2011. március 1., kedd

Elhunyt Huszár Jeromos OFM

Február 26-án, életének 96. évében elhunyt a sokak által ismert és szeretett Huszár Jeromos ferences atya.

A rend esztergomi gimnáziumának egykori igazgatója Egyházasrádócon született 1915-ben. Az elemi iskolát szülőfalujában végezte, ezt követően bencés diák volt Esztergomban és Pápán, itt már ferences rendi növendékként. Érettségi után, 1937-ben rendi elöljárói a salzburgi egyetemre küldték filozófiai tanulmányok végzésére. Itt élte át 1938 márciusában az Anschlusst. Hazakerülése után a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karán folytatta tanulmányait. 1941 júniusában szentelte pappá Zadravecz István ferences püspök, majd kitüntetéssel doktorált 1943-ban a szegedi egyetemen.
Tanári működését a legnehezebb időben, 1944-ben kezdte meg az esztergomi gimnáziumban; történelmet és földrajzot tanított. 1950-től azon néhány korábbi ferences tanárok egyike volt, aki vállalta a további tanítást, és oroszlánrésze volt abban, hogy az iskola fennmaradt és napjainkig is működik. 1965-től 1974-ig volt igazgató, illetve igazgatóhelyettes. Az 1989/90-es tanév végéig oktatott, majd mikor a rend visszakapta a zalaegerszegi rendházat, ott szolgált lelkipásztorként.
Amíg ereje bírta, részt vett az öregdiákok osztálytalálkozóin, mint egyetlen élő a háború utáni tanári karból. Halálával megszakadt az 1950 előtti esztergomi ferences tanárok és a még élő diák nemzedékek közötti utolsó kapcsolat. Utánozhatatlan egyénisége, szeretete, mosolya ezrek számára adott erőt. Jeromos atya élete és személye Esztergomtól elválaszthatatlan.
Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír