2011. január 21., péntek

Haza és kereszténység fogalma – Straßburgban

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde Straßburgban büszkeséggel töltött el. Hiszen az elmúlt évtizedekben soha, egyetlen magyar politikustól sem hallhatta a világ, hogy megvédi a hazáját, és fel kell lépni a keresztényüldözés ellen. Ha másért nem, ezért a hangnemért, ezért a végre magyar szellemiségű és gerinces fellépésért megérte a fél éves EU-s vezetés. A miniszterelnök olyan beszédet mondott, és úgy hárította a primitív, félrevezetett és rosszindulatú magyar és kereszténygyűlölő szocialista és liberális zöld képviselők támadásait, ahogyan még az unióban senki nem tette saját hazájáért, és a kereszténység védelmében. Büszke voltam e beszéd hallatán, s arra gondoltam, hogy valóban hivatása, dolga van Magyarországnak, a Kárpát-medencei magyarságnak Európa normális útra terelését illetően. Jó volt érezni, hogy magyar állampolgár vagyok… ugyanis ezt az érzést az elmúlt években gondolkodó ember aligha tapasztalhatta meg a gyurcsányi diktatúra, a nép közé lövetés, és a hazugságra épülő rombolás idején.
Az unió parlamentje előtt ismeretlen, elfeledett fogalmakat elevenített föl Orbán Viktor, amikor hazájáért és a nemzetéért való kiállásról beszélt. Európában ezek a fogalmak feledésbe merültek, mert a globalizáció a „művelt Nyugat”-nak saját megsemmisítését jelenti. Remélhetőleg ez múlt idő, s a népekben újra tudatosul mostantól a haza és a nemzet fogalma, a hazafiasság, a haza iránti elkötelezettség igénye, ami persze nem zárja ki egy erős, de főleg békés és keresztény Európa megteremtésének a lehetőségét.

Mire is volt jó ez a beszéd, túl a nemzet és a haza fogalmának felelevenítésén? Arra, hogy megtudjuk: a szocialista és liberális zöldek nem csak Magyarországon aljasok és árulók, békétlenek és értékrombolók, hanem mindenütt a világon. Kisebbségben vannak, mégis azt gondolják, hogy csak az ő „érték”rendjük jó és elfogadható. A hazátlanság, az erkölcstelenség, a hazaárulás, a nemtelen ellenségeskedés és hazug, vádaskodó magatartás (mint látjuk ismét Gyurcsány Ferenc, Kovács László, Novák Előd és a többi alig ötszázalékos pártocskák illetékeseinek "érdekes" megszólalásaiból). Nos, ezek azok az ismérvek, amelyek mindenkor jellemzőek a zöld liberálisokra, a szocialistákra, vagy a szocialisták által létrehozott pártok szószólóira. Itt engedtessék meg egy rövid megjegyzés a ma reggeli, (2011. január 21.) TV1-en elhangzott beszélgetést okán. Novák Előd volt a vendég, s három újságíró kérdezgette őt a jobbik véleményéről. Novák pedig Lendvai Ildikó legjobb magyar tanítványaként, igazi kommunista-liberális, már-már betegesen gyűlölködő hangvételben olyan állításokat hozott nyilvánosságra, mint a jobbik véleményét, amelyek semmiben sem különböznek Gyurcsány blogjától, és az LMP, valamint az uniós magyar-gyűlölők hamis és hazug állításai. Nem állítok valótlanságot, ha azt mondom, hogy a mai magyarországi politikai palettán - ha valóban a Jobbik véleményét tükrözte Novák zavaros és érthetetlen gondolatmente -, az egykori Nyilas Párt bomlasztó, proli, szélsőséges és ostoba magatartása rémlik vissza. Novák épp úgy tönkreteszi a Jobbikot – ami persze önmagában nem baj -, mint Gyurcsány az MSZP-t. Nováknak ez nem kerül nyolc évébe, mert ő ügyesebb, mert nála jobban kilóg a szocialista pata, mint Gyurcsánynál a lóláb. Mert Novák stílustalansága, Orbán-és Fidesz-gyalázása egyenes út ahhoz, hogy három esztendő múlva kihulljon pártja a Parlamentből, mint a Dávid-féle MDF, vagy a magyar-gyűlölő és romboló SZDSZ, amelynek filozófusa ismét, mint húsz éve arról beszélt, hogy Orbánt és pártját nem lehet békésen eltávolítani a hatalomból. TGM-nek ebben igaza van. Ugyanis a Fidesz ma a legnagyobb támogatottságú párt, s a nemzet nagyobbik és értelmesebb részét gyalázza az, aki a Fideszt gyalázza. Ám, ez a nagyobbik, és értelmesebbik része a nemzetnek ugyanúgy fog szavazni három év múlva is, mint 2010-ben tette. Mert a magyargyalázásból, az egység megteremtésének megnehezítéséből, a keresztényüldözésből, az állami szintre emelt lopásból és csalásból, a nép közé lövetésből mindenkinek elege van …

De térjünk vissza Straßburgba. Orbán Viktor felszólalása bizonyára meglepte azt a kisebbségben lévő zöld és szocialista társulatot, amely apró tévedésből adódóan, performanszként a Magyar Hírlapot, mint cenzúrázott lapot mutogatta beragasztott szájjal az Orbán-beszéd alatt. Viszont meg kell állapítani, hogy ez a hangulat nem uniós hangulat volt. A jelzett kisebbség Magyarországról, Bécsből és Berlinből kapta a félrevezető és magyarellenes információkat, a magyar hazaárulóktól, akik hűen követik Kun Béla, Szamuely és Ságvári Endre hagyatékát, amelyet néhány éve követendőnek nyilvánított az oktatást lezüllesztő Hiller István is, a zugligeti remiz mellet lévő falon látható Ságvári táblánál. Az Orbán-beszéd után már nem legyintenek a straßburgi parlamenti folyosón, ha magyarokról hallanak, hanem hüvelykujjukat felmutatva mondják ki Orbán Viktor nevét. Csupán néhány felháborodott beteges világpolgár "eszi a kefét", mert ez esetben nagyon nem sikerült a magyarellenes lázítás. Nem vették tudomásul azt, hogy olyan miniszterelnöke van immár a magyar hazának, amilyen 67 éve nem volt. Olyan, akinek a haza, a nemzet és a kereszténység mindennél fontosabb. Nem hazaárulók és bankok által megvett, jellemtelen fosztogatók maffiája vezeti ma Magyarországot, hanem egy magyar ember, aki mind a demokrácia elveit, mind a nemzeti egységet és célokat, mind pedig a most fél évre rábízott Uniót magyarként és keresztényként szolgálja. Keményen, mégis kellő alázattal. Jó volt magyarnak lenni hallván Orbán Viktor beszédét.
Most már csak egy dolgot kellene elérni… azt, hogy a Fideszben és a KDNP-ben is megértsék az egység, a hit és a közös nemzeti akarat erejét. Legyen igaza TGM-nek: – ne lehessen békésen leváltani a Fideszt, s a békétlen leváltáshoz pedig erejük ne legyen a mai, külföldön hazát árulóknak. Mert egy egységes nemzettel szemben néhány százaléknyi ostoba kevés…
Bízom abban, hogy aki tegnapelőtt még botor módon gyalázta Orbán Viktort, tegnap felismerte azt az államférfit, akinek a képessége és az akarata is megvan Magyarország újraépítéséhez, és aki alázattal, szeretettel, és az alázat és szeretet erejével  tud irányt mutatni az erkölcsileg és szellemileg leépült, elnemzetietlenített, Istent tagadó Európa számára is, a keresztény elvek, és Krisztus tanítása szerint. Ma nincs más dolgunk, mint az, hogy egyénileg és nemzetben gondolkodva is támogassuk e hatalmas lehetőséget. Hiszen 67 éve nem volt olyan magyar kormányfő, aki a nemzetközi szinten is kifejezte a magyar nemzet iránti elkötelezettségét. Aki eddig félelemmel telve üldögélt a bőröndjén, az nyugodtan pakoljon vissza a szekrényébe, s szolgálja hazájaként Magyarországot. Mert ama bizonyos egy tál lencsénél a töltött bárány sokkal ízletesebb… ha békében, és szeretetben, saját asztalánál fogyaszthatja el az ember - otthon, Magyarországon.

p.s.: Miért írom svábként Straßburgot Straßburgnak? Mert magyarként Kézdivásárhely nevét sem írtam soha másképpen, mint ahogyan írni kell…
Végül csak megszokásból megjegyezném: Gyurcsány Hazaáruló Ferenc még mindig szabadlábon van!