Trianonról volt szó, s mintha vak lennél, úgy támogatod a migrációt, mert nem akarod látni mit jelent ez a keresztény európai kultúra számára, mit jelent ez a jövő emberiségének életlehetőségeit tekintve. Marxot idézel a prédikációdban, s az igazságot nem ismerve – el nem ismerve – mint egy ostoba óvodás vagy egy fizetett gerinc nélküli ügynök, támogatsz mindent, ami hívő magyar néped, egyházunk és ellened is zajlik a világban.

Beálltál azoknak a papoknak a sorába, akik nem harangoznak Trianon 100. évfordulóján, akik gyermekekre hivatkozva, de gyermekeket megsarcolva idézgetnek nap, mint nap Jézustól a közösségi oldalakon, s szabadidejüket esendő és megtévesztett nőkkel töltik. Beálltál azoknak a sorába, akik torz, liberális és kommunista politikai nézeteiket Róma püspökének tömjénezésével ködösítik, s fogadtatják el, miközben a magyar nemzet felszámolására, a katolikus egyház megsemmisítésére törekszenek. Ne tedd!

Mint fiatal, lázadó ember, nem is gondolsz arra, hogy voltak már ilyenek, mint Te. Ők szervezetileg működtek együtt a kommunista diktatúrával, és zsíros plébániák reményében paptársaikat árulták be a kommunistáknak, s annak a Casarolinak a keleti politikáját követték, amely politika cserbenhagyta a hűséges papokat, püspököket. Őket békepapoknak neveztük…

Az az ideológia, amelyet ma Te és néhányan – Magyarországon és Erdélyben – követtek és gyakoroltok, sokkal rosszabb annál a korszaknál, mert akkor tudtuk, hogy kik és milyen okból teszik, amit tesznek. Egy hatalmat szolgáltak, pénzért, előmenetelért, elvtelenül. Közben papok százai szenvedtek a papi működéstől való eltiltás miatt, vagy éppen börtönben vagy mások segédmunkásként, hajnalonként misézve egy-egy templomban, a hatórás gyári munkakezdés előtt. S ennek a kornak tudható, hogy ma kevesen vagytok papok, mert az egyházi iskolák beszüntetésével, a szerzetesrendek feloszlatásával, a betegápoló nővérek elkergetésével kezdődött az a korszak, amelyben ma Te vagy az eszköze ugyanannak a hatalomnak… amely Krisztus ellen támadt hörögve, gyűlölettel!

Megtévedt András Testvérem! Ne állítsd be magad mártírként, ostoba partnerek ünneplése közben, egy magyarellenes, kereszténygyűlölő politikai párt és Lukácsi Katalin védelme alatt... hanem fordulj a teremtő Istenhez, fordulj a nagy elődökhöz, s kérd segítségüket, hogy tisztán láthass. És ne hasonlítsd magad Jézushoz, mert Te azokat szolgálod, akik őt keresztre juttatták!

Kapcsold ki hát a virtuális, vatikáni rózsafüzéredet, és morzsolgasd azt az öreg olvasót, amit a plébániádon találtál… Fiatalos hévedet pedig, amely modernizálni, újítani akar, miközben relativizálja az isteni parancsokat és Jézus tanítását, fordítsd az emberekkel való normális kapcsolatfelvételre, a krisztusi igazságok terjesztésére, és meríts abból az alázatból, amelyet az elmúlt száz év, Krisztushoz és a néphez hű vértanú papjai, püspökei hagytak Rád is… mindnyájunkra! Légy csendes, híveit szerető és megnyugtató, példamutató, egyszerű, magyar, katolikus lelkipásztor. Ne kürtöltess magad előtt, mint a farizeusok, ha adsz… s légy jókedvű, ha böjtölsz! És Jézust kövesd, ne azokat, akik támadják Őt. Mert csak Rajta keresztül juthatunk az Atyához! … de ezt már Te is tudod…

Stoffán György